Werk en inkomen Regelingen van gemeente bij schulden

Met financiële problemen gaat u eerst naar het buurtteam. U leest hier alles over op de pagina Hulp bij geldzorgen. Het kan zijn dat het buurtteam de gemeente inschakelt voor hulp bij uw schulden. Dan kijken wij welke hulp het beste bij u past. Hulp van de gemeente bij schulden noemen we schulddienstverlening.

Coronasanering

In juni zijn wij gestart met coronasanering. Ook als schulden niet ontstaan zijn door corona. Met coronasanering gaat een schuldregeling saneringskrediet sneller en korter: 

 • Wij kopen uw schulden sneller af bij schuldeisers. Dit duurde eerst ongeveer 11 maanden. Nu proberen wij dit binnen 2 maanden te doen. 
 • Wij verkorten de looptijd van een saneringskrediet van 3 naar 2 jaar als u geen nieuwe schulden krijgt. Wij helpen u bij het voorkomen van nieuwe schulden.

Hebt u al een saneringskrediet van de gemeente? Dan krijgt u in de 2e helft van dit jaar bericht van ons over wat coronasanering in uw situatie betekent.

Hebt u schuldbemiddeling van de gemeente? Dan kunnen wij de looptijd niet verkorten van 3 naar 2 jaar. Na afloop van uw schuldbemiddeling krijgt u 1 keer individuele inkomenstoeslag. Dan hebt u een buffer om schulden in de toekomst te voorkomen. 

Hulp voordat u (mogelijk) een schuldregeling krijgt

 • Betalingsregeling

  Wij kunnen u helpen om goede betalingsregelingen te treffen met uw schuldeisers. Dit kan alleen als u weinig schuldeisers hebt en u de schulden binnen een redelijke tijd kunt afbetalen.
 • Stabilisatieperiode

  U krijgt hulp bij het op orde krijgen van uw financiële situatie. Dit is bijvoorbeeld: ordenen van uw papieren, werken aan de oorzaak van uw schulden, of aanvragen van financiële regelingen.

Schuldregelingen

 • Saneringskrediet

  Wij berekenen hoeveel u kunt aflossen per maand. Wij doen snel een betalingsvoorstel aan de schuldeisers. We proberen dit binnen 2 maanden te doen. Als zij akkoord zijn, betalen wij uw schuldeisers af. U krijgt een krediet van ons. U betaalt dit krediet met rente in 2 jaar aan ons terug. U krijgt hulp bij het voorkomen van nieuwe schulden. Krijgt u geen nieuwe schulden? Dan kunnen wij tot maximaal € 1.000 kwijtschelden. Dit betekent dat u dat bedrag dan niet meer hoeft te betalen.

 • Schuldbemiddeling

  Bij schuldbemiddeling krijgt u geen krediet (lening), maar bemiddelen wij tussen u en de schuldeisers. Wij berekenen hoeveel u kunt aflossen per maand en doen een betalingsvoorstel aan de schuldeisers. Als zij akkoord zijn, betaalt u een zo groot mogelijk deel van de schulden af. Houdt u zich 3 jaar aan de afspraken? Dan krijgt u voor het restant van uw schulden kwijtschelding van de schuldeisers.

 • Herfinancieringskrediet

  Wij betalen in 1 keer al uw schulden af. Voor het totaalbedrag hebt u dan nog een krediet bij ons. U betaalt dit krediet met rente (5% per jaar) in 3 tot 5 jaar aan ons terug.

 • WSNP

  Als het ons niet lukt een betalingsregeling te treffen met uw schuldeisers, kunnen wij namens u schuldsanering bij de rechter aanvragen. Dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). U krijgt dan een bewindvoerder. Dit traject duurt 3 jaar.

Andere hulp bij schulden van de gemeente

 • Budgetbeheer

  Budgetbeheer betekent dat wij tijdelijk uw geld beheren. Daarmee voorkomen wij dat uw schulden hoger worden. Er zijn 2 vormen:

  • Totaal budgetbeheer

   Wij betalen uw vaste lasten uit uw inkomen. U krijgt huishoudgeld. Ook wel leefgeld genoemd. Dat is geld voor boodschappen en kleding. De hoogte daarvan stellen wij vast in overleg met u. De rest van uw inkomen gebruiken wij voor de betaling van uw vaste lasten. En voor een spaarpotje als dat mogelijk is. 
  • Basis budgetbeheer

   Wij betalen uw vaste lasten uit uw inkomen. De rest van uw inkomen maken wij over op uw bankrekening. U betaalt zelf andere lasten en u reserveert geld voor grote en/of onvoorziene uitgaven.
 • Hulp bij geldzorgen voor jongeren

  Ben je 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar? Dan kijken wij welke hulp bij het oplossen van schulden het beste in jouw situatie is. Op de pagina Hulp bij geldzorgen aan jongeren lees je hier meer over.

 • Budgetcursus

  Dit is een cursus waarin u beter leert omgaan met geld.

 • Budgetbegeleiding

  U krijgt een periode hulp om overzicht over en inzicht in uw geldzaken te krijgen.

 

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie