Prostitutie Het Nieuwe Zandpad

Utrecht krijgt een nieuwe plek voor raamprostitutie aan het Nieuwe Zandpad, tussen de waterzuivering en de Einsteindreef. Een plek waar sekswerkers veilig en zelfstandig kunnen werken, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Allerlei organisaties zorgen ervoor dat het Nieuwe Zandpad een goede en veilige werkplek wordt voor de sekswerkers.

Ontwerp

De gemeente heeft een partij gevonden die het Nieuwe Zandpad wil ontwikkelen. Wat komt er aan het Nieuwe Zandpad:

 • 96 werkruimten, met ruimte om uit te breiden naar maximaal 128 werkruimten (eerst telde Utrecht 164 ramen)
 • een aantal werkruimten is voor sekswerkers die hun klanten op internet zoeken
 • kantoren voor de exploitanten (de partijen die de werkruimten aan de sekswerkers verhuren)
 • parkeerplaatsen
 • veel toezicht met vaste mensen
 • een post voor handhavers van de gemeente
 • de Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) voor dienst- en hulpverlening
 • een vertrouwenspersoon is bereikbaar, bij wie de sekswerkers terecht kunnen met problemen
 • toezichthouders, hulpverleners en de vertrouwenspersoon krijgen de tijd om een vertrouwensband op te bouwen met de sekswerkers en beheerders. Zo kunnen zij misstanden snel herkennen en oppakken
 • urinoirs (plastoilet voor mannen)
 • beplanting zoals bloemen, heesters en bomen
 • er komt een nachtsluiting tussen 3.00 en 7.00 uur.

Omgeving opknappen

De gemeente knapt het hele gebied op tussen de Vechtdijk en de Rode Brug en bij het Nieuwe Zandpad zelf. Klanten parkeren op parkeerplaatsen aan beide kanten van de Einsteindreef en lopen dan naar de prostitutiestraat. We verleggen de loop- en fietsroutes.

Bomen en hagen zorgen dat de werkruimten straks minder in het zicht liggen van omwonenden en voorbijgangers. Het gebied wordt ook weer niet te dicht beplant, omdat het wel veilig en overzichtelijk moet blijven.

Verdere uitwerking plannen

Het college van B en W verleende in juni 2021 een voorlopige gunning aan een partij voor het Nieuwe Zandpad.

Deze partij had het beste voorstel voor de raamprostitutie. In het voorstel stonden maatregelen om de raamprostitutie zo veilig mogelijk te maken voor de sekswerkers en de omgeving. Ook het ontwerp en het omgevingsbeheer stonden erin. De partij gaat zijn plan nu verder uitwerken.

Onderzoek naar integriteit

De gemeente start samen met de Rijksoverheid een zogenaamd Bibob-onderzoek naar de integriteit van deze partij en de exploitanten.

Definitieve gunning

Een besluit over een definitieve gunning neemt het college begin 2022.

Meer informatie

Woont u in de omgeving van het Nieuwe Zandpad?

 • Lees wat wij samen met de bewoners doen om straks overlast in de buurt te beperken onder omwonenden.
 • Wilt u weten waarom de ramen aan het Zandpad en de Hardebollenstraat zijn gesloten? Of meer weten over de voorbereiding van het Nieuwe Zandpad? Bekijk de voorgeschiedenis.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur