Gageldijk: ontwikkeling Tuincentrum Steck

Status project:
In uitvoering

Waarschijnlijk klaar in:
2030

De eigenaar van Tuincentrum Steck aan de Gageldijk (hiervoor Tuincentrum Overvecht) wil de locatie opnieuw ontwikkelen. Het idee is om het tuincentrum opnieuw te bouwen en meer groen en voorzieningen toe te voegen.

Wat komt er en waarom?

De eigenaar wil van Steck een groene omgeving en ontmoetingsplek maken. Met meer plekken om te ontmoeten, een betere verbinding met het Noorderpark, en ruimte voor duurzame activiteiten, sport, horeca en een kleinschalig hotel. Ook is er in de toekomst een plek om te leren over groen en duurzaamheid. Dit plan past bij de kansen en ambities van Samen voor Overvecht.

Onderzoek en uitwerken van plannen

Voordat het plan definitief is, moet nog veel worden onderzocht. De eigenaar en wij moeten eerst samen het plan nog verder uitwerken. Op dit moment is deze plek alleen bedoeld voor een winkel, zoals het huidige tuincentrum. Dat staat in het bestemmingsplan. Daarom moet het bestemmingsplan aangepast worden. Ook moeten we er rekening mee houden dat het gebied aan het Noorderpark en aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO werelderfgoed) ligt.

Op de hoogte blijven en meedenken

Om het bestemmingsplan aan te passen, werkt de eigenaar het plan uit in een plan met wensen en eisen (Stedenbouwkundig Programma van Eisen). Daarvoor gaat hij ook in gesprek met bewoners en bezoekers van het tuincentrum. Ook het Wijkplatform Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht denken mee over het plan. In 2023 organiseert de eigenaar meerdere bijeenkomsten om de plannen te bespreken. Dat gebeurde bijvoorbeeld op 20 september 2023.

Wilt u op de hoogte blijven? Bekijk nieuws over de ontwikkelingen op de website van Steck. U kunt ook deze webpagina in de gaten houden. Of u kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk ‘Overvecht’.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer en najaar 2023De eigenaar organiseert bijeenkomsten met bewoners en ondernemers
2024 
  • Het plan met wensen en eisen (SPvE) is klaar
  • Aanpassen bestemmingsplan
 
2025 - 2030Het nieuwe ontwerp wordt stapsgewijs uitgevoerd

Wat is er al gebeurd?

  • Mei 2023: het college stelt een document met uitgangspunten vast. Hierin hebben we verder uitgewerkt waar we in ieder geval rekening mee moeten houden voor dit plan.
  • December 2020: het college stelt het intentiedocument vast. In het document staan de eerste ideeën voor het plan.

Waar ligt het project?

De locatie ligt aan de Gageldijk 3. Het gaat om het Tuincentrum Steck (oorspronkelijk Tuincentrum Overvecht), de parkeerplaats en grond ernaast.

Hulp en contact Ontwikkelen Tuincentrum Steck

Telefoon

14 030