Ondernemen Leegstaande panden hergebruiken

foto van watertoren rotsoord

De gemeente Utrecht zorgt dat leegstaande gebouwen opnieuw gebruikt worden. Dat noemen we transformeren. Een leegstaand pand zoals een kantoor, ziekenhuis of school is te gebruiken voor woningen, studenteenheden, hotels, voorzieningen en creatieve activiteiten. Dat kan tijdelijk zijn of blijvend.

Kaart met leegstaande gebouwen

Op de transformatiekaart staan gebouwen die mogelijk opnieuw te gebruiken zijn. Het gaat om 3 soorten. Bij alle 3 lijkt een andere functie of bestemming veel kans te maken door de kenmerken van het gebouw, de ligging, de omgeving en de marktvraag.

  1. Leegstaande kantoorgebouwen met transformatiekans. Deze staan op het moment dat we de kaart maken voor ten minste 50% leeg.
  2. Kantoorgebouwen met mogelijke transformatiekans. Bij deze gebouwen is er een kans dat ze binnen 3 jaar leeg komen te staan. 
  3. Overige gebouwen met transformatiekans. Dit zijn gebouwen die geen kantoor zijn. Ze staan leeg of er is een kans dat ze binnen 3 jaar leeg komen te staan.

Wij doen ons best om op de transformatiekaart volledige, juiste en actuele informatie te laten zien. Maar soms kan er natuurlijk iets niet kloppen.

U kunt ons helpen om de kwaliteit van de kaart zo goed mogelijk te maken. Geef gebouwen die voor transformatie in aanmerking komen aan ons door! Ook ideeën of andere mogelijkheden kunt u sturen naar: transformatiekaart@utrecht.nl

Subsidie haalbaarheidsonderzoek woonruimte

Bent u eigenaar van een leegstaand gebouw? Dan kunt u subsidie aanvragen. Daarmee kunt u laten onderzoeken of het haalbaar is uw leegstaande gebouw te verbouwen tot zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is dan bedoeld voor starters en studenten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld leegstaande bedrijfsruimte, winkelruimte en garages.

Onduidelijkheid over de haalbaarheid van een verbouwplan is soms een hindernis bij het maken van plannen. Met deze subsidie wil de gemeente dit makkelijker maken.

Vraag subsidie haalbaarheidsonderzoek aan

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

030 – 286 02 29

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur