Vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? En hebt u een uitkering van de gemeente en inkomsten uit deeltijdwerk? Dan mag u na de 6 maanden algemene vrijlatingsregeling nog eens 30 maanden een deel van uw inkomsten houden naast uw uitkering. Dit noemen wij vrijlating.

Welk deel van uw inkomsten mag u houden?

U mag maximaal 30 maanden 12,5% van uw inkomsten houden tot een maximum van:

 • € 167,79 netto als u een bijstandsuitkering hebt
 • € 266,59 bruto als u een IOAW- of IOAZ-uitkering hebt

Wanneer krijgt u deze vrijlating?

Als u:

 • Een bijstandsuitkering, Ioaw-, of Ioaz-uitkering hebt.
 • Alleenstaande ouder bent van 27 jaar of ouder en uw kind jonger dan 12 jaar is.
 • Helemaal zorgt voor dit kind.
 • Inkomsten uit werk hebt.
 • De algemene vrijlatingsregeling 6 maanden lang hebt ontvangen.

Wanneer krijgt u deze vrijlating niet?

Als u:

 • inkomsten uit werk hebt die hoger zijn dan de bijstandsuitkering, na aftrek van deze vrijlating.
 • geen of onjuiste informatie doorgeeft over uw inkomsten uit werk waardoor u te veel uitkering ontvangt.
 • kunt gaan werken, maar dat niet doet.
 • er zelf voor kiest om minder uren te gaan werken, waardoor u een hoger bedrag aan uitkering nodig hebt.

Hoe krijgt u deze vrijlating?

Aanvragen is niet nodig. Geef altijd alle inkomsten uit werk zo snel mogelijk aan ons door met het formulier via Contact Werk en Inkomen. Dan rekenen wij het juiste bedrag uit. En krijgt u dit automatisch.

Hoelang duurt deze vrijlating?

U krijgt dit maximaal 30 maanden achter elkaar. Deze 30 maanden gaan meteen in na de 6 maanden waarin u de algemene vrijlating kreeg. In totaal mag u dus 36 maanden achter elkaar een deel van uw inkomsten houden naast uw uitkering. De periode van 30 maanden loopt achter elkaar door. Ook als u tijdelijk geen inkomen hebt. Na 36 maanden houden wij uw inkomsten helemaal in op de uitkering.

Vrijlating bij nieuwe aanvraag uitkering

In de tijd dat u een uitkering hebt, kunt u 1 keer gebruik maken van deze vrijlating. Is uw uitkering gestopt en vraagt u opnieuw een uitkering aan? Dan kunt u opnieuw de algemene vrijlatingsregeling en de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders krijgen.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie