Bedrijfsafval

Als bedrijf bent u verplicht uw bedrijfsafval te scheiden en gescheiden af te (laten) voeren. U sluit hiervoor een contract af met de gemeente Utrecht of een andere erkende inzamelaar. U volgt ook de regels voor het aanbieden van bedrijfsafval.

Zoekt u een afvalinzamelaar voor uw bedrijfsafval?

We halen uw glas, gfe+t, restafval of oud papier en karton of swill op. Vindt u de kosten en een betrouwbare verwerking van het afval belangrijk? Kies dan voor afvalinzameling door de gemeente Utrecht. We werken in Utrecht, Vleuten-De Meern en Maarssen.

Kijk op bedrijfsafval.utrecht.nl

Nieuwe regels bedrijfsafval

Per 1 augustus 2023 gelden er nieuwe regels voor het aanbieden van bedrijfsafval. De regels gaan over de tijden voor het aanbieden, de plekken waar u dat doet en de herkenbaarheid van containers voor bedrijfsafval. Deze regels gelden voor alle ondernemers en bedrijven in de gemeente Utrecht. De druk op de openbare ruimte in Utrecht is groot, vooral in de binnenstad. De regels zijn nodig om met bewoners, bedrijven en bezoekers te kunnen genieten van die openbare ruimte.

Regels bedrijfsafval

  • Afval mag de avond voor de ophaaldag vanaf 21.30 uur buiten gezet worden.
  • Containers uiterlijk 15.30 uur weer binnen zetten.
  • Afval aanbieden in een gesloten container of vuilniszak. Geen los afval ernaast.
  • Containers zo veel mogelijk voor uw eigen gevel aanbieden zodat de inzamelwagens erbij kunnen komen. Houd hierbij rekening met verkeer, ook op de stoep. Een container mag niet op een geleidestrook staan.
  • Papier en karton gebundeld, in dozen of in een gesloten container aanbieden.
  • Elke container heeft een adressticker. Zo weten we welk afval van welk bedrijf is.

Lees de nieuwe regels voor het aanbieden van bedrijfsafval op overheid.nl

Controleren aanbieden bedrijfsafval

Wij controleren of u uw afval volgens de regels aanbiedt. Zien we een container zonder leesbare adressticker? Dan hangen wij er een hanger aan. Hiermee waarschuwen wij u dat we uw container na 24 uur verwijderen als dit niet verandert.

Bent u uw container kwijt? Neem dan contact op met uw afvalinzamelaar.

Proef ondergrondse containers bedrijfsafval binnenstad

In de binnenstad komen op verschillende plekken ondergrondse containers voor gescheiden bedrijfsafval. Met deze proef willen we voorkomen dat er afval in de winkelstraten blijft liggen.

Lees meer over de proef inzamelen bedrijfsafval binnenstad

Hulp en contact Afval

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier