Rechten en plichten bijstand

Vraagt u een bijstandsuitkering aan, of hebt u een bijstandsuitkering? Dan hebt u rechten en plichten.

Recht op bijstand

Hebt u geen of onvoldoende inkomen? Dan kunt u bijstand aanvragen. U hebt 4 weken na uw aanvraag misschien recht op een voorschot. Als u kunt laten zien dat u in geldnood zit, kunt u zelf eerder een voorschot aanvragen. U krijgt binnen 8 weken een brief met een duidelijk besluit. Houden wij ons niet aan die tijd? Dan kunt u een vergoeding eisen op basis van de Wet dwangsom. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit.


Recht op een uitkering die past bij uw situatie

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leeftijd, woon- en leefsituatie. Bent u 21 of ouder en woont u in een huis met andere volwassenen? Dan kunt u de huur en andere kosten delen met de andere bewoners. Uw uitkering is dan lager. Dit heet de kostendelersnorm.


Recht op bescherming van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om vast te stellen of u recht hebt op een uitkering. En als dat nodig is, om te kijken of u aan het werk kunt. Wij geven uw gegevens niet door aan iemand anders. Dat doen wij alleen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft of als wij dit wettelijk verplicht zijn. Op de pagina Privacy leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.


Recht op hulp bij het vinden van werk

Wij hebben regelingen voor als u werk zoekt. Lees meer op Bijstand en werk zoeken. Gaat u aan het werk? Kijk dan op Bijstand en werk gevonden. Had u minder dan 6 maanden geleden een bijstandsuitkering van ons? En hebt u daarna kort gewerkt? Dan kunt u misschien bijstand na kort werken aanvragen. Dan krijgt u snel een uitkering.


Identificatieplicht

Als wij dat vragen toont u een geldig identiteitsbewijs:

 • paspoort
 • identiteitskaart
 • verblijfsdocument

Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs voor de bijstand.


Inlichtingenplicht (wijzigingen doorgeven)

U bent verplicht alle gegevens te geven die wij nodig hebben. Dit is vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt. Geef wijzigingen in uw situatie juist en op tijd door via Bijstand, wijzigingen doorgeven. Lees daar ook voorbeelden van wijzigingen die u moet doorgeven.

U moet wijzigingen in uw situatie altijd zelf aan ons doorgeven. Wij krijgen ook regelmatig signalen van het Inlichtingenbureau. Bijvoorbeeld van UWV over uw inkomen. Deze signalen helpen ons ook om te bepalen of u nog steeds recht heeft op een uitkering. En of de hoogte van uw uitkering nog klopt.

Geeft u informatie onjuist of niet op tijd aan ons door? Dan kan het zijn dat u geen uitkering meer krijgt. Te veel ontvangen uitkering moet u terugbetalen en daar bovenop krijgt u een boete.


Arbeidsplicht en re-integratieplicht

De arbeidsplicht en re-integratieplicht gelden vanaf de dag dat u een bijstandsuitkering aanvraagt:

 • U probeert zo snel mogelijk betaald werk te vinden door vacatures te zoeken en te solliciteren.
 • U staat ingeschreven als werkzoekende bij UWV en bij een of meer uitzendbureaus.
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats maar ook daarbuiten. U bent verplicht werk met een reistijd van anderhalf uur heen en anderhalf uur terug aan te nemen. Als dit nodig is, verhuist u bij een contract van minimaal 1 jaar. Dit moet wel mogelijk zijn voor uw gezin. En uw loon moet zo hoog zijn dat u geen uitkering meer nodig hebt.
 • U helpt ons een plan van aanpak te maken voor uw re-integratie. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met ons maakt.
 • Wij kunnen u doorverwijzen naar een re-integratiebedrijf. Wij houden toezicht op de voortgang.
 • U moet voldoen aan de taaleis om uw kans te vergroten op werk.
 • Moet u voor uw werk een cursus of opleiding volgen? Dan bent u verplicht dit te doen.
 • U gaat netjes gekleed en met een verzorgd uiterlijk naar uw sollicitatiegesprek. U komt op tijd op uw sollicitatiegesprek of werk. U doet geen dingen die het krijgen of houden van werk moeilijker maken.

Komt u deze plichten niet na? Dan kunt u tijdelijk een lagere of helemaal geen uitkering krijgen. Krijgt u helemaal geen uitkering? En duurt dit 2 maanden of langer? Dan kunt u ons met de inkeerregeling vragen om de uitkering weer te betalen..

In sommige situaties hoeft u (tijdelijk) niet te solliciteren. Meer hierover leest u op de pagina Toestemming vragen voor (tijdelijk) niet solliciteren.


Medewerkingsplicht

U bent verplicht mee te werken aan bijvoorbeeld:

 • een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand hebt (heronderzoek)
 • een huisbezoek
 • een onderzoek bij vermoeden van fraude
 • een onderzoek naar uw kansen op de arbeidsmarkt

Houdt u zich niet aan deze plicht? Dan kan het zijn dat u tijdelijk geen of een lagere uitkering krijgt, of dat uw uitkering stopt.


Vakantie vooraf melden

Hebt u een bijstandsuitkering van de gemeente Utrecht? U mag 4 weken (28 dagen) per jaar met vakantie, of om een andere reden naar het buitenland. Geef dit 4 weken voordat u vertrekt aan ons door.


Geen onnodig beroep op bijstand

U doet alles om te voorkomen dat u in de bijstand komt. Doet u dit niet, of niet genoeg? Dan kunt u een waarschuwing krijgen, of tijdelijk een lagere uitkering. Het kan ook zijn dat u helemaal geen uitkering krijgt, of gedeeltelijk in de vorm van een lening.


Goed gedragen

Onze medewerkers doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Dan kunt u klacht indienen. Wij accepteren geen beledigend of agressief gedrag. Als wij het nodig vinden, doen wij aangifte bij de politie. U kunt tijdelijk een lagere uitkering krijgen.

Gedragsregels

Met duidelijke afspraken weet u precies hoe wij met elkaar om gaan.

Wat doen wij

 1. wij komen afspraken met u na
 2. wij zijn beleefd tegen u
 3. wij houden rekening met wat u kunt
 4. wij vertrouwen op uw goede wil
 5. wij zijn duidelijk over uw rechten en plichten

Wat doet u

 1. u komt afspraken met ons na
 2. u bent beleefd tegen ons
 3. u maakt gebruik van wat u kan
 4. u vertrouwt erop dat wij professioneel zijn
 5. u bent eerlijk over uw situatie

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie