Aartsbisschop Romerostraat 330-338: opnieuw ontwikkelen

Fase project
Plannen maken

Geplande bouw
Nog niet bekend

Aartsbisschop Romerostraat 330-338 krijgt misschien 2 nieuwe woongebouwen. Met 70 appartementen en andere functies op de begane grond. De 2 eigenaren en de gemeente onderzoeken of deze bouw mogelijk is.

Wat gaan we mogelijk doen en waarom?

De Aartsbisschop Romerostraat ligt midden in de woonwijk Voordorp. De gebouwen hebben weinig uitstraling en passen niet zo in de omgeving. De eigenaren willen het kinderdagverblijf dat nu in 1 van de gebouwen zit behouden in het nieuwe plan.

Eerste uitwerking initiatief

 • 2 gebouwen met in totaal 70 appartementen. De 2 gebouwen bestaan uit 8 verdiepingen. De 8ste verdieping is een kleinere verdieping. Deze appartementen zijn bestemd voor:
  • sociale huur
  • middenhuur
  • vrije sector huur
 • Halfverdiepte parkeerkelder
 • Ruimte voor commerciële functies in 1 van de 2 gebouwen
 • Aanpakken openbare ruimte rondom de 2 gebouwen

Wensen en eisen plan

De initiatiefnemers hebben hun initiatief ingediend. De gemeente heeft dat initiatief beoordeeld en hier vragen over gesteld. Samen werken we het initiatief verder uit. We nemen de opgehaalde informatie tijdens de bijeenkomsten en gesprekken met betrokkenen hierin mee. We stellen wensen en eisen op voor het initiatief en leggen die vast in een document. Dit document heet een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dit plaatsen we op deze website. U kunt het plan en het ontwerp dan bekijken en hierop reageren.

De reacties op de wensen en eisen beantwoorden wij samen met de initiatiefnemers. Vervolgens gaan deze samen met de eisen en wensen naar de gemeenteraad, die er een besluit over neemt. Eerder gaven we aan dat er een zogenaamde 'bouwenvelop' door het college vastgesteld wordt. Dit is veranderd in wensen en eisen voor het plan (SPvE) dat door de raad wordt vastgesteld. Zo komen we tegemoet aan zorgen van de buurt.

Nieuw bestemmingsplan

Als de eisen en wensen zijn vastgesteld, beginnen we met het maken van een nieuw bestemmingsplan. Daarop kunt u reageren door een zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over het plan. U kunt na vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad ook beroep aantekenen tegen een bestemmingsplan.

Op de hoogte blijven en meedenken

Wij willen graag weten wat u als betrokken bewoner van het initiatief vindt. Wat leeft er in uw wijk en waar kunnen we rekening mee houden? Met deze kennis kunnen we samen met de initiatiefnemer uiteindelijk een beter plan maken. De initiatiefnemers en de gemeente organiseren hier een aantal bijeenkomsten voor. Een aantal bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden, online en op locatie hebben wij gesproken met verschillende betrokkenen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de initiatiefnemers. Stuur een e-mail naar a.romerostraat@rejoko.nl. Of bekijk de website van de initiatiefnemers.

Ook hebben een aantal buurtbewoners de buurtgroep ‘Voordorp aan Zet’ opgericht. Bekijk de website Voordorp aan Zet voor hun kijk op het initiatief.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2022Meedenkmomenten, zoals gesprekken met omwonenden, belangengroepen en een ontmoeting in het park
Eerste kwartaal 2023Reageren op Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Zomer 2023Besluit gemeenteraad over Stedenbouwkundig Programma van Eisen, samen met de reacties en antwoorden hierop
Zomer 2023Maken nieuw bestemmingsplan
Eerste kwartaal 2023Reageren op bestemmingsplan
Tweede kwartaal 2023Besluit gemeenteraad over bestemmingsplan

Wat is al gebeurd?

 • Juni 2022: gesprek met buurtgroep Voordorp aan Zet
 • November 2021: bijeenkomst over het openbaar gebied.
 • April en mei 2021: gesprekken met belangengroepen.
 • Februari 2021: eerste online informatieavond met de buurt. Samen met de initiatiefnemer hebben we meer verteld over het initiatief. Daarna is in groepen gesproken over wensen en zorgen. Tijdens deze groepen kwamen een aantal onderwerpen vaker aan bod, zoals de hoogte van het initiatief, de schaduwwerking, de parkeersituatie en de behoefte aan een buurthuis. Wilt u het verslag van deze avond ontvangen? Stuur dan een e-mail naar romerostraat330-338@utrecht.nl.
 • November 2020: de ontwikkeling Aartsbisschop Romerostraat 330-338 door het college vastgesteld. In dit document zijn onderzoeksvragen gesteld over het plan. Deze vragen gaan onder andere over de inpassing en hoogte van de gebouwen, over bereikbaarheid en parkeren, over de invulling van de begane grond en de invulling van het groen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

romerostraat330-338@utrecht.nl