Aartsbisschop Romerostraat 330-338: opnieuw ontwikkelen

Fase project:
Plannen maken

Geplande bouw:
Nog niet bekend

Aartsbisschop Romerostraat 330-338 krijgt misschien een nieuwe invulling. Met appartementen en andere functies op de begane grond. Samen met de 2 eigenaren onderzoeken we al enige tijd of deze bouw mogelijk is.

Wat gaan we mogelijk doen en waarom?

Wij onderzoeken sinds begin 2021 of de plannen uit te voeren zijn. De eigenaren onderzoeken hoe de bouw binnen de wensen en eisen uit het Intentiedocument past. En ook binnen de tot nu toe gemaakte opmerkingen van de bewoners. Dit blijkt in de praktijk lastig. Vandaar dat het uitwerken van de plannen vertraagd is. Dat betekent ook dat de planning van de verdere uitwerking van de plannen, onzeker is.

De Aartsbisschop Romerostraat ligt midden in de woonwijk Voordorp. De gebouwen hebben weinig uitstraling en passen niet zo in de omgeving. In 1 van de gebouwen zit nu een kinderdagverblijf. De eigenaren willen dat dit in het nieuwe plan zo blijft.

Eerste uitwerking initiatief

De eigenaren dienden in 2020 een initiatief in. Dat gaat uit van:

 • 2 gebouwen met in totaal 70 appartementen. De 2 gebouwen bestaan uit 8 verdiepingen. De 8ste verdieping is een kleinere verdieping. Deze appartementen zijn bestemd voor:
  • sociale huur
  • middenhuur
  • vrije sector huur
 • Halfverdiepte parkeerkelder
 • Ruimte voor commerciĆ«le functies in 1 van de 2 gebouwen
 • Aanpakken openbare ruimte rondom de 2 gebouwen

Wensen en eisen plan

De eigenaren dienden hun initiatief in. Wij beoordeelden dat initiatief en stelden hier vragen over. Samen werken we het initiatief verder uit. Tijdens de bijeenkomsten en gesprekken met betrokkenen haalden we informatie op. Die informatie nemen we mee in de uitwerking. 

We stellen wensen en eisen op voor het initiatief en leggen die vast in een document. Dit document plaatsen we op deze website. U kunt het plan en het ontwerp dan bekijken en hierop reageren. De reacties op de wensen en eisen beantwoorden wij samen met de eigenaars. Vervolgens gaan deze samen met de eisen en wensen naar de gemeenteraad die er verder over beslist.

Eerder gaven we aan dat het college een zogenaamde 'bouwenvelop' vaststelt. In de bouwenvelop staan de eisen van de gemeente voor het bouwplan. Bijvoorbeeld over hoeveel een bouwbedrijf mag bouwen en hoe hoog. Dit is veranderd in wensen en eisen voor het plan (SPvE) dat de gemeenteraad vaststelt. Zo komen we tegemoet aan zorgen van de buurt.

Nieuw omgevingsplan

Als de gemeenteraad de eisen en wensen heeft vastgesteld, beginnen we met het maken van een nieuw omgevingsplan (dit heette tot voor kort 'bestemmingsplan'). U kunt dan hierop reageren. De gemeenteraad neemt daarna een besluit over het plan. Heeft de gemeenteraad een omgevingsplan vastgesteld en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u in beroep gaan tegen het besluit.

Lees hoe we een omgevingsplan maken en hoe u bezwaar kunt maken

Op de hoogte blijven en meedenken

Wij willen graag weten wat u als betrokken bewoner van het initiatief vindt. Wat leeft er in uw wijk en waar kunnen we rekening mee houden? Met deze kennis kunnen we samen met de initiatiefnemer uiteindelijk een beter plan maken. Samen met de initiatiefnemers organiseren we hier een aantal bijeenkomsten voor. Een paar bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden. We hebben online en op locatie gesproken met verschillende betrokkenen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de initiatiefnemers. Stuur een e-mail naar a.romerostraat@rejoko.nl.

Meer informatie

Bekijk de website van de initiatiefnemers met daarop ook het participatieplan

Bekijk de website van de buurtgroep 'Voordorp aan Zet'

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024 (exacte moment nog niet bekend)Meedenkmomenten, zoals gesprekken met omwonenden, belangengroepen en een ontmoeting in het park
2024 (exacte moment nog niet bekend)Reageren op document
2024/2025Besluit gemeenteraad over document met eisen en wensen voor het gebied (SPvE), samen met de reacties en antwoorden hierop
2024/2025Maken nieuw omgevingsplan
2025/2026Reageren op omgevingsplan
2025/2026Besluit gemeenteraad over omgevingsplan

De planning kan nog veranderen. 

Wat is al gebeurd?

 • December 2023: gesprek met buurtgroep Voordorp aan Zet over de toekomstvisie van omwonenden.
 • April en mei 2023: bezoek van de wijkwethouder en de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling aan de plaats, op initiatief van buurtgroep Voordorp aan Zet.
 • April 2023: gesprek met buurtgroep Voordorp aan Zet.
 • Juni 2022: gesprek met buurtgroep Voordorp aan Zet
 • November 2021: bijeenkomst over het openbaar gebied.
 • April en mei 2021: gesprekken met belangengroepen.
 • Februari 2021: eerste online informatieavond met de buurt. Samen met de initiatiefnemer hebben we meer verteld over het initiatief. Daarna is in groepen gesproken over wensen en zorgen. Tijdens deze groepen kwamen een aantal onderwerpen vaker aan bod, zoals de hoogte van het initiatief, de schaduwwerking, de parkeersituatie en de behoefte aan een buurthuis. Wilt u het verslag van deze avond ontvangen? Stuur dan een e-mail naar romerostraat330-338@utrecht.nl.
 • November 2020: de ontwikkeling Aartsbisschop Romerostraat 330-338 door het college vastgesteld. In dit document zijn onderzoeksvragen gesteld over het plan. Deze vragen gaan onder andere over de inpassing en hoogte van de gebouwen, over bereikbaarheid en parkeren, over de invulling van de begane grond en de invulling van het groen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

romerostraat330-338@utrecht.nl