Vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? En hebt u een uitkering van de gemeente en inkomsten uit deeltijdwerk? Dan mag u na de 6 maanden algemene vrijlatingsregeling nog eens 30 maanden een deel van uw inkomsten houden bovenop uw uitkering.

U mag dan maximaal 30 maanden 12,5% van uw inkomsten houden tot een maximum van:

  • € 155,74 netto als u een bijstandsuitkering hebt.
  • € 247,25 bruto als u een IOAW- of IOAZ-uitkering hebt.

Recht op vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

U hebt recht op deze vrijlatingsregeling als u:

  • Een bijstandsuitkering, Ioaw-, of Ioaz-uitkering hebt.
  • Alleenstaande ouder bent van 27 jaar of ouder met een kind jonger dan 12 jaar.
  • De volledige zorg hebt over dit kind.
  • Inkomsten uit werk hebt.
  • Geen recht meer hebt op de algemene vrijlatingsregeling.

Geen recht op vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

U hebt geen recht op de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders als:

  • U onjuiste informatie geeft over uw inkomsten door waardoor u te veel uitkering ontvangt.
  • U de mogelijkheden om meer uren te gaan werken niet benut.
  • U er zelf voor kiest om minder uren te gaan werken. Daardoor wordt het bedrag dat u aan uitkering ontvangt immers hoger.

Hoe werkt het?

U hoeft de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders niet aan te vragen. Als u een uitkering hebt en aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de vrijlating automatisch.

Duur vrijlatingsregeling

De vrijlatingsregeling alleenstaande ouders duurt maximaal 30 aaneengesloten maanden. Deze 30 maanden gaan meteen in na de 6 maanden waarin u recht had op algemene vrijlating. In totaal mag u dus 36 maanden een deel van uw inkomsten houden. De periode van 30 maanden loopt aaneengesloten door. Ook als u tijdelijk geen inkomen hebt. Na 36 maanden houden wij uw volledige inkomsten in op de uitkering.

Geef wijzigingen door

Als u een uitkering hebt, moet u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven. Ook over uw inkomen of vermogen. Wij berekenen de vrijlating aan de hand van het door u ingevulde wijzigingsformulier.

Vrijlating bij nieuwe aanvraag uitkering

In de periode dat u een uitkering hebt, kunt u 1 keer aanspraak maken op de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders. Is uw uitkering beëindigd en vraagt u opnieuw een uitkering aan? Dan maakt u opnieuw aanspraak op de vrijlatingsregeling en de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie