Bijstand voor zelfstandigen

Hebt u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een tijdelijke uitkering en/of bedrijfskapitaal (lening) uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

U kunt bij de gemeente Utrecht ook bijstand voor zelfstandigen aanvragen als u in De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht of IJsselstein woont.

Direct hulp

Hebt u 2 maanden of langer achterstand in het betalen van huur, gas, water, of elektriciteit? Dan is het belangrijk dat u snel handelt. Meld u dan direct aan voor hulp met het formulier op deze pagina. Dan geven wij aan schuldhulpverlening door dat u direct hulp nodig hebt. Zij nemen dan snel contact met u op.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf.
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.
 • Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u woont in Nederland.
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.
 • U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank.

Aanvullende voorwaarden en ondersteuning in uw situatie

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Deze hangen af van uw situatie. De ondersteuning die u krijgt verschilt ook per situatie.

Voorwaarden

 • U wilt een eigen bedrijf starten of u bent korter dan 1,5 jaar geleden gestart met een eigen bedrijf.
 • U levert bij uw aanvraag bijstand zelfstandigen een ondernemingsplan in.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dat betekent dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten.

Bent u nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? U kunt dan al wel een aanvraag doen.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

De mogelijkheden zijn:

 • Een maandelijkse uitkering als lening zonder rente. Wij vullen het inkomen van u en van uw partner als u die hebt aan tot de hoogte van een bijstandsuitkering. Dit doen wij tot maximaal 36 maanden na de startdatum van uw bedrijf.
 • Bedrijfskrediet als lening. Het bedrijfskrediet is maximaal € 45.483. U betaalt over de lening 8% rente.
 • Managementbegeleiding na de start van uw bedrijf.

Voorwaarden

 • U werkt minimaal 18 maanden als zelfstandig ondernemer.
 • Uw bedrijf is levensvatbaar. Dat betekent dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten.
 • U beschikt over recente jaarcijfers.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

De mogelijkheden zijn:

 • Maandelijkse uitkering als lening zonder rente. Wij vullen het inkomen van u en van uw partner als u die hebt aan tot hoogte van een bijstandsuitkering. Dit doen wij maximaal 12 maanden.
 • Bedrijfskrediet als lening. Het bedrijfskrediet is maximaal € 247.047. U betaalt over de lening 8% rente.

Voorwaarden

 • U bent gedwongen uw bedrijf te beëindigen en dit kunt u niet per direct doen.
 • Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

U kunt een maandelijkse uitkering als renteloze lening krijgen. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Dit doen wij maximaal 12 maanden.

Voorwaarden

 • U bent al minstens 10 jaar achter elkaar ondernemer.
 • U verdient langere tijd minder dan de hoogte van een bijstandsuitkering.
 • U denkt in de komende jaren een minimuminkomen uit uw bedrijf te halen van minstens € 9.811.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

De mogelijkheden zijn:

 • Maandelijkse uitkering als lening zonder rente. Wij vullen het inkomen van u en van uw partner als u die hebt aan tot de hoogte van een bijstandsuitkering zolang uw bedrijf bestaat. Deze aanvulling stopt wanneer u of uw eventuele partner de AOW-leeftijd hebben bereikt.
 • Bedrijfskrediet van maximaal € 12.352. Het hangt af van de waarde van uw eigen vermogen of u het krediet als gift of als lening krijgt.

Andere situaties

Wat stuurt u mee?

Dit stuurt u onder andere mee bij uw aanvraag:

 • afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden (u mag niets weglakken of doorstrepen, wij moeten alle inkomsten en uitgaven kunnen zien)
 • toelichting op uw aanvraag
 • startende ondernemers: ondernemingsplan
 • gevestigde ondernemers: doorstartplan of plan van aanpak
 • ondernemers die stoppen: toelichting op uw aanvraag

Wij vragen u ook nog andere informatie op te sturen. Welke informatie dit precies is, verschilt per situatie. Denk hierbij aan:

 • een huur- of koopcontract woning
 • jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar
 • belastingaangiftes
 • gegevens over bezittingen en of schuldengegevens over inkomsten en of uitgaven

Hebt u een partner? Stuur dan ook deze bewijzen van uw partner mee.

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Uw aanvraag begint met een gesprek met een adviseur van Ondernemer Centraal. De adviseur bespreekt met u welke hulp u nodig hebt.

Meld aan voor gesprek Ondernemer Centraal

Ondernemer Centraal geeft ondersteuning, coaching en advies aan ondernemers. Het is een samenwerking tussen ondernemers en de gemeente.

Na het gesprek

De adviseur laat aan de gemeente weten welke hulp u nodig hebt. Is dat bijstand voor zelfstandigen? Dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op. U krijgt dan meer uitleg over de voorwaarden en de link naar het aanvraagformulier. U doet daarna zelf een aanvraag.

Na uw aanvraag

 • Het behandelen van uw aanvraag mag volgens de wet 13 weken duren. U ontvangt over uw aanvraag een brief met ons besluit (beschikking). Hierin staat of u recht hebt op de uitkering en welk bedrag u krijgt.
 • Het is mogelijk dat wij tijdens het behandelen van uw aanvraag (telefonisch) contact met u opnemen als wij meer informatie van u nodig hebben.
 • Krijgt u bijstand voor zelfstandigen? Dan ontvangt u elke maand per post een uitkeringsspecificatie. Daarin staan ook de inkomsten die u hebt opgegeven bij de aanvraag. De uitkering stopt vanzelf na de laatste maand waarvoor u het aanvroeg.
 • Na de uitkeringsperiode moet u uw definitieve inkomsten uit eigen bedrijf doorgeven. Wij vragen u onder andere de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting naar ons op te sturen. En wij vragen u om een inlichtingenstaat in te vullen over uw woon- en gezinssituatie. Met de informatie die u aan ons doorgeeft berekenen wij de definitieve hoogte van uw uitkering. Het kan zijn dat u een nabetaling krijgt, of de uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen, of dat het blijft zoals het was.
 • Blijkt uit gegevens van andere organisaties dat u niet alle inkomsten heeft doorgegeven, dan is het mogelijk dat u achteraf uw uitkering (gedeeltelijk) moet terugbetalen. U ontvangt dan een brief.

Bedragen bijstand voor zelfstandigen

De bijstandsuitkering voor zelfstandigen ligt op het niveau van de bijstandsnorm die voor uw gezinssituatie geldt. Dit kunnen wij verhogen met een woonkostentoeslag en een toeslag voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Komt uw (gezamenlijk) inkomen boven het bedrag van de bijstandsnorm met toeslagen uit? Dan hebt u geen recht op bijstand voor zelfstandigen. Hebt u medebewoners van 27 jaar of ouder? Dan geldt ook de kostendelersnorm. Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Kijk voor de hoogte van de bedragen en uitleg over de kostendelersnorm op Hoogte bijstandsuitkering.

Verandering doorgeven

Hebt u bijstand voor zelfstandigen gekregen of aangevraagd? En verandert er iets in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie? Geef dit dan aan ons door via bbz@utrecht.nl. Zet ook uw naam en zaaknummer in de e-mail.

Verlenging aanvragen

Hebt u bijstand voor zelfstandigen en wilt u verlenging aanvragen? Ga naar Bijstand voor zelfstandigen, verlenging aanvragen.

Hulp bij geldzorgen

Bent u ondernemer en hebt u geldzorgen? Of verwacht u dat u die krijgt? Kijk dan op Ondernemen en geldzorgen voor een overzicht van financiële steun, advies of administratieve hulp.

Vragen?

Stuur uw vragen dan naar ondernemercentraal@utrecht.nl.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie