Beslag op uw loon of uitkering

Betaalt u na aanmaningen uw rekeningen niet? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op (een deel van) uw inkomen. Op uw vakantiegeld kan ook beslag worden gelegd. Een gewone schuldeiser kan alleen beslag laten leggen als de rechter toestemming geeft. De gemeente kan als overheidsorganisatie in sommige gevallen ook beslag laten leggen zonder tussenkomst van de rechter.

Beslagvrije voet

Als er beslag ligt op uw inkomen, mag u een deel van uw inkomen of uitkering houden. Dit deel kunt u gebruiken om uw vaste lasten en boodschappen van te betalen. Het bedrag dat u elke maand mag houden heet de beslagvrije voet. Met de rest van uw inkomen boven deze beslagvrije voet moet u uw schulden terugbetalen. Dat bedrag is minimaal 5% van uw inkomen.

Berekening beslagvrije voet

De beslagvrije voet is voor iedereen anders. De deurwaarder houdt rekening met:

  • uw leeftijd
  • de samenstelling van uw gezin
  • uw inkomen
  • uw huur of hypotheek
  • de premie van uw zorgverzekering

Op www.uwbeslagvrijevoet.nl vindt u informatie over:

  • hoe uw beslagvrije voet is berekend
  • het doorgeven van veranderingen

U kunt daar ook zelf uw beslagvrije voet berekenen met de gegevens die u hebt. Wat u invult is anoniem.

De beslagvrije voet wordt elke 12 maanden opnieuw vastgesteld. Verandert er in de tussentijd iets in uw situatie? Geef dit dan door aan de deurwaarder. De beslagvrije voet wordt dan eerder aangepast.

Beslag op uw uitkering

Wij zijn verplicht mee te werken aan het beslag. De deurwaarder bepaalt de hoogte van het beslag.

Gemeente kan ook beslag laten leggen

Hebt u een schuld aan ons? Dan kunnen wij in sommige gevallen ook beslag laten leggen op uw loon of uitkering. Hebt u een uitkering van Werk en Inkomen en een schuld bij Werk en Inkomen? Dan kunnen wij de schuld inhouden op uw uitkering. De beslagvrije voet geldt dan ook.

Beslagvrije voet te hoog

Klopt de beslagvrije voet niet? Vraag dan de deurwaarder om dit aan te passen.

Heeft de Belastingdienst beslag gelegd op uw loon of uitkering? En is de beslagvrije voet volgens u niet goed berekend? Gebruik dan dit formulier van de Belastingdienst.

Voorkom loonbeslag

Probeer loonbeslag te voorkomen. Dan hebt u geen extra kosten bovenop het bedrag dat u moet betalen. Dit kunt u doen:

  • Neem altijd en op tijd contact op met de schuldeiser en probeer een betalingsregeling te treffen.
  • Kijk op zelf geldzorgen oplossen voor informatie over wat u zelf kunt doen.
  • Vraag hulp bij geldzorgen als het u zelf niet lukt.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie