Afval Wat gebeurt er met uw afval?

Jongetje voor krijtbord met daarop getekend kartonnen doos + papier = boekje

Ongeveer 85% van het huishoudelijk afval dat verbrand wordt, is nog te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Daarvoor moeten we ons afval wel scheiden. Van het afval maken we dan weer nieuwe dingen. Zo houden we steeds minder restafval over, wat goed is voor ons milieu.

Wat gebeurt er met uw gescheiden afval?

Inwoners van Utrecht zijn goed in het scheiden van afval. We horen tot de beste afvalscheiders van de grote steden in Nederland. Maar wat gebeurt er met ons afval nadat het (gescheiden) is opgehaald. Apart ingezameld afval belandt niet alsnog op een grote hoop. Het afval wordt per afvalsoort verwerkt.

Plastic, blik en pakken

In Utrecht mogen naast plastic ook blik en pakken in de kliko voor plasticafval, of in een ondergrondse container voor plastic, blik en pakken. Dit afval wordt op de volgende manier verwerkt:

  • Plastic wordt bewerkt en verwerkt tot plastickorrels voor nieuwe producten.
  • Blik wordt omgesmolten zodat het kan worden hergebruikt. 
  • Pakken worden verpulverd en gesplitst in 3 nieuwe grondstoffen: papier, plastic- en aluminiumkorrels.

Groente,- fruit- en tuinafval (gft)

Gescheiden ingezameld gft-afval wordt vergist en gecomposteerd. Zo ontstaat groen gas en compost. Groen gas is duurzaam geproduceerd biogas en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Groen gas wordt bijvoorbeeld gebruikt om op te rijden. Bij composteren wordt het gft-afval verteerd tot een natuurlijke voedingsstof voor de land- en tuinbouw, voor tuinaarde en potgrond.

Papier en karton

Het ingezamelde papier en karton gaat naar een papierverwerker. Daar sorteren, zuiveren en ontinkten ze het papier en karton. De schone papierpulp is grondstof voor nieuw papier en karton.
In Nederland komt ruim 80% van het papier van oud papier. Elk stuk papier kan tot 6 keer worden gerecycled.

Glas

Van oud glas wordt nieuw glas gemaakt. Deksels, doppen, etiketten en kurken worden makkelijk tussen het glas uitgehaald. Ze mogen daarom mee in de glasbak. Ook etensresten kunnen gemakkelijk uit een pot of fles gespoeld worden. Thuis afwassen is niet verstandig, omdat dat veel meer energie kost. Glas kan eindeloos worden gerecycled.

Textiel

93% van het ingezamelde textiel in Nederland is geschikt voor hergebruik of recycling: 60% voor hergebruik, 33% voor recycling. Kleding en schoenen die nog goed zijn, worden hergebruikt. Is het niet meer draagbaar? Dan worden de materialen gerecycled. Het hergebruiken of recyclen van textiel is enorm duurzaam. Er is namelijk veel water en energie nodig voor het maken van nieuw textiel.  Zo kost het produceren van 1 spijkerbroek gemiddeld 8.000 liter water. Met olie en verf vervuilde kleding/textiel is niet meer te recyclen. Dit kan bij het restafval.

Frituurvet

Hergebruik van gebruikt frituurvet en bakolie is ook goed voor het milieu. Het is in te zetten als biobrandstof of biodiesel. Grondstoffen die anders voor energieopwekking nodig zijn, zoals minerale brandstoffen, zijn daardoor minder hard nodig. Gebruikt frituurvet en bakolie kunt u in een afgesloten verpakking aanbieden bij een van de 3 afvalscheidingsstations in Utrecht. Daarnaast zijn er bij u in de buurt inzamelpunten voor frituurvet en bakolie. Deze kunt u vinden op www.frituurvetrecyclehet.nl. Frituurvet en bakolie mag u niet door het riool spoelen!

Restafval

Restafval laten we verbranden in de afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Minder restafval is goed voor het milieu en de portemonnee. Elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven gaat, bespaart de samenleving ruim 6 cent. Overigens levert zelfs restafval nog iets op, want de verbranding hiervan levert warmte en stroom op. Maar deze verbranding kost de gemeente wel geld.

Meer informatie

Meer weten over afval scheiden? Bekijk dan de website van Milieu Centraal.   

visual oneindigheidsteken + Utrecht weet wat afval waard is

 

 

 

Hulp en contact Afval

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier