Ondernemen Leegstaande panden hergebruiken

De gemeente Utrecht stimuleert het hergebruiken (transformeren) van leegstaande panden. Transformeren betekent een leegstaand pand zoals een kantoor, ziekenhuis of school gaan gebruiken als woningen, studenteenheden, hotels, voorzieningen en creatieve activiteiten. Een transformatie kan tijdelijk zijn of definitief.

Transformatiekaart

Op de transformatiekaart staan gebouwen die mogelijk in aanmerking komen voor transformatie. het gaat om 3 categorieën.

  1. Leegstaande kantoorpanden met transformatiekans: kantoorpanden die op het moment van inventarisatie voor ten minste 50% leeg staan, waarbij transformatie van het bestaande kantoorpand naar een andere functie/bestemming kansrijk lijkt door de kenmerken van het gebouw, de ligging, de omgeving en de marktvraag. 
  2. Kantoorpanden met potentiële transformatiekans: kantoorpanden waarbij er een kans is dat ze binnen 3 jaar leeg komen te staan, waarbij transformatie van het bestaande kantoorpand naar een andere functie/bestemming kansrijk lijkt door de kenmerken van het gebouw, de ligging, de omgeving en de marktvraag.
  3. Overige panden met transformatiekans: gebouwen met een niet-kantoorfunctie die leeg staan of waarbij er een kans is dat ze binnen 3 jaar leeg komen te staan, waarbij transformatie van het bestaande pand naar een andere functie kansrijk lijkt door de kenmerken van het gebouw, de ligging, de omgeving en de marktvraag.

Subsidie haalbaarheidsonderzoek woonruimte

Eigenaren van bestaande gebouwen kunnen subsidie aanvragen: 'haalbaarheidsonderzoek toevoegen zelfstandige woonruimte'. Met deze subsidie kunt u een onderzoek laten uitvoeren: een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is dan bedoeld voor starters en studenten. Het gaat hierbij om de verbouw van bijvoorbeeld leegstaande bedrijfsruimte, winkelruimte en garages.

Onduidelijkheid over de haalbaarheid van een verbouwplan is soms een belemmering in de planontwikkeling. Met deze subsidie wil de gemeente hieraan een impuls geven. Lees meer over het haalbaarheidsonderzoek woonruimte.

Geef gebouwen die voor transformatie in aanmerking komen aan ons door.

Bij de samenstelling van de Utrechtse transformatiekaart willen we volledige, correcte en actuele informatie laten zien. De juistheid van gegevens kunnen we niet garanderen en u kunt ook geen rechten aan de kaart ontlenen.

U kunt ons helpen om de kwaliteit van de kaart zo goed mogelijk te maken. Ideeën en/of andere mogelijkheden kunt u sturen naar: transformatiekaart@utrecht.nl

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

030 – 286 02 29

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur