Bijstandsfraude en boetes

U pleegt fraude met uw bijstandsuitkering als u niet eerlijk bent over uw (financiële) situatie. Te veel ontvangen bijstand betaalt u dan terug en u krijgt een boete. Vergeet u een wijziging door te geven, of wist u niet dat u dit moest doorgeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. In sommige situaties krijgt u geen boete, maar een waarschuwing. Geef wijzigingen daarom op tijd door, of vraag na bij ons hoe het zit.

Onderzoek naar recht op bijstand en hoogte van bijstand

U hebt een uitkering uit de Participatiewet. De regels in deze wet zijn streng. Het is onze taak om regelmatig te onderzoeken of u recht hebt op bijstand en of u het juiste bedrag aan bijstand krijgt. Dit doen wij bijvoorbeeld door informatie die u doorgeeft te vergelijken met informatie van andere organisaties. Dit zijn: UWV, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer en SVB. Is dit anders dan u hebt opgegeven? Dan onderzoeken wij dit verder. Dit onderzoek kan zijn dat wij bij u thuis langskomen. Daarnaast kunnen we internetonderzoek doen. Dit betekent dat we openbare gegevens die online vindbaar zijn van en over u bekijken.

Hoge boete

Komt uit ons onderzoek dat u fraude pleegt? Te veel ontvangen bijstand moet u helemaal terugbetalen en u krijgt een boete. De boete is minimaal 25% tot maximaal 100% van het bedrag dat u te veel hebt ontvangen. De hoogte hangt af van de ernst van de fraude.

Voorbeeld

U krijgt bijstand, maar vertelt de gemeente niet dat u via een uitzendbureau werkt en inkomen ontvangt. U hebt daardoor € 500 te veel uitkering ontvangen. U moet die € 500 dan terugbetalen. Daarnaast beoordelen wij of u een boete moet betalen van nog eens maximaal € 500.

Pleegt u binnen 5 jaar opnieuw met opzet fraude? Dan kunt u een boete krijgen tot wel 150% van het bedrag dat u te veel hebt ontvangen. En wij kunnen dan ook nog uw uitkering voor maximaal 3 maanden stopzetten.

Lagere boete of waarschuwing

Geeft u per ongeluk een wijziging niet door? En hebt u daardoor te veel geld ontvangen? Dan betaalt u dat bedrag terug en u kunt ook een boete krijgen. Die boete is dan wel lager, 25% tot 50%, omdat u dit niet met opzet hebt gedaan.

Wij kunnen er ook voor kiezen om een waarschuwing geven in plaats van een boete:

  • als u niet meer dan € 150 te veel aan bijstand hebt ontvangen
  • als u zelf alsnog binnen een redelijke termijn de juiste informatie geeft

Brief over terugbetalen en boete

Krijgt u een brief waarin staat dat wij u een boete willen geven? Dan kunt u ons nog informatie geven over uw inkomen. Dan wordt de boete misschien lager.

Voorbeelden van bijstandsfraude

In de volgende situaties pleegt u fraude:

  • u geeft inkomsten uit werk, erfenis of spaargeld niet of niet juist op
  • u verzwijgt vermogen, bijvoorbeeld een huis in het buitenland
  • u en uw partner wonen samen, maar u geeft op dat u alleen woont
  • u woont op een ander adres dan dat u hebt opgegeven
  • uw kinderen staan bij u ingeschreven maar zij wonen niet bij u
  • uw kinderen wonen bij u maar zij staan niet ingeschreven op uw adres
  • u verdient wat bij door bij kennissen op te passen of schoon te maken en u hebt dit niet aan ons doorgegeven

Voorkom problemen

Wijzigt er iets in uw financiële of persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen. Ook wijzigingen in de situatie van uw eventuele partner. Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Geef deze dan voor de zekerheid door of vraag ons hoe het zit. Stel uw vraag online of bel naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie