Brugwachtershuisje Oranjebrug: nieuw gebruik

Fase project:
in voorbereiding

Planning:
2024-2025

Op de grens van Hoograven en Rivierenwijk staat aan de Oranjebrug een brugwachtershuisje. Dit brugwachtershuisje is op dit moment niet in gebruik. Het huisje is nu uitgekozen als proef: we nodigen iedereen uit om zelf een activiteit te starten in het gebouw.

Wat gaan we doen?

Het brugwachtershuisje aan de Oranjebrug is eigendom van de gemeente Utrecht, maar wordt nu niet gebruikt. We willen gebouwen die leegstaan vaker beschikbaar stellen voor plannen van bewoners die helpen om de buurt levendiger maken. Omdat we daar nog niet zoveel ervaring mee hebben, starten we eerst met een proef met 1 gebouw. Het brugwachtershuisje is daar een mooi gebouw voor.

Uitnodiging

Tijdens de proef nodigen we iedereen uit om met een duidelijk plan te komen voor de invulling van het brugwachtershuisje. De plannen moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden beschrijven we in een uitnodiging om plannen in te sturen. Die uitnodiging sturen we in het voorjaar van 2024. De persoon of organisatie die het winnende plan instuurt, voert het plan vervolgens zelf uit.

Stappenplan

We vinden het belangrijk dat de omgeving van het brugwachtershuisje kan meedenken over een nieuw gebruik voor het brugwachtershuisje. Om dit goed te regelen hebben we een stappenplan gemaakt. Hieronder staan de stappen in het kort.

Stap 1: in gesprek met omwonenden

Direct omwonenden ervaren de belangrijkste gevolgen van de invulling van het brugwachtershuisje. Op 9 januari 2024 spraken we met direct omwonenden tijdens een bijeenkomst. Zij dachten met ons mee over wat wel en wat niet gewenst is in het brugwachtershuisje. Hun inbreng nemen we zoveel mogelijk mee in de uitnodiging waarmee we vragen plannen in te dienen.

Stap 2: iedereen mag een plan indienen

Tijdens de tweede stap maken we de uitnodiging met de voorwaarden bekend. Iedereen mag nu een plan insturen voor de invulling van het brugwachtershuisje. We vinden het belangrijk dat ideeën van bewoners net zo veel kans maken als commerciële ideeën.

Stap 3: eerste selectie de gemeente

In de derde stap maken we een eerste selectie. Plannen die niet betaalbaar zijn of die niet mogen van de wet, filteren we uit de selectie. De plannen die overblijven, gaan door naar stap 4.

Stap 4: buurtbewoners stemmen op hun favoriete plan

In de vierde stap leggen we de overgebleven plannen voor aan bewoners uit Hoograven en Rivierenwijk. Zij geven punten aan hun favoriete plan. Deze punten tellen mee in stap 5.

Stap 5: definitieve keuze winnaar

In de vijfde stap geven we cijfers met behulp van een puntensysteem. Met dit systeem kijken we welk plan het beste voldoet aan voorwaarden die we in de uitnodiging beschreven hebben. Natuurlijk tellen de punten mee van de bewoners uit Hoograven en Rivierenwijk ook mee.

Tot slot kijken we of het plan voldoet aan het omgevingsplan (bestemmingsplan) en doen we een Bibob-onderzoek. Als het plan niet aan de omgevingswet voldoet, passen we dat aan als het kan. We betalen een deel van de kosten die voor de aanpassing nodig zijn. De rest moet de initiatiefnemer zelf betalen. In de uitnodiging uit stap 2 staat meer informatie hierover.

Stap 6: uitvoeren plan door winnaar

In de zesde stap verhuren we het brugwachtershuisje aan de winnaar. De winnaar voert het plan zelf uit en betaalt huur. Wij leveren het brugwachtershuisje op met een aansluiting voor water, elektra en riool.

Op de hoogte blijven en meedenken

U kunt op allerlei manieren en momenten meedenken. U leest hier meer over op de website DenkMee. Op deze pagina ziet u wat de volgende stappen zijn en wat we al gedaan hebben.

Ga naar DenkMee

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Tweede kwartaal 2024uitnodiging om plannen in te sturen
Tweede kwartaal 2024eerste selectie van de plannen
Derde kwartaal 2024buurtbewoners stemmen op hun favoriete plan
Derde kwartaal 2024definitieve keuze winnaar

Wat is al gebeurd?

  •  januari 2024: gesprek met direct omwonenden tijdens een bijeenkomst

Hulp en contact Brugwachtershuisje