Exploitanten

Wilt u een seksbedrijf beginnen? Dan hebt u een vergunning nodig.

Vergunning

Als exploitant van een seksbedrijf zorgt u dat sekswerkers gezond, veilig en zelfstandig hun werk kunnen doen. U moet dan ook voldoen aan strenge regels voor u een vergunning krijgt.

U hebt een vergunning nodig voor een:

 • (raam)sekswerkbedrijf (hier vallen ook erotische massagesalons onder)
 • seksbioscoop
 • sekstheater
 • parenclub
 • sekssauna
 • escortbedrijf

Vraag vergunning seksbedrijf aan

Bedrijfsplan

In een bedrijfsplan staat wat u in het bedrijf hebt geregeld voor toezicht, hygiëne, gezondheid, zelfstandigheid van sekswerkers, het tegengaan van mensenhandel, veiligheid, arbeidsomstandigheden en het beperken van overlast. In het bedrijfsplan geeft u ook uitleg over de hoogte van de huurprijs die u in rekening brengt.

Strengere regels

Om uitbuiting en mensenhandel tegen te gaan hebben we de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Uw verantwoordelijkheid voor het tegengaan (o.a. melden van signalen) van mensenhandel en dwang in het raamsekswerk is groot. Met de nieuwe regels willen we ook normale economische verhoudingen krijgen in het raamsekswerk. In de beleidsregels staat wat we van onder anderen de exploitanten verwachten.

Controle

In de controle van seksbedrijven geven we prioriteit aan:

 1. het bestrijden van mensenhandel en dwang
 2. de veiligheid van de sekswerkers en hun klanten
 3. het beperken van overlast voor de omgeving

Bij het tegengaan van mensenhandel en dwang werken we nauw samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.

We informeren u over de regels en de handhaving, maken afspraken of leggen boetes op als we overtredingen zien. We controleren de sekswerksector strenger dan andere activiteiten in de stad. In een aantal gevallen trekken we de vergunning van de exploitant direct in, zonder waarschuwing vooraf. Dat gebeurt als:

 • in uw bedrijf sekswerkers werken die geen schriftelijke toestemming hebben of jonger zijn dan 21 jaar
 • u aanwijzingen van mensenhandel of dwang niet meldt bij politie en gemeente
 • buiten de openingstijden wordt gewerkt of
 • mensen met een crimineel verleden in dienst zijn van het seksbedrijf

Vragen?

Bel met Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente via 14 030.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur