Cartesius: bouw stadswijk

impressie van de nieuwe stadswijk.

Fase project
Fase 1 in uitvoering
Fase 2-6 in voorbereiding

Geplande bouw
Fase 1 gestart in voorjaar 2021
Fase 2-6 najaar 2022

De komende jaren bouwen we in de Cartesiusdriehoek een gezonde ov- en fietsvriendelijke stadswijk. De Cartesiusdriehoek is het gebied rond het CAB dat ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. De nieuwe woonwijk Cartesius is klaar in 2028. Er is veel aandacht voor gezondheid, bewegen, innovatieve energieoplossingen, gezonde voeding en duurzame (deel-)mobiliteit.

Wat komt er en waarom?

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. In 2040 verwachten we zo’n 100.000 inwoners meer dan nu. We willen mensen de kans bieden om in de bestaande stad te wonen. In Cartesius zien we straks vooral fietsers en wandelaars. De wijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er zijn veel elektrische deelauto’s en deelfietsen beschikbaar. Het aanbod groeit mee met de vraag. Er is volop groen om in te ontspannen, spelen en sporten.

Wat komt er?

  • Ruim 2.800 woningen op 15 hectare. Er komen verschillende woningtypes, waarvan 25% sociale huurwoningen.
  • 2 parken, aan de buitenkant en in het midden. Met veel ruimte voor ontspanning en natuur.
  • Veel voorzieningen, zoals een basisschool, een sporthal, een supermarkt met een biologisch en gezond aanbod, horeca en ruimte voor cultuur.
  • Een nieuwe fietstunnel bij de Locomotiefstraat die de buurten Cartesius en Wisselspoor verbindt.

Het CAB

Het monumentale CAB is het hart van deze nieuwe woonwijk. Dit gebouw wordt een aantrekkelijke en levendige ontmoetingsplek. Het gaat er om gezond eten en drinken, ontmoeten en ontspannen.

Koersdocument

In 2017 heeft de gemeenteraad de ambities en het kader voor de ontwikkeling van Cartesius vastgesteld.

Lees het koersdocument Cartesiusdriehoek (pdf, 11,1 MB)

Bestemmingsplannen Cartesius

Er zijn 2 bestemmingsplannen voor Cartesius gemaakt. Een plan voor fase 1 en een bestemmingsplan voor de rest van het gebied, fase 2-6.

Bestemmingsplan fase 1

Het bestemmingsplan fase 1 gaat over het gebied ten zuidoosten van het CAB. In dit gebied komen 2 bouwblokken van ongeveer 322 woningen. Van deze woningen vallen er 295 in het middenhuursegment (tot een huur van €966, prijspeil 2019). Op de begane grond van 1 van de bouwblokken komen horeca en atelierwoningen voor kunstenaars. In het plan komen ook enkele duurdere huurwoningen. Het ontwerpbestemmingsplan en de concept omgevingsvergunning voor de eerste 242 woningen lagen tot 4 juni 2020 ter inzage. Op 1 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met dit nieuwe bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het eerste bouwblok. De omgevingsvergunning voor het tweede bouwblok is in 2021 verleend. Sinds mei 2021 worden de woningen gebouwd. Daarvoor hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. We verwachten dat de eerste woningen worden opgeleverd in het eerste kwartaal van 2023.

Bekijk het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 1

Bestemmingsplan fase 2–6

Het ontwerpbestemmingsplan fase 2-6 gaat over het grootste gedeelte van Cartesius. In fase 2-6 komen ongeveer 2.500 woningen, een school en sporthal, winkels, horeca en culturele voorzieningen. Ook het monumentale CAB is onderdeel van deze plannen. De ontwikkelaars zijn Ballast Nedam Development en MRP (zie ook www.cartesius-utrecht.nl).

Vaststellen bestemmingsplan fase 2-6

In het najaar van 2020 kon u reageren op het ontwerpbestemmingsplan. De reacties (zienswijzen) hebben we beantwoord. Sommige reacties hebben gezorgd voor aanpassingen in het bestemmingsplan. Op 28 september 2021 was er een raadsinformatiebijeenkomst over het bestemmingsplan. Op 14 oktober 2021 is het bestemmingsplan besproken door de commissie Ruimte ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed. Op 25 november 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. De volgende stap is dat de ontwikkelaars omgevingsvergunningen voor de bouw aanvragen. Ze verwachten in 2022 met de bouw te beginnen.

Bekijk het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6

Hebt u vragen over de plannen?

U kunt op verschillende manieren vragen stellen:

  • e-mail: stuur uw vraag naar cartesius@utrecht.nl, u krijgt dan een reactie.
  • telefoon: u kunt bellen naar 14 030, we schrijven uw vraag op en bellen u terug.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2022-2028Bouw woningen fase 2-6

Wat is er al gebeurd?

  • November 2021: Besluit bestemmingplan fase 2-6 door de raad
  • Voorjaar 2021: Start bouw eerste woningen fase 1
  • Oktober 2020: Besluit bestemmingsplan fase 1 door de raad
  • Half 2020: Reageren op bestemmingsplan fase 2-6

Hulp en contact Cartesius

Telefoon

14 030

E-mail

cartesius@utrecht.nl