Verzoek om bijstand weer uit te betalen

Met een bijstandsuitkering hebt u rechten en plichten. Komt u de arbeidsplicht en/of re-integratieplicht een 2e keer niet na? Dan kan het zijn dat u 2 maanden of langer geen uitkering krijgt. Dit noemen we een maatregel. Als u de deze plichten weer nakomt, kunt u ons vragen om de bijstandsuitkering weer uit te betalen. Dit heet de inkeerregeling.

Wanneer krijgt u 2 maanden of langer geen uitkering?

U krijgt deze maatregel bijvoorbeeld als u voor de 2e keer:

  • niet naar een gesprek komt
  • niet solliciteert
  • niet meewerkt aan een onderzoek naar uw kansen op werk

Wanneer kunt u gebruikmaken van de inkeerregeling?

Kunt u laten zien dat u zich weer aan uw plichten houdt? Dan kunt u vragen om de bijstandsuitkering weer uit te betalen. Wij kijken dan opnieuw naar ons besluit. Als wij het met u eens zijn, krijgt u weer bijstand. Dit is dan vanaf de tweede maand. Over de eerste maand krijgt u geen bijstand.

Hoe kunt u vragen om bijstand weer te betalen?

Dit kunt u vragen met het formulier Stel een vraag met DigiD. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van de inkeerregeling. En u toont aan dat u de plichten weer nakomt. Stuur bewijzen mee als u die hebt.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie