Asbest laten weghalen door een bedrijf

Sloopmelding

Wilt u asbest door een bedrijf laten verwijderen? Doe dan een sloopmelding via het omgevingsloket.

Doe een sloopmelding

U geeft onder andere het volgende door bij de sloopmelding:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die gaat slopen
 • de dagen en tijden waarop wordt gesloopt
 • de manier waarop wordt gesloopt
 • het materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • de hoeveelheid materiaal dat vrijkomt bij de sloop
 • een tekening van wat u gaat slopen
 • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau

Daarnaast hebt u misschien ook het volgende nodig:

 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
 • sloopveiligheidsplan
 • akoestisch onderzoek
 • trillingenonderzoek

Kosten 2024

Een sloopmelding is gratis, tenzij het gaat om een monument of beschermd stadsgezicht. Dan hebt u een omgevingsvergunning slopen nodig. Daarbij zijn de kosten afhankelijk van de sloopkosten exclusief btw. U betaalt 2,2% van de sloopkosten, met een minimum van € 173,44 en een maximum van € 17.343,53.

Kies een gecertificeerd bedrijf

Voor het gedeeltelijk of geheel slopen van een bouwwerk of voor alleen het weghalen van asbesthoudende materialen is een asbestinventarisatierapport nodig. Voor het verwijderen ervan moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Een gecertificeerd asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf vindt u via Ascert.

Informeer ook omwonenden

Informeer niet alleen bewoners en gebruikers, maar ook de buurt over de geplande asbestwerkzaamheden of -onderzoek. Doe dit minstens 1 week voordat de werkzaamheden beginnen. Daarmee voorkomt u klachten en onrust in de buurt, als buurtbewoners 'mannen in witte pakken' of asbestwaarschuwingen zien. Hebt u vragen over de juiste aanpak? Neem contact op met de gemeente, telefoon 14 030.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen