Asbest

Asbest foto's

Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten zeer kleine vezels. Die vezels lijken op naalden. Het is sterk, goedkoop, isolerend en brandwerend.

Asbest werd na de oorlog tot 1994 gebruikt in een groot aantal verschillende bouwmaterialen. In de meeste huizen uit deze periode is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld in golfplaten voor schuurtjes.

Verschillende manieren verwerking asbest in materiaal

Hechtgebonden asbest

Asbestvezels zitten vast in het materiaal, bijvoorbeeld in cement. Zolang het materiaal niet beschadigd, versleten of verweerd is, komen de vezels niet in de lucht terecht. Onbeschadigd materiaal met hechtgebonden asbest kunt u gewoon laten zitten.

Niet-hechtgebonden asbest

Vezels zitten niet vast in het materiaal. Er is groter risico dat asbestvezels in de lucht komen. Als 'niet-hechtgebonden' asbest niet goed is afgedekt, moet dit materiaal zo snel mogelijk worden weggehaald of afgedekt door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbest en gezondheid

Wanneer asbest afbrokkelt of beschadigd raakt, kan dit gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademing diep in de longen doordringen en vele jaren later nog long-, longvlies- of buikvlieskanker veroorzaken. Asbest is alleen gevaarlijk als iemand losgeraakte vezels inademt. 

Meer informatie: Asbest en gezondheid

Witte pakken: hier wordt veilig gewerkt

Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderden, dan kan dat er bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest. Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen, waaronder de beschermende witte pakken. De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) controleert hierop.

Hoe haalt u asbest weg?

Bij het verwijderen van asbest moet u voorkomen dat de schadelijke asbestvezels in de lucht terechtkomen. Daarom zijn er strenge regels om asbest veilig te verwijderen. Er gelden verschillende regels voor inwoners die uit hun eigen huis asbest weghalen en voor bedrijven.

Asbest diervriendelijk verwijderen

In veel woningen en gebouwen broeden huismussen en gierzwaluwen, of er komen vleermuizen voor. Deze dieren zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Het verwijderen van asbest kan negatieve gevolgen hebben voor deze dieren.

Op de pagina diervriendelijk bouwen leest u hoe u rekening kunt houden met deze dieren bij het (laten) verwijderen van asbest.

Waar kan asbest in zitten?

Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, vooral in bouwmaterialen. In veel woningen, gebouwen en voorwerpen is asbest gebruikt. Het komt onder andere voor in golfplaten, vinylvloerbedekking, bloembakken, platen voor gevels, balkons en badkamers, pijpen voor schoorstenen en riolering, vensterbanken, warmhoudplaatjes, haardrogers, broodroosters en 'kachelkoord', voor het aansluiten van kachels en kachelpijpen. 

Asbestdaken

In Utrecht zijn nog ongeveer 6.000 daken met asbest. De gemeente moedigt de eigenaren aan om de asbestdaken weg te (laten) halen.

Vragen en antwoorden

Asbest moet op een veilige manier worden weggehaald. Daar zijn strenge regels voor, waar de woningcorporaties zich aan moeten houden. Op die manier komen er geen asbestvezels vrij en is er inderdaad dus ook geen gevaar voor uw gezondheid.
Dat betekent dat de medewerkers die het asbest weghalen beschermende kleding dragen, de bekende 'witte pakken' , en dat er een 'containment' gebruikt wordt.
Een containment is een soort luchtdichte tent waarbinnen het asbest wordt weggehaald. Een machine zorgt voor onderdruk, zodat er geen lucht uit de containment in uw woning komt. Er is ook een 'decontaminatie-unit' met douche voor de mensen die met asbest werken.
Deze maatregelen kunnen er bedreigend uitzien, maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.
Hebt u vragen over de verwijdering van asbest uit uw woning, neem dan contact op met uw woningcorporatie. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u bellen met de gemeente, telefoon 14 030.

Er zijn strenge regels voor het weghalen van asbest. Juist als asbest op een veilige manier wordt weggehaald, kan het er bedreigend uitzien. Asbest kan op een veilige manier op 2 verschillende manieren worden weggehaald.

Door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf: de medewerkers moeten beschermende kleding dragen. Bij een sanering binnenshuis wordt vaak gebruik gemaakt van een 'containment' en een 'decontaminatie-unit'. Een containment is een soort luchtdichte tent waarbinnen het asbest wordt weggehaald. Een machine zorgt voor onderdruk, zodat er geen lucht uit de containment kan komen. Er is ook een 'decontaminatie-unit' met douche voor de mensen die met asbest werken. Bij een sanering buiten wordt het terrein ruim afgezet en dragen de medewerkers beschermende kleding.

De woningeigenaar haalt zelf asbest weg: woningeigenaren mogen zelf asbest weghalen uit hun eigen woning, nadat ze daar toestemming voor hebben gekregen. Die toestemming krijgen ze alleen als ze het asbest op een veilige manier kunnen weghalen. De gemeente geeft woningeigenaren gratis advies en gratis beschermende kleding en inpakfolie. Meer informatie: Asbest zelf weghalen.

Als u ziet dat asbest wordt weggehaald zonder deze voorzorgsmaatregelen, bel dan onmiddellijk met de gemeente, telefoon 14 030. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Milieupolitie Regio Utrecht via 0900 - 88 44.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen