Leerwerkplek

Hebt u een bijstandsuitkering? Dan kunt u werkervaring krijgen op een leerwerkplek. Dit helpt u om een betaalde baan te vinden. Wij kijken of een leerwerkplek iets voor u is.

Op een leerwerkplek werkt u tussen de 16 en 32 uur. U krijgt begeleiding. Als dat nodig is volgt u lessen die u helpen het werk te doen. Ook betalen we uw reiskosten als de enkele reis meer dan 4 kilometer is. Na een jaar kijken we of u meer kans hebt op een betaalde baan.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het werken op een leerwerkplek zijn onder andere:

  • U bent 27 jaar of ouder.
  • U hebt een bijstandsuitkering.
  • U bent al langere tijd werkloos.
  • Voor de werkplek is geen vacature.
  • U mag maximaal 1 jaar werken op een leerwerkplek. Wij kunnen dit nog verlengen met 1 jaar.

Premie leerwerkplek

Hebt u 6 maanden achter elkaar op een leerwerkplek gewerkt? Dan kunt u de premie leerwerkplek krijgen. Dit is een geldbedrag. Als u start op uw werkplek, krijgt u van ons een brief. Hierin staat het bedrag dat u kunt krijgen.

Wij kijken elke 6 maanden of u goed uw best doet en hoe vaak u afwezig was door ziekte.

  • Was u meer dan 50% afwezig door ziekte? Dan krijgt u geen premie leerwerkplek.
  • Was u meer dan 25% , maar minder dan 50% afwezig door ziekte? Dan krijgt u de helft van het bedrag aan premie leerwerkplek.
  • Doet u niet goed of onvoldoende uw best? Dan krijgt u geen premie leerwerkplek of de helft. Dit hangt af van hoe u uw werk doet.

Hoogte maximumbedrag

Welk bedrag kunt u krijgen?
ArbeidsduurMaximumbedrag
Van 16 tot en met 23 uur per week€ 175

Van 24 tot en met 31 uur per week

€ 250
Minimaal 32 uur per week€ 300

Hebt u recht op de premie leerwerkplek? Dan krijgt u deze automatisch.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie