Vrijlatingsregeling medisch urenbeperkt

Hebt u een uitkering van de gemeente? En kunt u door een ziekte of handicap niet meer dan 30 uur per week werken? Dan mag u misschien een deel van uw inkomsten uit werk houden naast uw uitkering. 

Welk deel van uw inkosten mag u houden?

U mag 15% van uw inkomsten houden:

  • € 167,07 netto per maand als u een bijstandsuitkering hebt
  • € 264,14 bruto per maand als u een IOAW- of IOAZ-uitkering hebt

Wanneer krijgt u deze vrijlating?

Hoe vraagt u dit aan?

U kunt deze vrijlating 1 keer per 12 maanden aanvragen met het formulier ‘Stel een vraag’ op de pagina Contact Werk en Inkomen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Als wij denken dat u niet meer dan 30 uur per week kunt werken door ziekte of een handicap, vragen wij bij UWV een medisch onderzoek voor u aan. Blijkt uit dat onderzoek dat dit zo is en tot wanneer dit is? Dan krijgt u de vrijlating zolang u niet meer dan 30 uur per week kunt werken.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie