Galgenwaard en omgeving herontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Planning
Vanaf 2023

De gemeente Utrecht gaat het gebied rond Galgenwaard vernieuwen. Dat doen we samen met de eigenaar van het stadion en de eigenaar van de Herculestoren.

Galgenwaard is nu al een bijzondere plek in Utrecht. Voor de supporters van FC Utrecht, maar ook voor de bewoners rond het stadion, de mensen die er werken, studeren of die er bijvoorbeeld sporten.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken hoe we Galgenwaard en directe omgeving kunnen vernieuwen, samen met de eigenaar van het stadion en de Herculestoren.

We willen dat het een levendige plek wordt voor wonen, werken, leren, sport, gezondheid en vrije tijd. Een plek waar de openbare ruimte groen, creatief en uitnodigend is. Een plek waar Utrechters graag komen. Ook als FC Utrecht niet hoeft te spelen.

Wat is het plan?

 • Woningen bouwen voor verschillende doelgroepen.
 • Het mogelijk maken om te werken, leren, sporten, gezond bezig te zijn en te ontspannen.
 • Het prettig maken voor fietsers en voetgangers.
 • De Kromme Rijn krijgt weer een zichtbare plek.
 • Sport blijft een belangrijke rol spelen binnen Galgenwaard.

Uitwerken van de plannen

Vanaf oktober 2021 werken we de plannen uit. Hiermee krijgen we een beter beeld van wat er nu echt gaat gebeuren. Bijvoorbeeld wat er gebouwd kan worden, hoe de buitenruimte rond het stadion aantrekkelijker kan worden en waar wegen, fietspaden en parkeerplekken kunnen komen.

Daarna werken we de voorwaarden voor het plan uit. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel woningen en voorzieningen er moeten komen. En waar ruimte komt voor groen, water, wegen en parkeren. De gemeenteraad neemt dan een besluit over deze voorwaarden.

Middelpunt van Maarschalkerweerd

Galgenwaard en omgeving, moet het middelpunt van Maarschalkerweerd worden. Stadion Galgenwaard en omgeving heeft een bijzondere plek in Maarschalkerweerd. Het doel is om van stadion Galgenwaard het (sport)symbool van het gebied te maken. En een podium voor de stad.

De ontwikkeling van het gebied sluit goed aan bij de ambities uit het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd en de Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Op de hoogte blijven en meedenken

Voor het maken van de uitwerking zijn eigenaren, huurders, omwonenden, belanghebbenden en ook andere Utrechters belangrijk. Zij mogen aangeven wat hun wensen en aandachtspunten voor dit gebied zijn. Hiervoor organiseren we meerdere bijeenkomsten. Op de website participatiegalgenwaard leest u de verslagen van de bijeenkomsten terug.

Nieuwsbrief

Wilt u nieuws ontvangen over wat er in uw wijk gebeurt? Geef u dan op voor de nieuwsbrief Utrecht. Galgenwaard valt onder de wijk Oost.

Planning

Wanneer gebeurt wat
WanneerWat
2021 - 2023Plan verder uitwerken (Stedenbouwkundige Uitwerking).
Najaar 2023Stedenbouwkundige uitwerking door Mecanoo gereed.
2024                            Tervisielegging van het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Hierin komen de randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling te staan. Uiteindelijk moet de gemeenteraad deze randvoorwaarden vaststellen.

Wat is er al gebeurd?

 • 28 juni 2023: gemeente organiseert een grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd. 
 • 29 juni 2022: bewonersbijeenkomst voor het uitwerken van de verschillende mogelijkheden die uit de themabijeenkomsten komen.
 • 21 maart 2022: themabijeenkomst 3 'Wat kom je doen in de omgeving van Galgenwaard?'
 • 9 maart 2022: themabijeenkomst 2 'Hoe bereik je Galgenwaard?'
 • 14 februari 2022: themabijeenkomst 1 'Hoe gaat de omgeving Galgenwaard eruitzien?'
 • 13 december 2021: startbijeenkomst (online) met bewoners en belanghebbenden
 • Op 20 april 2021 is het intentiedocument vastgesteld. In dit document staan de ambities en onderzoeksvragen voor de ontwikkeling van dit gebied. We willen dat er een mix van wonen, werken, leren, sport, gezondheid, recreatie en leisure komt. Het wordt het middelpunt van Maarschalkerweerd met het stadion als podium van de stad. Het moet een levendig en gemengd gebied worden met goede openbaar openbare ruimte. De onderzoeksvragen gaan over wat er in het gebied nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

Om welk gebied gaat het?

Het gaat om stadion Galgenwaard en het gebied eromheen, tussen de Krommerijn, Waterlinieweg en Kromhoutkazerne. De Herculeslaan, Stadionlaan, Herculesplein en Galgenwaardsepad liggen in het gebied.

Hulp en contact Galgenwaard

Telefoon

14 030

E-mail

galgenwaard@utrecht.nl