Monument slopen

Wilt u een monument slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het omgevingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Als u wilt weten of u een vergunning aan moet vragen, kunt u op het omgevingsloket een vergunningcheck doen. Moet u inderdaad een vergunning aanvragen? Dit kunt u daar ook meteen doen.

Doe vergunningscheck/vraag omgevingsvergunning aan

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag hebt u onder meer het volgende nodig:

  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (vaak een oude bouwtekening, hoeft niet door een architect)

Bij de sloop van een monument neemt de gemeente binnen 6 maanden een besluit.

Monument, omgevingsvergunning voor slopen
 

Kosten 2024

Voor het slopen zijn uw kosten afhankelijk van de sloopkosten exclusief btw. U betaalt 2,2% van de sloopkosten (zonder btw), met een minimum van € 173,44 en een maximum van € 17.343,53.

Start sloopwerkzaamheden melden

Voordat u echt begint met het sloopwerk, doet u een startmelding.

Laat weten dat de sloop begint

Hulp en contact Bouwen en verbouwen