Bijstand en huisbezoek

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of hebt, kunnen wij u vragen mee te werken aan een huisbezoek.

Goede reden voor een huisbezoek

Met een huisbezoek onderzoeken wij of de informatie klopt die u ons hebt gegeven. Bijvoorbeeld als wij twijfels hebben over uw woonsituatie. Dit doen wij alleen als wij deze informatie niet op een andere manier kunnen krijgen. Wij kunnen ook op huisbezoek komen als u niet naar ons toe kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte.

Wie komen op huisbezoek

Het kan zijn dat u een brief krijgt, waarin staat dat wij langskomen. Het kan ook zijn dat u vooraf niet hoort dat wij op huisbezoek komen. Bent u niet thuis? Dan komen wij een andere keer terug. Er komen 2 medewerkers bij u langs. Zij stellen zich aan u voor en vertellen waarvoor zij komen. Voordat zij binnenkomen, tonen zij een pasje. Dit is een speciaal pasje van de gemeente. Daarop staat hun naam en hun functie.

Toestemming voor huisbezoek

De medewerkers vragen uw toestemming om binnen te komen. Woont u met meer mensen in 1 huis? Dan is toestemming van 1 bewoner van 18 jaar of ouder voldoende. Woont u samen met een partner en is uw partner niet thuis? Dan is uw toestemming voldoende voor het huisbezoek. Als u toestemming geeft, kunnen de medewerkers vragen of zij door alle kamers mogen lopen. Zij kunnen u ook vragen om spullen te laten zien. Bijvoorbeeld bankafschriften of uw administratie. Of u vragen om een kast open te doen. En zij mogen het gesprek met u opnemen. Maar zij mogen zonder uw toestemming geen foto’s of een video maken. Als u dit weigert heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. De medewerkers vertellen u wat de uitkomst is van het huisbezoek. Een huisbezoek duurt ongeveer 20 tot 40 minuten.

Weigeren van huisbezoek

U mag het huisbezoek weigeren. Maar dan kunnen wij geen onderzoek doen. Daarom geven wij u nog even de tijd om ons toch binnen te laten. Dan wachten wij tot het tijdstip dat wij met u afspreken buiten de woning. Geeft u geen toestemming voor het huisbezoek? Dan leggen de medewerkers u uit wat het gevolg hiervan is. Hebben zij een goede reden om aan te nemen dat uw informatie niet klopt? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen, tijdelijk geen of een lagere uitkering geven, of uw uitkering stopzetten. Dit hangt af van de situatie.

Tijdens het huisbezoek kunt u de toestemming op elk moment weer intrekken. De medewerkers gaan dan weg. Dit kan dezelfde gevolgen hebben als het weigeren van een huisbezoek.

Verslag van huisbezoek

Van het bezoek bij u thuis krijgt u een verslag. Hierin staat wat de medewerkers hebben gezien en wat u hebt verteld. Dit helpt ons om een besluit te nemen. Soms hebben we nog meer informatie nodig. Die vragen wij dan aan u.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie