Befu-terrein: tijdelijke woningbouw

Status project

In voorbereiding

Geplande bouw

2023-2024

Als gemeente zijn we eigenaar van het terrein van waar eerder de Betonmortel Fabriek Utrecht (Befu) zat. Dit terrein ligt langs de snelweg A12. We willen hier woningen bouwen. Dit is nu niet mogelijk. Het langsrijdend verkeer op de snelweg A12 zorgt voor teveel lawaai. We onderzoeken of een tijdelijke invulling met woonunits op deze plek wel mogelijk is.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken of op het Befu-terrein 150 tot 250 tijdelijke woonunits geplaatst kunnen worden voor een periode van maximaal 10 jaar. We willen dat er snel tijdelijke woonruimte beschikbaar komt. Voor een brede groep woningzoekenden wordt de woningnood in Utrecht namelijk steeds groter. De woonunits zijn bedoeld voor een mix van 70% standaard woningzoekenden en 30% bijzondere doelgroepen.

Voor tijdelijke woningen gelden minder strenge regels voor maximale geluidsbelasting. Daarom is het wel mogelijk om nu tijdelijke woningen te bouwen. We vinden de gezondheid van tijdelijke bewoners ook belangrijk. Daarom kijken we wat we kunnen doen om te zorgen dat ze er prettig kunnen wonen.

Vlakbij het Befu-terrein ligt een 2e plek waar mogelijk ook tijdelijke woonunits komen. Dit is Pagelaan 1. Tijdelijke woningbouw op deze 2 plekken heeft effect op dezelfde omgeving. Daarom bekijken we hoe we deze tijdelijke woonunits allebei goed kunnen inpassen in het gebied.

Blijf op de hoogte en denk mee

We houden bewoners via wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen. Op onze DenkMee-pagina ziet u wat de volgende stappen zijn en wat we al gedaan hebben. U kunt op deze pagina ook op verschillende momenten uw mening geven.

Klankbordgroep tijdelijk wonen

Er is een klankbordgroep voor de ontwikkeling aan Pagelaan 1 en het Befu-terrein. Leden van deze groep praten mee over de plannen en over thema’s zoals hoe de woningen eruit komen te zien, voorzieningen, groen en parkeren. De uitkomsten en ideeën van de klankbordgroep bespreken we tijdens een bijeenkomst voor de hele wijk.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat gebeurt er
3 Februari 2022Besluit gemeenteraad

Kraak

Zaterdag 19 juni 2021 ontvingen wij de melding dat het Befu-terrein is gekraakt. Krakers hebben het hek opengebroken en het terrein ingenomen. De gemeenteraad is hiervan op de hoogte gebracht door een brief.

Bekijk de raadsbrief 'kraak Befu-terrein'

Wat is al gedaan?

Eerder waren er plannen om op het terrein 76 permanente woningen te bouwen. In 2019 is daarvoor een voorlopig stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Inwoners van de buurt hebben hier een reactie op kunnen geven. De plannen zijn echter stil komen liggen door de onzekerheid over de verbreding van de A27.

Bekijk alle voorwaarden in het voorlopig stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) (pdf, 6,6 MB)

Hulp en contact Befu terrein

Telefoon

14 030

E-mail

tijdelijkwonen_HZ@utrecht.nl