Croeselaan: opnieuw ontwikkelen Matserterrein

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
2026-2028

Samen met Rabobank willen we het gebied op de hoek van de Croeselaan en Jan van Foreeststraat opnieuw ontwikkelen. Dit gebied heet ook wel het Matserterrein. De Rabobank gebruikt het nu als parkeerplaats, maar wil hier een mix van kantoren en woningen bouwen. Langs de Croeselaan willen we vanuit de gemeente het wooncomplex Ondaatje bouwen. Samen met Rabobank zorgen we dat beide plannen goed op elkaar aansluiten.

Wat komt er?

De plannen voor het Matserterrein en Ondaatje moeten goed op elkaar aansluiten. Daarom maken we samen met de Rabobank één programma van eisen voor het gebied. In dat programma van eisen geven we aan onder welke voorwaarden hier gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld de maximale hoogte, wat voor soort woningen en hoeveel kantoorruimte. Ook stellen we eisen aan de hoeveelheid groen, de toegankelijkheid van het gebied en het gebruik van duurzame materialen en bouwmethodes.

Plannen Ondaatje

De grond direct langs de Croeselaan is van de gemeente. Hier werken we samen met toekomstige bewoners aan wooncomplex Ondaatje.

Meer informatie over project Ondaatje

Plannen Matserterrein

Op het Matserterrein staan 2 gebouwen van de Rabobank: Zilver en Auditorium. Rabobank wil het gebouw Zilver renoveren en het Auditorium slopen. Op die plek willen ze een mix van woningen, kantoren en bedrijven bouwen. Onder de kantoren komen overdekte parkeerplaatsen. Langs de Jan Foreestraat wil Rabobank 130 woningen laten bouwen. Achter die woningen komen tuinen die deels openbaar worden.

Op de hoek van Croeselaan en Valeriusbaan ontstaat dan een klein plein. Dat plein sluit aan op een wandelroute tussen de nieuwbouw door. Deze route noemen we de Promenade. De bedoeling is dat dit een openbare route wordt met veel groen en voorzieningen. Uiteindelijk verbinden we de route met een wandelroute naar de Moreelsebrug en Utrecht Centraal. Zo kunnen medewerkers en toekomstige bewoners makkelijk naar het station en de binnenstad lopen.

Op de hoogte blijven en reageren

Samen hebben Rabobank hebben we een document gemaakt met de eisen en wensen voor het gebied. Dit is het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Hier kunt u op reageren tot 7 april 2024. Stuur een e-mail met uw reactie naar herontwikkeling.matserterrein@utrecht.nl.

Bekijk het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Nieuwsbrief Utrecht

Wilt u op de hoogte blijven van project Matserterrein? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht. Kies voor de wijk Binnenstad.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024vaststellen Programma van Eisen (gemeenteraad)
2024vaststellen Stedenbouwkundig Plan (het college)
2025vaststellen Omgevingsplan (gemeenteraad)
2026aanvragen omgevingsvergunning (door de Rabobank)
2026grond klaarmaken voor de bouw
2027start nieuwbouw
2028

nieuwbouw klaar

 

Hulp en contact Matserterrein