Kans op schade bij (ver)bouwen

Waar wordt gebouwd is de kans op schade aanwezig, dat is niet altijd te vermijden. Hoe zit het en wat kunt u doen?

Denkt u schade te hebben door werkzaamheden bij u in de buurt? Dan kunt u daarmee naar de hoofdaannemer. Kunt u het niet eens worden met de hoofdaannemer? Dan kunt u een onderzoek (contra-expertise) laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Ook de hoofdaannemer moet het ermee eens zijn dat dit bureau onderzoek doet. Vraag dit altijd na voordat u een bureau inschakelt.

Schade bewijzen

Wilt u een vergoeding voor schade? Dan moet u die schade kunnen bewijzen. Dat kan met foto’s die zijn gemaakt voor de start van de bouw en na het ontstaan van schade.

Vaak laat de aannemer voor de start van de bouw een expertiserapport maken. Een bureau legt dan met foto’s en beschrijvingen de toestand vast. Ook binnen nemen ze foto's van plafonds en tegelwerk. Dat is geen verplichting voor de aannemer. Verzekeraars stellen zo'n expertiserapport steeds vaker als voorwaarde als u een verzekering afsluit.

Neemt u zelf foto's? Gebruik dan liefst geen digitale camera. Dat voorkomt een discussie over het manipuleren van foto's. Laat de foto’s merken door de belastingdienst. Dan zal de rechter ze accepteren als bewijsmateriaal. Plak daartoe uw foto’s op een blad papier en stuur ze naar de belastingdienst, afdeling registratie.

Voorkomen van schade

De inspecteur bouwtoezicht praat meestal voor de start van de bouw met de aannemer. De gemeente wil vooral schade aan gebouwen voorkomen. Ook wijst de inspecteur op het informeren van omwonenden. En ook de inrichting van de bouwplaats komt aan de orde. De aannemer is verplicht een bouwveiligheidsplan te maken. Daarin staat precies welke maatregelen hij voor de veiligheid neemt.

Meestal wordt in Utrecht niet zwaar geheid. Er is dan ook niet vaak zware schade door heien en de gemeente doet er alles aan om dat zo te houden.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen