Rijnvliet: De eetbare woonbuurt

Impressie Fladderiepvliet - Lotusvliet (Felixx Landscape Architects & Planners)

Rijnvliet wordt een woonbuurt en een eetbare omgeving. Alle planten en bomen in deze buurt produceren voedsel: voor de andere planten en bomen, dieren, bewoners en bezoekers.

De bewoners van de Rijksstraatweg en de Metaalkathedraal kwamen met het idee om in Rijnvliet een voedselbos te maken. Hiervoor is samen met de gemeente een bijzonder concept voor de openbare ruimte uitgewerkt: de eetbare woonbuurt. Alle beplanting wordt hier gekozen op een meerwaarde voor de natuur.

Waar het maar kan, worden eetbare planten en bomen geplant. De nieuwe bewoners in Rijnvliet wordt ook gevraagd om eetbare planten in de openbare ruimte en in hun eigen tuin te planten. De ontwikkelaar die de eerste huizen bouwt in dit gebied, plaatst eetbare hagen (pdf, 5,3 MB) in tuinen die grenzen aan de openbare ruimte. Elke straat in de buurt krijgt de naam van de eetbare plant die in de straat groeit.

Lees in het ambitiedocument hoe we de eetbare woonbuurt uitwerken en aanleggen (Let op: zware pdf, 38MB)

Centraal voedselbos

Rijnvliet krijgt ook een centraal voedselbos van 15.000 m2. Dit wordt een plek voor bewoners, bezoekers en buren van Rijnvliet om te wandelen, spelen en genieten van de natuur. In het voedselbos komen eetbare planten, bomen en struiken. Ook komt er een buurtboomgaard voor buurtactiviteiten en speelplekken voor kinderen.
Lees meer over het voedselbos

Planten in het plantseizoen

Om het groen te planten in Rijnvliet, moeten we rekening houden met het plantseizoen. Het plantseizoen duurt van november tot en met maart. Alleen in deze periode kunnen we de bomen en heggen in de grond zetten. Langs het water verbeteren we eerst de grond, nadat de woningen klaar zijn. Het verbeteren duurt ongeveer een plantseizoen. Daarna kunnen we hier planten. Na ongeveer 2 jaar kunnen de eerste vruchten geplukt worden.

Meepraten

Bewoners, de school en BSO en de gemeente praten regelmatig over ideeën voor een eetbare woonwijk. Wilt u ook meepraten? Meld u aan via leidscherijngroeit@utrecht.nl. Hieronder kunt u een video bekijken voor een indruk van de bijeenkomst in maart 2017.

Video's

Eerste bomen geplant

Op 20 maart 2019 hebben we samen met de eerste buurtbewoners van Rijnvliet, kinderen van de school en initiatiefnemers de Groene Longen persimoenbomen geplant in de Persimoenstraat.

Rijnvliet: de eetbare woonbuurt

Start van de aanleg van het voedselbos

Indruk van de bijeenkomst in maart 2017

Hulp en contact Rijnvliet

E-mail

rijnvliet@utrecht.nl

Telefoon

14 030