Befu-terrein: tijdelijke woningbouw

Status project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
2024

Als gemeente zijn we eigenaar van het terrein waar eerder de Betonmortel Fabriek Utrecht (Befu) zat. Dit terrein ligt vlak bij de snelweg A12. We willen hier woningen bouwen.

Dit is nu niet mogelijk. Het verkeer dat op de snelweg A12 rijdt zorgt voor teveel lawaai. Ook moet het Rijk een beslissing nemen over mogelijke verbreding van de A12. Voor tijdelijke woningen gelden minder strenge regels voor hoeveel geluid het verkeer mag veroorzaken (geluidsbelasting). Tot duidelijk is wat er definitief gaat gebeuren op deze plek, kunnen we flexwoningen plaatsen.  

Wat gaan we doen?

Woonin (voorheen Mitros) plaatst ongeveer 135 flexwoningen voor een periode van maximaal 10 jaar. Woonin heeft Daiwa House gekozen als bouwer. Er komen 1-, 2- en 3-kamerwoningen. De bewoners delen samen een grote ruimte, een binnentuin en een dakterras.

We willen dat er snel tijdelijke woningen komen. Voor een brede groep woningzoekenden wordt de woningnood in Utrecht namelijk steeds groter. De flexwoningen zijn bedoeld voor een mix van 70% standaard woningzoekenden en 30% bijzondere doelgroepen. Deze laatste groep bestaat uit mensen die dringend een woning nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om statushouders, mensen die uit een maatschappelijke opvang komen of mensen met een bewijs dat ze al eerste recht hebben op een woning (urgentieverklaring). 

Openbare ruimte 

De openbare ruimte rond de gebouwen wordt groen ingericht met nieuwe bomen. Langs het Merwedekanaal komt een wandelroute die via een voetgangersbrug doorgaat langs de Liesboswetering. 

Meer informatie

Tijdens de bouw krijgen mensen uit de buurt informatie van Woonin en het bouwbedrijf Daiwa House Modular Europe.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Eerste kwartaal 2024Grondwerkzaamheden
Tweede kwartaal 2024Voorlopig ontwerp openbare ruimte
Zomer 2024Start bouw
December 2024Oplevering

Wat is al gedaan?

  • 27 juni 2023: inloopbijeenkomst
  • 18 januari 2023: informatieavond
  • 5 juli 2022: informatieavond, bekijk de panelen zoals die op de avond zijn gepresenteerd.
  • Februari 2022: besluit van de gemeenteraad (document Agendabundel, punt 17) over tijdelijke woningbouw op het Befu-terrein en de Pagelaan 1.
  • Zaterdag 19 juni 2021: we ontvingen de melding dat het Befu-terrein was gekraakt. De gemeenteraad is hiervan op de hoogte gebracht door een brief.

    Bekijk de raadsbrief 'kraak Befu-terrein'
     
  • 2019: eerder waren er plannen om op het terrein 76 permanente woningen te bouwen. In 2019 is daarvoor een voorlopig stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Inwoners van de buurt hebben hier een reactie op kunnen geven. De plannen zijn echter stil komen liggen door de onzekerheid over de verbreding van de snelweg A27.

Bekijk alle voorwaarden in het voorlopig stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) (pdf, 6.6 MB)

Hulp en contact Befu terrein

Telefoon

14 030

E-mail

tijdelijkwonen_HZ@utrecht.nl