Illegale bouw of gebruik

Is iemand in uw omgeving illegaal aan het bouwen? Of zijn mensen in uw straat bijvoorbeeld een winkel in hun huis begonnen? U kunt dit melden bij de gemeente.

Meld illegale bouw of illegaal gebruik

Wij onderzoeken dan of de mensen een goede vergunning hebben en zich aan de regels houden. Als dat niet zo is, dan komt een inspecteur in actie. Wij houden u als melder op de hoogte.

Illegale bouw

Is iemand (on)bewust aan het (ver)bouwen zonder vergunning? Of is iemand iets anders aan het bouwen dan waarvoor hij een vergunning heeft? Dat is illegaal bouwen.

Illegaal gebruik

Gebruikt iemand een woning als winkel? Of een garage als café? Dat is illegaal gebruik. In het omgevingsplan staat waarvoor mensen gebouwen en grond mogen gebruiken.

Wat doet de gemeente?

Controleren

We controleren of het inderdaad gaat om illegale bouw of illegaal gebruik. We bekijken het bestemmingsplan of de beheersverordening. Ook onderzoeken we welke andere regels gelden en of iemand een vergunning heeft.

Waarschuwen

Is het illegaal? Dan sturen wij de overtreder (degene die illegaal bezig is) een 'vooraankondiging'. Daarin staat dat hij het bouwwerk weg moet halen of moet veranderen, of dat hij het illegale gebruik moet stoppen. Soms kan iemand een (nieuwe) vergunning aanvragen. Als dat zo is, dan vertellen we dat. We waarschuwen de overtreder en verwachten dat hij dan meewerkt. Anders leggen we een dwangsom op of passen we bestuursdwang toe (zie hierna).

Boete

Werkt de overtreder niet mee? Dan kunnen wij een 'dwangsom' opleggen. Dat is een boete. De overtreder moet dan vóór een bepaalde datum het bouwwerk weghalen of veranderen. Als hij dat niet doet, dan moet hij een flink bedrag betalen aan de gemeente.

Bestuursdwang

Soms is het belangrijk dat de illegale bouw of het illegale gebruik direct of snel stopt. Dan past de gemeente 'bestuursdwang' toe. Dat betekent dat wij de bouw beëindigen of het illegale bouwwerk afbreken. Of dat we het gebouw sluiten. De overtreder betaalt de kosten.

Bestuurlijke boete

Bij woonfraude kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. Dat is bijvoorbeeld als iemand illegaal kamers verhuurt in een woning. Hij overtreedt dan de regels uit de Huisvestingswet. De overtreder moet een boete betalen tot maximaal € 18.500.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen