Asbest zelf weghalen

Verwijder asbest op een veilige manier

Uit uw eigen huis mag u zelf asbest weghalen, maar alleen als dat op een veilige manier kan en u dat ook op een veilige manier doet. Op die manier brengt u uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar. U krijgt gratis advies van een inspecteur van de gemeente en hij bekijkt of u het asbest veilig kunt en mag weghalen. Via de gemeente krijgt u gratis inpakfolie en beschermende kleding. Ook het inleveren van asbestafval is gratis.

Bent u huurder? Overleg dan eerst met uw woningcorporatie of verhuurder.

Asbest verwijderen? Maak een afspraak

Wanneer u van plan bent om asbest te verwijderen uit uw eigen woning, moet u dit bij de gemeente melden. Het indienen van een melding kan niet via internet maar alleen door het maken van een afspraak met een inspecteur van de gemeente, telefoon 14 030. Deze inspecteur bekijkt kosteloos de situatie bij u thuis en bepaalt of u het asbest zelf mag verwijderen en onder welke voorwaarden. 
Als de inspecteur aangeeft dat u zelf het asbest mag weghalen, geeft hij u ook aan hoe u dit op een veilige manier kunt doen. U kunt direct kosteloos een meldingsformulier invullen en aan de inspecteur meegeven. Daarna krijgt u binnen 5 werkdagen schriftelijk toestemming. Daarna mag u pas met de asbestverwijdering beginnen.

Voorwaarden

U mag zelf het asbest weghalen als:

  • u het materiaal zonder beschadiging weg kan halen
  • er alleen hechtgebonden' asbest aanwezig is
  • maximaal 35m² asbesthoudend materiaal aanwezig per perceel

Bij een grotere hoeveelheid asbestmateriaal, gelijmde of geniete platen, dakleien of niet hechtgebonden asbest moet u een 'asbestinventarisatierapport' laten maken en een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Een gecertificeerd asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf vindt u via Ascert.

Beschermende kleding

Op vertoon van de toestemming om asbest uit uw huis weg te halen haalt u gratis bij een afvalscheidingsstation beschermende kleding en verpakkingsmateriaal.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen