Befu-terrein: tijdelijke woningbouw

Status project

In voorbereiding

Geplande bouw

2023-2024

Als gemeente zijn we eigenaar van het terrein van waar eerder de Betonmortel Fabriek Utrecht (Befu) zat. Dit terrein ligt langs de snelweg A12. We willen hier woningen bouwen.

Dit is nu niet mogelijk. Het langsrijdend verkeer op de snelweg A12 zorgt voor teveel lawaai. Uit onderzoek blijkt dat een tijdelijke invulling met woonunits op deze plek wel mogelijk is.

Wat gaan we doen?

Woonin (voorheen Mitros) gaat ongeveer 135 tijdelijke woonunits plaatsen voor een periode van maximaal 10 jaar. Woonin heeft Daiwa House geselecteerd als bouwer voor de tijdelijke woningen. Er komen 1-, 2- en 3-kamerwoningen.

We willen dat er snel tijdelijke woonruimte beschikbaar komt. Voor een brede groep woningzoekenden wordt de woningnood in Utrecht namelijk steeds groter. De woonunits zijn bedoeld voor een mix van 70% standaard woningzoekenden en 30% bijzondere doelgroepen.

Voor tijdelijke woningen gelden minder strenge regels voor maximale geluidsbelasting. Daarom is het wel mogelijk om nu tijdelijke woningen te bouwen. We vinden de gezondheid van tijdelijke bewoners ook belangrijk. Daarom kijken we wat we kunnen doen om te zorgen dat ze er prettig kunnen wonen.

Vlakbij het Befu-terrein ligt een 2e plek waar mogelijk ook tijdelijke woonunits komen. Dit is Pagelaan 1. Tijdelijke woningbouw op deze 2 plekken heeft effect op dezelfde omgeving. Daarom bekijken we hoe we deze tijdelijke woonunits allebei goed kunnen inpassen in het gebied.

Meer informatie

We houden bewoners via wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen. Op onze DenkMee-pagina ziet u wat de volgende stappen zijn en wat we al gedaan hebben. U kunt op deze pagina ook op verschillende momenten uw mening geven.

Klankbordgroep tijdelijk wonen

Er is een klankbordgroep voor de ontwikkeling aan Pagelaan 1 en het Befu-terrein. Leden van deze groep praten mee over de plannen en over thema’s zoals hoe de woningen eruit komen te zien, voorzieningen, groen en parkeren. De uitkomsten en ideeën van de klankbordgroep bespreken we tijdens een bijeenkomst voor de hele wijk.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Januari 2023Start bodemsanering

Wat is al gedaan?

  • 5 juli 2022: informatieavond, bekijk de panelen zoals die op de avond zijn gepresenteerd.
  • Februari 2022: besluit van de gemeenteraad (document Agendabundel, punt 17) over tijdelijke woningbouw op het Befu-terrein en de Pagelaan 1.
  • Zaterdag 19 juni 2021: we ontvingen de melding dat het Befu-terrein was gekraakt. De gemeenteraad is hiervan op de hoogte gebracht door een brief.

    Bekijk de raadsbrief 'kraak Befu-terrein'
     
  • 2019: eerder waren er plannen om op het terrein 76 permanente woningen te bouwen. In 2019 is daarvoor een voorlopig stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Inwoners van de buurt hebben hier een reactie op kunnen geven. De plannen zijn echter stil komen liggen door de onzekerheid over de verbreding van de snelweg A27.

Bekijk alle voorwaarden in het voorlopig stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) (pdf, 6.6 MB)

Hulp en contact Befu terrein

Telefoon

14 030

E-mail

tijdelijkwonen_HZ@utrecht.nl