Leidsche Rijn Rijnvliet: De eetbare woonbuurt

Rijnvliet wordt een woonbuurt en een eetbare omgeving. Alle planten en bomen in deze buurt produceren voedsel: voor de andere planten en bomen, dieren, bewoners en bezoekers.

De bewoners van de Rijksstraatweg en de Metaalkathedraal kwamen met het idee om in Rijnvliet een voedselbos te maken. Hiervoor is samen met de gemeente een bijzonder concept voor de openbare ruimte uitgewerkt: de eetbare woonbuurt. Alle beplanting wordt hier gekozen op een meerwaarde voor de natuur.

Waar het maar kan, worden eetbare planten en bomen geplant. De nieuwe bewoners in Rijnvliet wordt ook gevraagd om eetbare planten in de openbare ruimte en in hun eigen tuin te planten. De ontwikkelaar die de eerste huizen bouwt in dit gebied, plaatst eetbare hagen (pdf, 5,3 MB) in tuinen die grenzen aan de openbare ruimte. Elke straat in de buurt krijgt de naam van de eetbare plant die in de straat groeit.

Lees in het ambitiedocument hoe we de eetbare woonbuurt uitwerken en aanleggen (Let op: zware pdf, 38MB)

Planten in het plantseizoen

Om het groen te planten in Rijnvliet, moeten we rekening houden met het plantseizoen. Het plantseizoen duurt van november tot en met maart. Alleen in deze periode kunnen we de bomen en heggen in de grond zetten. Langs het water verbeteren we eerst de grond, nadat de woningen klaar zijn. Het verbeteren duurt ongeveer een plantseizoen. Daarna kunnen we hier planten. Na ongeveer 2 jaar kunnen de eerste vruchten geplukt worden.

Meepraten

Uitnodiging: Presentatie afstudeeronderzoek naar betrokkenheid van buurtbewoners

Er wordt flink gebouwd in Rijnvliet, de nieuwe eetbare woonwijk in Leidsche Rijn. Het idee is dat er door heel Rijnvliet eetbare beplanting groeit die bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie. Ook de straatnaambordjes verwijzen naar vruchten en eetbare planten. Bewoners kunnen er straks fruit en groen plukken, recreëren en sporten.

Als afstudeeropdracht aan Wageningen University & Research (WUR) is onder (toekomstige) bewoners van Rijnvliet onderzoek gedaan naar hun verwachtingen van een eetbare wijk en welke handvatten zij nodig hebben om met al dat eetbare groen om te gaan dat er straks groeit en bloeit. De (toekomstige) bewoners van Rijnvliet hebben vooral behoefte aan goede informatie over de eetbare beplanting en over het concept van wat een eetbare wijk is. Zij zien dat als voorwaarden om betrokken te kunnen zijn en mee te willen doen aan het oogsten en tuinieren in het publieke gedeelte van het eetbaar groen.

Wilt u weten wat het onderzoek nog meer heeft opgeleverd? Kom dan naar de presentatie.

  • Datum: 23 juli
  • Tijd: 19.30 tot en met 21.00 uur
  • Locatie: Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum

U kunt de bijeenkomst ook online bijwonen

Bewoners, de school en BSO en de gemeente praten regelmatig over ideeën voor een eetbare woonwijk. Wilt u ook meepraten? Meld u aan via leidscherijngroeit@utrecht.nl. Hieronder kunt u een filmpje bekijken voor een indruk van de bijeenkomst in maart 2017.

Filmpjes

Eerste bomen geplant

Op 20 maart 2019 hebben we samen met de eerste buurtbewoners van Rijnvliet, kinderen van de school en initiatiefnemers de Groene Longen persimoenbomen geplant in de Persimoenstraat.

Rijnvliet: de eetbare woonbuurt

Start van de aanleg van het voedselbos

Indruk van de bijeenkomst in maart 2017

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl