Bijstandsfraude en boetes

U pleegt fraude met uw bijstandsuitkering als u niet eerlijk bent over uw (financiële) situatie. Te veel ontvangen bijstand betaalt u dan terug en u krijgt een boete. Vergeet u een wijziging door te geven, of wist u niet dat u dit moest doorgeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. In sommige situaties krijgt u geen boete, maar een waarschuwing. Geef wijzigingen daarom op tijd door, of vraag na bij ons hoe het zit.

Onderzoek naar recht op bijstand en hoogte van bijstand

U hebt een uitkering uit de Participatiewet. De regels in deze wet zijn streng. Het is onze taak om regelmatig te onderzoeken of u recht hebt op bijstand en of u het juiste bedrag aan bijstand krijgt. Dit doen wij bijvoorbeeld door informatie die u doorgeeft te vergelijken met informatie van andere organisaties. Dit zijn: UWV, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer en SVB. Is dit anders dan u hebt opgegeven? Dan onderzoeken wij dit verder. Dit onderzoek kan zijn dat wij bij u thuis langskomen. Daarnaast kunnen we internetonderzoek doen. Dit betekent dat we openbare gegevens die online vindbaar zijn van en over u bekijken.

Hoge boete

Komt uit ons onderzoek dat u fraude pleegt? Te veel ontvangen bijstand moet u helemaal terugbetalen en u krijgt een boete. De boete is minimaal 25% tot maximaal 100% van het bedrag dat u te veel hebt ontvangen. De hoogte hangt af van de ernst van de fraude.

Voorbeeld

U krijgt bijstand, maar vertelt de gemeente niet dat u via een uitzendbureau werkt en inkomen ontvangt. U hebt daardoor € 500 te veel uitkering ontvangen. U moet die € 500 dan terugbetalen. Daarnaast beoordelen wij of u een boete moet betalen van nog eens maximaal € 500.

Pleegt u binnen 5 jaar opnieuw met opzet fraude? Dan kunt u een boete krijgen tot wel 150% van het bedrag dat u te veel hebt ontvangen. En wij kunnen dan ook nog uw uitkering voor maximaal 3 maanden stopzetten.

Lagere boete of waarschuwing

Geeft u per ongeluk een wijziging niet door? En hebt u daardoor te veel geld ontvangen? Dan betaalt u dat bedrag terug en u kunt ook een boete krijgen. Die boete is dan wel lager, 25% tot 50%, omdat u dit niet met opzet hebt gedaan.

Wij kunnen er ook voor kiezen om een waarschuwing geven in plaats van een boete:

  • als u niet meer dan € 150 te veel aan bijstand hebt ontvangen
  • als u zelf alsnog binnen een redelijke termijn de juiste informatie geeft

Brief over terugbetalen en boete

Krijgt u een brief waarin staat dat wij u een boete willen geven? Dan kunt u ons nog informatie geven over uw inkomen. Dan wordt de boete misschien lager.

Voorbeelden van bijstandsfraude

In de volgende situaties pleegt u fraude:

  • u geeft inkomsten uit werk, erfenis of spaargeld niet of niet juist op
  • u verzwijgt vermogen, bijvoorbeeld een huis in het buitenland
  • u en uw partner wonen samen, maar u geeft op dat u alleen woont
  • u woont op een ander adres dan dat u hebt opgegeven
  • uw kinderen staan bij u ingeschreven maar zij wonen niet bij u
  • uw kinderen wonen bij u maar zij staan niet ingeschreven op uw adres
  • u verdient wat bij door bij kennissen op te passen of schoon te maken en u hebt dit niet aan ons doorgegeven

Voorkom problemen

Wijzigt er iets in uw financiële of persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen. Ook wijzigingen in de situatie van uw eventuele partner. Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Geef deze dan voor de zekerheid door of vraag ons hoe het zit. Stel uw vraag online of bel ons op 030 – 286 52 11.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie