Vergoeding voor woonkosten tijdens opname of detentie

Wordt u tijdelijk opgenomen in een instelling en daalt uw inkomen of uitkering daardoor? Of gaat u in detentie (naar de gevangenis) en is uw inkomen of uitkering daardoor gestopt? Vraag dan bijzondere bijstand aan voor uw woonkosten. U krijgt dan een geldbedrag om deze kosten te betalen. Wij vergoeden uw woonkosten maximaal 6 maanden als u in detentie zit. Tijdens opname in een instelling is dit maximaal 1 jaar.

Voorwaarden

Als u in detentie zit, gelden aanvullende voorwaarden voor bijzondere bijstand.

 • U zit in detentie in Nederland en blijft ingeschreven bij de gemeente Utrecht. 
 • U zit niet in detentie ter vervanging van het betalen van een boete.
 • U kon geen geld reserveren voor uw woonkosten, omdat u kort vooraf wist dat u in detentie moet zitten.
 • U hebt in de afgelopen 12 maanden niet om dezelfde reden bijzondere bijstand gehad. 
 • Als u geld of goederen hebt gekregen uit uw misdrijf, zijn die niet meer aanwezig. 
 • In de periode dat u in detentie zit, zijn er geen meerjarige gezinsleden in uw woning.
 • Uw vermogen wordt vrijgelaten tot 1 keer de maandelijkse bijstandsnorm die voor u geldt.

Aanvragen

Vraag bijzondere bijstand voor doorbetaling woonkosten aan

Wat stuurt u mee?

 • bewijs van opname in de instelling, of bewijs van in detentie zitten
 • huurcontract
 • huurspecificatie of bewijs betaling hypotheek
 • toekenningsbrief van de Belastingdienst als u huurtoeslag ontvangt of een maandelijkse teruggave hypotheekrenteaftrek
 • bewijs van vastrechtkosten van uw energieleverancier
 • bankafschriften van alle rekeningen over de afgelopen 3 maanden, waarop te zien is hoeveel geld op de rekeningen staat (saldo)

Waarvoor krijgt u geen bijzondere bijstand

In de periode dat u bent opgenomen in een instelling of dat u in detentie zit, hebt u geen energieverbruik. U krijgt daarom geen bijzondere bijstand over uw energieverbruik. U krijgt wel een vergoeding voor de vastrechtkosten. Dat zijn vaste kosten die u aan uw energieleverancier betaalt.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie