Cartesius: bouw stadswijk

De afbeeldingen op deze pagina zijn impressies en zijn alleen om u een indruk te geven van hoe het er ongeveer uit komt te zien. De beelden mag u alleen met toestemming van het Cartesius Consortium gebruiken.

Status project:
fase 1 voor een deel opgeleverd
fase 2-6 in voorbereiding
 

Geplande bouw:
fase 1 gestart in voorjaar 2021
fase 2 voorjaar 2023
fase 3-6 vanaf 2024

De komende jaren bouwen we in Cartesius een nieuwe stadswijk. In de nieuwe stadswijk is veel aandacht voor gezondheid, bewegen, innovatieve energieoplossingen, gezonde voeding en duurzame (deel-)mobiliteit. Cartesius is het gebied rond het CAB (waarin NS vroeger bussen repareerde). Dit gebied ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. De nieuwe woonwijk Cartesius is klaar in 2028.

Wat komt er en waarom?

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. In 2040 verwachten we zo’n 100.000 inwoners meer dan nu. We willen mensen de kans bieden om in de bestaande stad te wonen. In Cartesius zien we straks vooral fietsers en wandelaars. De wijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er zijn veel elektrische deelauto’s en deelfietsen beschikbaar. Het aanbod groeit mee met de vraag. Er is volop groen om in te ontspannen, spelen en sporten.

Wat komt er?

 • Ruim 2.800 woningen op 15 hectare. Er komen verschillende woningtypes, waarvan 25% sociale huurwoningen.
 • 2 parken: in het midden komt het Cartesius Park met veel ruimte voor ontspanning en natuuur. Eromheen komen de paden voor fietsers en wandelaars en de weg voor auto’s.
 • Veel voorzieningen, zoals een basisschool, een sporthal, een supermarkt met een biologisch en gezond aanbod, horeca en ruimte voor cultuur.
 • Een nieuwe fietstunnel bij de Locomotiefstraat die de buurten Cartesius en Wisselspoor verbindt.

Het CAB

Het monumentale CAB is het hart van deze nieuwe woonwijk. Dit gebouw wordt een aantrekkelijke en levendige ontmoetingsplek. Het gaat er om gezond eten en drinken, ontmoeten en ontspannen.

Koersdocument

In 2017 heeft de gemeenteraad de ambities en het kader voor de ontwikkeling van Cartesius vastgesteld.

Lees het koersdocument Cartesiusdriehoek (pdf, 11,1 MB)

Bestemmingsplannen Cartesius

Er zijn 2 bestemmingsplannen voor Cartesius gemaakt. Een plan voor fase 1 en een bestemmingsplan voor de rest van het gebied, fase 2-6.

Bestemmingsplan fase 1

Het bestemmingsplan fase 1 gaat over het gebied ten zuidoosten van het CAB. In dit gebied komen 2 bouwblokken, Solo en Track. Hierin komen 322 woningen. Van deze woningen vallen 295 woningen in het middenhuursegment (tot een huur van €1037, prijspeil 2023). Op de begane grond van Solo komen horeca en atelierwoningen voor kunstenaars. In het plan komen ook een paar duurdere huurwoningen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de concept omgevingsvergunning voor de eerste 242 woningen kon u tot 4 juni 2020 bekijken. Op 1 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met dit nieuwe bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het eerste bouwblok. De omgevingsvergunning voor het tweede bouwblok is in 2021 verleend. De eerste woningen in Solo zijn in april 2023 opgeleverd.

Bekijk het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 1

Bestemmingsplan fase 2–6

Het ontwerpbestemmingsplan fase 2-6 gaat over het grootste gedeelte van Cartesius. In fase 2-6 komen ongeveer 2.500 woningen, een school en sporthal, winkels, horeca en culturele voorzieningen. Ook het monumentale CAB is onderdeel van deze plannen. De ontwikkelaars zijn Ballast Nedam Development en MRP (zie ook www.cartesius-utrecht.nl).

Vaststellen bestemmingsplan fase 2-6

In het najaar van 2020 kon u reageren op het ontwerpbestemmingsplan. De reacties (zienswijzen) hebben we beantwoord. Sommige reacties hebben gezorgd voor aanpassingen in het bestemmingsplan. Op 28 september 2021 was er een raadsinformatiebijeenkomst over het bestemmingsplan. Op 14 oktober 2021 is het bestemmingsplan besproken door de commissie Ruimte ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed. Op 25 november 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. De volgende stap is dat de ontwikkelaars omgevingsvergunningen voor de bouw aanvragen. Ze verwachten in het voorjaar van 2023 met de bouw te beginnen.

Bekijk het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6

Hebt u vragen over de plannen?

U kunt op verschillende manieren vragen stellen:

 • e-mail: stuur uw vraag naar cartesius@utrecht.nl, u krijgt dan een reactie.
 • telefoon: u kunt bellen naar 14 030, we schrijven uw vraag op en bellen u terug.
 • Cartesius app: in de app kunt u vragen stellen aan de uitvoerder. Via de app blijft u ook op de hoogte van de planning en de  werkzaamheden. De ’Cartesius app’ is te downloaden via de Appstore en Playstore.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Voorjaar 2023Start bouw fase 2
2023-2028Bouw fase 3-6

Wat is er al gebeurd?

 • April 2023: eerste woningen fase 1 opgeleverd
 • November 2021: Besluit bestemmingplan fase 2-6 door de raad
 • Voorjaar 2021: Start bouw eerste woningen fase 1
 • Oktober 2020: Besluit bestemmingsplan fase 1 door de raad
 • Half 2020: Reageren op bestemmingsplan fase 2-6

Hulp en contact Cartesius

Telefoon

14 030

E-mail

cartesius@utrecht.nl