Vergoeding voor medische kosten

Medische kosten worden soms niet of niet helemaal vergoed uit uw zorgverzekering. Kunt u deze kosten door een bijzondere situatie niet betalen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan noodzakelijke kosten voor een bril, fysioherapie of tandarts. Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Voor het eigen risico kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand voor medische kosten aan

Wat stuurt u mee?

 • de polis en het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekering
 • de proforma nota van de medische kosten (dit is een voorlopige rekening van de te verwachten kosten)
 • een verklaring van de arts waaruit blijkt dat:
  • de behandeling noodzakelijk is
  • dit in uw situatie de goedkoopste en best passende behandeling is
  • geen andere behandeling mogelijk is die volledig door de zorgverzekeraar wordt vergoed

   Hebt u de verklaring nog niet? Vraag deze dan direct aan. U kunt dan alvast bijzondere bijstand aanvragen. En de verklaring later naar ons opsturen. Maar u bent niet verplicht om een verklaring van een arts naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan zelf een medisch advies vragen.
 • als u een bijstandsuitkering hebt:
  • laatste bankafschriften van alle rekeningen, waarop te zien is hoeveel geld op de rekeningen staat (saldo)
 • als u geen bijstandsuitkering hebt:
  • bankafschriften van alle rekeningen over de afgelopen 3 maanden, waarop te zien is hoeveel geld op de rekeningen staat (saldo)
  • documenten over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties (loonstroken).

Aftrek zorgkosten

Hebt u veel medische kosten door ziekte of invaliditeit? Dan kunt u misschien een deel aftrekken bij uw aangifte bij de Belastingdienst. Vraagt u bijzondere bijstand aan voor medische kosten? Dan mag u deze kosten niet meer aftrekken. Meer hierover leest u op www.belastingdienst.nl/zorgkosten.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie