Bouwprojecten Beurskwartier: herinrichting

Utrecht krijgt er vanaf 2023 een nieuw stuk centrumgebied bij: het Beurskwartier. Een eigentijdse aanvulling op het historische centrum, gelegen tussen Croeselaan, van Zijstweg, Overste Den Oudenlaan en Graadt van Roggenweg. Een centrumgebied voor iedereen om te gaan wonen, werken en ontspannen. Ook het Jaarbeursterrein verandert in een compleet woon- en werkgebied.

Wat komt er?

Het gebied bestaat uit verschillende delen. Onderaan deze pagina ziet u een overzicht van de delen.

Plannen Beurskwartier 1

 • Ongeveer 3.000 nieuwe woningen voor zo’n 4.000 tot 5.000 mensen.
 • Gebouwen verschillen in hoogte: 12, 25 en 45 meter. Hoogbouw: 70 of 90 meter.
 • In de gebouwen komen appartementen en werkruimtes in verschillende maten en prijsklassen.
 • Koop- en huurwoningen. Huurwoningen: sociale middel dure tot dure huurhuizen.
 • Nieuwe werkplekken voor ongeveer 5.000 mensen.
 • 2 parken.
 • Verschillende voorzieningen voor cultuur, recreatie en uitgaan.

Bestemmingsplan Beurskwartier 1

De plannen uit de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein uit 2017 zijn verder uitgewerkt voor het deelgebied Beurskwartier 1. Deze uitgewerkte plannen staan in het bestemmingsplan. Hierin ziet u dat er woningen, bedrijven of andere gebouwen kunnen komen in het gebied. En in welk deel er in ieder geval een park komt. Ook ziet u welke bebouwing verdwijnt of een andere functie krijgt. Het bestemmingsplan is op 25 november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Sloop en nieuwbouw huurwoningen

Voor de huidige huurders van sociale en middeldure huurwoningen aan de Croeselaan is aan de overkant nieuwbouw gepland waar zij naar toe kunnen verhuizen. Die locatie heet De Foreest. De sloop/transformatie van de panden aan de Croeselaan en omgeving is definitief na vaststelling in de gemeenteraad.

Uitgangspunten voor Beurskwartier 1

Om het Beurskwartier te kunnen bouwen, werken we nu aan een Stedenbouwkundig Plan. In dit plan staan de uitgangspunten voor deze toekomstige wijk beschreven. Bijvoorbeeld hoe we de openbare ruimte inrichten, hoe de bouwblokken eruit kunnen komen te zien en welke functies er komen. Meer informatie over de plannen leest u op www.CU2030.nl/beurskwartier.

De basis van het stedenbouwkundig plan is de omgevingsvisie voor deelgebied Beurskwartier en Lombokplein. Daarin staat in hoofdlijnen wat we willen met het gebied.

Plannen Jaarbeursterrein (Beurskwartier 2, 3 en 4)

Jaarbeurs wil de bestaande Jaarbeurshallen vernieuwen en de parkeerterreinen ombouwen tot een stedelijk gebied met woningen en kantoren. Een nieuwe levendige en stedelijke buurt die aansluit bij het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone. Hiervoor zijn ook andere parkeervoorzieningen nodig en meer ruimte voor groen en ontspanning. Wij onderzoeken binnen welke grenzen de Jaarbeurs deze plannen kan ontwikkelen. Dat leggen we vast in de omgevingsvisie Jaarbeurs. We hebben de stad hierbij betrokken met verschillende manieren van participatie. Door het coronavirus bekijkt Jaarbeurs de ontwikkelplannen opnieuw. Dat gebeurt in de zomer van 2021. Na de zomer gaat het ontwikkeltraject verder.

Lees meer over de plannen van de Jaarbeurs op CU2030

Inspraak en participatie

Hieronder ziet u de inspraak- en participatiemomenten van de plannen Beurskwartier en Jan van Foreeststraat.

Beurskwartier
Wat Wanneer Uw invloed
Stedenbouwkundig plan  en inrichtingsplan

1e helft 2021

Participatie: raadplegen
Bestemmingsplan Beurskwartier en Jan van Foreeststraat    inspreken september/oktober 2020 U hebt 6 weken om te reageren bij gemeente Utrecht
Eventueel:
Bestemmingsplan bij Raad van State
vanaf vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad U hebt 6 weken om te reageren bij Raad van State
Ontwerpen gebouw en openbare ruimte vanaf 2021 Manier van participatie nog te bepalen
Vergunningen vanaf 2022 Bezwaar, beroep en hoger beroep
Start verwervingsprocedure (aankoop panden Croeselaan voor sloop en transformatie) vanaf vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad  
Start bouw Beurskwartier (in fases) vanaf 2023  

 

Jan van Foreeststraat
Wat Wanneer Uw invloed
Stedenbouwkundig plan Foreeststraat en Rabolocatie 3e kwartaal 2020 Participatie: adviseren
Bestemmingsplan Beurskwartier en Jan van Foreeststraat inspreken september/oktober 2020 U hebt 6 weken om te reageren bij gemeente Utrecht
Eventueel:
Bestemmingsplan bij Raad van State
vanaf vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad U hebt 6 weken om te reageren bij Raad van State
Ontwerpen gebouw en openbare ruimte vanaf 2021 Manier van participatie nog te bepalen
Vergunningen vanaf 2021 Bezwaar, beroep en hoger beroep
Start bouw Foreeststraat vanaf 2022  

 

Beurskwartier in delen

Op de kaart hiernaast ziet u de verschillende delen:

 • Beurskwartier 1 - parkeerterrein tussen Croeselaan en Jaarbeurshallen, en Jaarbeurshal 1 en het parkeerterrein erachter
 • Beurskwartier 2 - Jaarbeurshallen 7 tot en met 12 aan de Van Zijstweg
 • Beurskwartier 3 - parkeerterrein tussen het Merwedekanaal en de Overste den Oudenlaan
 • Beurskwartier 4 - Jaarbeurshallen 2 tot en met 5 achter de Graadt van Roggenweg
 • toekomstig gebouw 'De Foreest' aan de Jan van Foreeststraat

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2021vaststellen bestemmingsplan Beurskwartier 1
2022vaststellen Stedenbouwkundig Plan
2023start bouw (grond van de Jaarbeurs komt vrij voor de gemeente)

Wat is al gebeurd?

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief Beurskwartier

Hulp en contact Beurskwartier

Telefoon

14 030

E-mail

beurskwartier@utrecht.nl