Christiaan Krammlaan 2-10: nieuw gebouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Nog niet bekend

Krammlaan B.V. is de eigenaar van het gebouw op de Christiaan Krammlaan 2-10. Hierin zitten verschillende bedrijven. Het plan is dat hier een nieuw gebouw komt met daarin woningen en een kantoor.

Wat komt er?

Dit zijn de plannen van Krammlaan B.V. voor het nieuwe gebouw:

  • Een gebouw tussen de 3 en 10 verdiepingen. Ongeveer 10 verdiepingen aan de westkant. Dat is het deel langs het spoor, in het verlengde van de Van Lieflandlaan.
  • Het gebouw krijgt verschillende functies. Zoals wonen en werken. Een deel van het gebouw blijft kantoor.
  • Verschillende soorten huurwoningen (waarvan 75% sociale huur of middenhuur).

In september 2022 stelde het college van B en W het intentiedocument vast. Hierin staan onderzoeksvragen. Ook de afspraken over het proces, de planning, de verdeling van taken en hoe iemand mee kan denken staan erin.

Bekijk het intentiedocument

We werken nu aan de antwoorden op de onderzoeksvragen. De ontwikkelaar levert hier informatie voor aan. De antwoorden komen in de ‘bouwenvelop’. Waarschijnlijk kunt u in 2023 op de bouwenvelop reageren. Alle reacties en de antwoorden komen in een reactienota. We kunnen de bouwenvelop nog aanpassen na de reacties. Het college van B en W neemt uiteindelijk een besluit over de bouwenvelop.

De bouwenvelop is ook de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarin komen de eisen die wij stellen aan het bouwplan en het inrichten van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld over hoeveel Krammlaan B.V. mag bouwen en hoe hoog. Op het bestemmingsplan kan ook iedereen nog reageren.

Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Keurt de gemeenteraad het plan goed? Dan kan de ontwikkelaar de omgevingsvergunning aanvragen. Daarna start de uitvoering van de plannen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2022eerste informatiebijeenkomst
2023opstellen bouwenvelop

Wat is al gedaan?

  • September 2022: college stelt intentiedocument vast.

Hulp en contact Christiaan Krammlaan 2-10

Telefoon

14 030

E-mail

noordoostoostzuid@utrecht.nl