Bouwen en verbouwen Asbest laten weghalen door een bedrijf

Sloopmelding

Wilt u asbest door een bedrijf laten verwijderen? Doe dan een sloopmelding via het Omgevingsloket online.

Doe een sloopmelding

U geeft onder andere het volgende door bij de sloopmelding:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die gaat slopen
 • de dagen en tijden waarop wordt gesloopt
 • de manier waarop wordt gesloopt
 • het materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • de hoeveelheid materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • een tekening van wat u gaat slopen
 • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau

Daarnaast hebt u misschien ook het volgende nodig:

 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
 • sloopveiligheidsplan
 • akoestisch onderzoek
 • trillingenonderzoek

Kosten 2022

Een sloopmelding is gratis, tenzij het gaat om een monument of beschermd stadsgezicht. Dan hebt u een omgevingsvergunning slopen nodig. Daarbij zijn de kosten afhankelijk van de sloopkosten exclusief btw. U betaalt 2,2% van de sloopkosten, met een minimum van € 157,35 en een maximum van € 15.737,75.

Kies een gecertificeerd bedrijf

Voor het gedeeltelijk of geheel slopen van een bouwwerk of voor alleen het weghalen van asbesthoudende materialen is een asbestinventarisatierapport nodig. Voor het verwijderen ervan moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Een gecertificeerd asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf vindt u via Ascert.

Informeer ook omwonenden

Informeer niet alleen bewoners en gebruikers, maar ook de buurt over de geplande asbestwerkzaamheden of -onderzoek. Doe dit minstens 1 week voordat de werkzaamheden beginnen. Daarmee voorkomt u klachten en onrust in de buurt, als buurtbewoners 'mannen in witte pakken' of asbestwaarschuwingen zien. Hebt u vragen over de juiste aanpak? Neem contact op met de gemeente, telefoon 14 030.

Protocol asbest

In het protocol omgaan met asbest (pdf, 688 kB) staan werkafspraken voor medewerkers die vanuit hun functie in aanraking kunnen komen met asbesthoudend materiaal.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen