Bijstand en onderhoudsplicht

De gemeente kan een deel van de bijstandsuitkering terugeisen bij de (ex-)partner die een onderhoudsplicht heeft. Dit noemen wij het verhalen van bijstand. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent als u een bijstandsuitkering krijgt. En wat dit voor u betekent als uw (ex-)partner een bijstandsuitkering krijgt.

Wie heeft een onderhoudsplicht?

  • Bent u getrouwd of gescheiden? Dan heeft de (ex-)partner een onderhoudsplicht voor de ander. Hoelang dit duurt na een scheiding, hangt af van hoelang u getrouwd bent geweest. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap. Meer hierover leest u op de website van de overheid.
  • Hebt u een kind of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan heeft de andere ouder een onderhoudsplicht voor uw kind(eren).

Heeft uw (ex-)partner een onderhoudsplicht voor u of voor uw kinderen? Dan informeren wij uw (ex-)partner via een brief dat u een bijstandsuitkering krijgt. In de brief leggen wij uit dat wij daarom onderzoeken of uw ex-partner een bijdrage aan ons kan betalen.  
De bijdrage die uw ex-partner moet betalen is nooit hoger dan het bedrag dat u aan bijstand krijgt. Wij gebruiken bij het berekenen van het bedrag de alimentatienormen van de rechtbank.

Krijgt u wel of geen alimentatie?

Ook als u alimentatie krijgt, kan het zijn dat uw ex-partner een bijdrage aan ons moet betalen.

Als u recht hebt op alimentatie en die niet krijgt, kunnen wij de alimentatie voor u innen. Uw ex-partner betaalt de alimentatie dan aan ons. Dat kan alleen als u een brief hebt van de rechtbank waarin staat dat u recht hebt op alimentatie.

Hebt u met uw (ex-)partner afgesproken dat uw (ex-)partner geen alimentatie betaalt? Dan kan het zijn dat uw (ex-)partner toch een bijdrage aan ons moet betalen.

Als u een onderhoudsplicht hebt, krijgt u van ons een brief. Daarin staat voor wie u de onderhoudsplicht hebt en dat wij onderzoeken of u een bijdrage aan ons moet betalen. Wij doen dit onderzoek ook als u al alimentatie aan uw ex-partner betaalt.

Hoogte bijdrage vaststellen

Hebt u een onderhoudsplicht voor uw kinderen? En is uw inkomen bekend bij de gemeente? Dan kunnen wij de bijdrage meestal direct berekenen. U krijgt dan een brief waarin staat hoeveel u moet betalen. Het is ook mogelijk dat wij eerst informatie van u nodig hebben.

Eerst meer informatie nodig?

Hebben wij informatie van u nodig om vast te stellen of u een bijdrage moet betalen? Dan krijgt u een brief waarin staat wat wij nodig hebben en hoe u dit doorgeeft.

Meewerken aan onderzoek

U bent verplicht om mee te werken aan het onderzoek om de bijdrage vast te stellen. Werkt u niet mee? Dan stellen wij de bijdrage zelf vast. De bijdrage is nooit hoger dan de bijstand die wij aan uw ex-partner betalen. Wij gebruiken bij het berekenen van het bedrag de alimentatienormen van de rechtbank.

Betaalt u wel of geen alimentatie?

Moet u van de rechter alimentatie betalen aan uw ex-partner, maar betaalt u niet? Dan kunnen wij de alimentatie bij u innen. U moet de alimentatie dan aan ons betalen. Als u niet betaalt, sturen wij u een dwangbevel en kunnen wij beslag laten leggen op uw inkomen.

Ook als u alimentatie betaalt aan uw (ex-)partner, kan het zijn dat u een bijdrage aan de gemeente moet betalen.
Hebt u met uw (ex-)partner afgesproken dat u geen alimentatie betaalt? Dan kan het zijn dat u toch een bijdrage aan ons moet betalen.

Bezwaar tegen besluit niet mogelijk

Bent u het niet eens met de bijdrage die u aan ons moet betalen? Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar indienen. U kunt ons wel vragen om uw situatie opnieuw te bekijken.

Betaalt u de bijdrage niet?

Dan vragen wij de rechter om een besluit te nemen. U kunt dan aan de rechter vragen om rekening te houden met uw situatie. Daarvoor hebt u wel een advocaat nodig.

Met het besluit van de rechter kunnen wij beslag laten leggen op uw inkomen. U ontvangt dan eerst een aanmaning.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie