Gebiedsontwikkeling Galgenwaard en omgeving

Fase project
In voorbereiding

Uitvoering
Nog niet bekend

We gaan het gebied rond Galgenwaard vernieuwen. Dat doen we samen met de eigenaar van het stadion en de eigenaar van de Herculestoren.

Galgenwaard is nu al een bijzondere plek in Utrecht. Voor de supporters van FC Utrecht, maar ook voor de bewoners rond het stadion en de mensen die er werken, studeren of sporten.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken hoe we Galgenwaard en directe omgeving kunnen vernieuwen, samen met de eigenaars van het stadion en de Herculestoren.

We willen dat het een levendige plek wordt voor wonen, werken, leren, sport, gezondheid en vrije tijd. Een middelpunt in Maarschalkerweerd met een podium voor de stad en regio. Een plek waar de openbare ruimte groen en uitnodigend is. Een plek waar Utrechters graag komen, ook als FC Utrecht niet hoeft te spelen.

Wat is het plan?

 • De omgeving van Galgenwaard verbeteren om er fijn te kunnen sporten, ontspannen, werken, wonen en leren.
 • Woningen bouwen voor verschillende doelgroepen.
 • Voorzieningen voor sporten, leren en ontmoeten toevoegen.
 • Het prettig en veilig maken voor fietsers en voetgangers.
 • De Kromme Rijn weer zichtbaar maken.

Uitwerken van de plannen

Eind 2021 zijn we begonnen met onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hiermee krijgen we een beter beeld van wat er nu echt gaat gebeuren. Bijvoorbeeld wat er gebouwd kan worden, hoe de buitenruimte rond het stadion aantrekkelijker kan worden en waar wegen, fietspaden en parkeerplekken kunnen komen. Dit onderzoek en de uitkomsten noemen we de Stedenbouwkundige Uitwerking, zoals te vinden op de website Participatie Galgenwaard.

Dit is een belangrijke stap. Hierna werken we de voorwaarden voor het plan uit in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel woningen en voorzieningen er moeten komen. En waar ruimte komt voor groen, water, wegen en parkeren. De gemeenteraad neemt dan een besluit over deze voorwaarden.

De ontwikkeling van het gebied sluit aan bij de ambities uit het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd en de Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Op de hoogte blijven en meedenken

Voor het maken van de plannen zijn eigenaren, huurders, omwonenden, belanghebbenden en ook andere Utrechters belangrijk. Wij horen graag wat hun wensen en aandachtspunten voor dit gebied zijn. Hiervoor organiseren we meerdere bijeenkomsten. Op de website Participatie Galgenwaard leest u de verslagen van de bijeenkomsten terug.

Nieuwsbrief

Wilt u nieuws ontvangen over wat er in uw wijk gebeurt? Geef u dan op voor de nieuwsbrief Utrecht. Galgenwaard valt onder de wijk Oost.

Planning

Wanneer gebeurt wat
WanneerWat
16 april 2024Informatiemarkt in stadion Galgenwaard over alle projecten in Maarschalkerweerd
2024Uitwerking Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Hierin komen de randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling te staan. Uiteindelijk moet de gemeenteraad deze randvoorwaarden vaststellen.

Wat is er al gebeurd?

 • 14 februari 2024: gemeente organiseert samen met de andere initiatiefnemers een informatieavond. Daar presenteerden zij de Stedenbouwkundige Uitwerking en gingen in gesprek met bezoekers. 
 • December 2023: verkennend onderzoek (Stedenbouwkundige Uitwerking) klaar.
 • 28 juni 2023: gemeente organiseert een grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd. 
 • 29 juni 2022: bewonersbijeenkomst voor het uitwerken van de verschillende mogelijkheden die uit de themabijeenkomsten komen.
 • 21 maart 2022: themabijeenkomst 3 'Wat kom je doen in de omgeving van Galgenwaard?'
 • 9 maart 2022: themabijeenkomst 2 'Hoe bereik je Galgenwaard?'
 • 14 februari 2022: themabijeenkomst 1 'Hoe gaat de omgeving Galgenwaard eruitzien?'
 • 13 december 2021: startbijeenkomst (online) met bewoners en belanghebbenden
 • Op 20 april 2021 is het intentiedocument vastgesteld. In dit document staan de ambities en onderzoeksvragen voor de ontwikkeling van dit gebied. We willen dat er een mix van wonen, werken, leren, sport, gezondheid, recreatie en leisure komt. Het wordt het middelpunt van Maarschalkerweerd met het stadion als podium van de stad. Het moet een levendig en gemengd gebied worden met goede openbaar openbare ruimte. De onderzoeksvragen gaan over wat er in het gebied nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

Om welk gebied gaat het?

Het gaat om stadion Galgenwaard en het gebied eromheen, tussen de Krommerijn, Waterlinieweg en Kromhoutkazerne. De Herculeslaan, Stadionlaan, Herculesplein en Galgenwaardsepad liggen in het gebied.

Hulp en contact Galgenwaard

Telefoon

14 030

E-mail

galgenwaard@utrecht.nl