Christiaan Krammlaan 2-10: nieuw gebouw

Fase project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
Nog niet bekend

Stimer B.V. is de eigenaar van het gebouw op de Christiaan Krammlaan 2-10. Hierin zitten verschillende bedrijven. Het plan is dat hier een nieuw gebouw komt met daarin woningen en kantoren.

Wat komt er?

Dit zijn de plannen van Stimer B.V. voor het nieuwe gebouw:

  • Een gebouw tussen de 3 en 10 verdiepingen. Ongeveer 10 verdiepingen aan de westkant. Dat is het deel langs het spoor, in het verlengde van de Van Lieflandlaan.
  • Het gebouw krijgt verschillende functies. Zoals wonen en werken. Een deel van het gebouw blijft kantoor.
  • Verschillende soorten huurwoningen (waarvan 75% sociale huur of middenhuur).

In september 2022 stelde het college van B en W het intentiedocument vast. Hierin staan onderzoeksvragen. Ook de afspraken over het proces, de planning, de verdeling van taken en hoe iemand mee kan denken staan erin.

Bekijk het intentiedocument

Eisen, wensen en voorwaarden

Sinds de buurtbijeenkomst in september 2022 werkten we aan:  

  1. De voorwaarden, wensen en eisen van de gemeente voor het plan van de ontwikkelaar. Dit noemen we programmatische uitgangspunten.  
  2. De uitwerking van de 2 schetsen naar 1 schetsontwerp.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmatische uitgangspunten in april 2024 vastgesteld.

Lees de programmatische uitgangspunten

Reageer op nieuwe schetsen 

Tijdens de buurtbijeenkomst op 27 september 2023 en de buurtbijeenkomst op 24 januari 2024 kon u de eerste schetsen bekijken. De ontwikkelaar heeft nieuwe schetsen gemaakt en hoort graag wat u goed en minder goed vindt aan elk ontwerp. Tot en met 2 juni 2024 kunt u reageren op de schetsen.

U kunt de schetsen bekijken via de website van de ontwikkelaar. Als u op een van de schetsen klikt, komt u op een pagina met meer informatie. U leest dan ook hoe u kunt reageren. 

Bekijk de schetsen op de website van de ontwikkelaar 

Volgende stap

We maken nu een bouwenvelop. We werken in de bouwenvelop de programmatische uitgangspunten uit. Bij de bouwenvelop horen onderzoeken naar bijvoorbeeld flora en fauna of geluid. Er hoort ook een voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw bij. De bouwenvelop is ook de basis voor het nieuwe omgevingsplan. In het omgevingsplan komen de eisen die wij stellen aan het bouwplan en het inrichten van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld over hoeveel en hoe hoog Stimer B.V. mag bouwen.

Reageren 

Waarschijnlijk kunt u in 2024 reageren op de bouwenvelop. Alle reacties en de antwoorden komen in een reactienota. We kunnen de bouwenvelop nog aanpassen na de reacties. Het college neemt uiteindelijk een besluit over de bouwenvelop. Op het omgevingsplan kan ook iedereen nog reageren. 

Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Keurt de gemeenteraad het plan goed? Dan kan de ontwikkelaar de omgevingsvergunning aanvragen. Daarna start de uitvoering van de plannen. Als alles volgens planning verloopt begint de sloop van het gebouw in 2025. We verwachten dat nieuwe woningen en kantoren dan in 2026 klaar zijn.

Op de hoogte blijven en meedenken

Eigenaar Stimer B.V. informeert u over het project. Op de website van de ontwikkelaar vindt u informatie over het verdere proces en de plannen. Ook vindt u daar verslagen en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Meer lezen over het project en aanmelden voor de nieuwsbrief

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024Opstellen bouwenvelop
Wijzigingen omgevingsplan
2025Start bouw

Wat is al gedaan?

  • April 2024: college stelt Programmatische Uitgangspunten vast.
  • Januari 2024: 3e informatiebijeenkomst voor de buurt.
  • September 2023: 2e informatiebijeenkomst voor de buurt.
  • December 2022: 1e informatiebijeenkomst voor de buurt.
  • September 2022: college stelt intentiedocument vast.

Hulp en contact Christiaan Krammlaan 2-10

Telefoon

14 030

E-mail

noordoostoostzuid@utrecht.nl