Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is een bijdrage in de woonkosten. U kunt tijdelijk woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling en buiten uw eigen schuld is gedaald. Hierdoor zijn uw woonkosten in verhouding tot uw inkomen te hoog geworden. De duur van de woonkostentoeslag is maximaal 12 maanden.

Aanvragen woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag vraagt u aan bij de gemeente. Dit is een vorm van bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand woonkostentoeslag aanvragen

Huurders - kosten die meetellen, voorwaarden en wat u meestuurt met uw aanvraag

Alleen de huur en eventuele servicekosten tellen mee in de woonkosten.

Belangrijkste voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • Uw inkomen is buiten uw schuld lager geworden, waardoor u de huur niet meer kunt betalen.
 • U kunt geen huurtoeslag óf geen volledige huurtoeslag krijgen, omdat uw inkomen eerder hoger was.

Wat stuurt u mee?

U stuurt mee:

 • de huurovereenkomst
 • de laatste huurspecificatie (meestal krijgt u die bij de jaarlijkse huurverhoging)
 • gegevens over uw inkomen, vermogen en schulden
 • gegevens waaruit blijkt dat uw inkomen is gedaald
 • bankafschriften
 • als u dit in uw situatie hebt:
  - bewijzen van een bijzondere situatie zoals een aangepaste woning of arbeidsongeschiktheid
  - gegevens over een echtscheiding 

Huiseigenaren - kosten die meetellen, voorwaarden en wat u meestuurt met uw aanvraag

Bij een koopwoning tellen deze kosten mee:

 • hypotheekrente
 • opstalverzekering
 • lokale belastingen
 • erfpachtcanon
 • onderhoudskosten

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Utrecht in uw eigen woning.
 • Uw inkomen is buiten uw schuld lager geworden, waardoor u de hypotheek niet meer kunt betalen.

Wat stuurt u mee?

U stuurt mee:

 • gegevens over uw inkomen, vermogen en schulden
 • voorlopige aanslag Inkomstenbelasting, waar uw hypotheekrenteaftrek op staat
 • gegevens waaruit blijkt dat uw inkomen is gedaald
 • bankafschriften
 • koopakte
 • jaaroverzicht hypotheek waar op staat hoeveel rente u moest betalen
 • aanslag gemeentebelastingen
 • rioolrecht
 • premie brand- en opstalverzekering
 • erfpachtcanon
 • gegevens over de woning: bouwjaar, aanwezigheid cv, aanwezigheid lift
 • als u dit in uw situatie hebt:
  - servicekosten Vereniging van eigenaren
  - bewijzen van een bijzondere situatie zoals een aangepaste woning of arbeidsongeschiktheid
  - gegevens over een echtscheiding

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie