Gansstraat 143-147: bouwplan

Fase project
Plan voorbereiden

Geplande bouw
Begin 2023

Gansstraat 143-147 krijgt nieuwe inrichting. Er komen woningen, een woon/werkeenheid (atelier) en een groen binnenterrein in plaats van bestaande de bedrijfsgebouwen.

Wat komt er?

 • 13 studio's van ongeveer 30 m2 gebruiksoppervlakte (sociale huur) (30%),
 • 9 huurwoningen van ongeveer 45 m2 gebruiksoppervlakte (prijsniveau middenhuur) (20%)
 • 23 huurwoningen van ongeveer 65 m2 gebruiksoppervlakte (vrije sector) (50%).
 • 1 woning is bedoeld als woon/werk-woning (atelier).
 • Groen binnenterrein.

Vervolg

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 16 juni 2022 vastgesteld. Dat betekent dat er nu een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. We verwachten dat de bouw begin 2023 start.

Planning
WanneerWat
3e kwartaal 2022Omgevingsvergunning aanvragen
4e kwartaal 2022Sloop en locatie klaar maken voor bouw
1e kwartaal 2023Start bouw

Wat is er al gebeurd?

 • 16 juni 2022: bestemmingsplan vastgesteld door de raad
 • Februari 2022: vaststellen ontwerpbestemmingsplan door college
 • Oktober 2021 - februari 2022: verwerken reacties op het ontwerpbestemmingsplan
 • 7 juli 2020: informatiebijeenkomst omwonenden.
 • 14 oktober 2020: digitale videobijeenkomst met mogelijkheid geven reactie op concept bouwenvelop.
 • 16 november 2020: einde reactieperiode concept bouwenvelop.
 • Januari – mei 2021: concept bouwenvelop aanpassen na binnengekomen reacties.
 • Juli 2021: vaststellen bouwenvelop met wijzigingen door college.
 • September 2021: start inspraakperiode ontwerpbestemmingsplan (tot en met 28 oktober 2021).
 • December 2019: vaststellen intentiedocument door college.

 

Hulp en contact Gansstraat

Telefoon

14 030

E-mail

gansstraat143@utrecht.nl