Gansstraat 143-147: bouwplan

Fase project:
In uitvoering

Geplande bouw:
2024-2025

Gansstraat 143-147 krijgt een nieuwe inrichting. Er komen woningen, een woon/werkeenheid (atelier) en een groen binnenterrein in plaats van de bestaande bedrijfsgebouwen.

Wat komt er?

 • 13 studio's van ongeveer 30 m2 gebruiksoppervlakte (sociale huur) (30%),
 • 9 huurwoningen van ongeveer 45 m2 gebruiksoppervlakte (prijsniveau middenhuur) (20%)
 • 23 huurwoningen van ongeveer 65 m2 gebruiksoppervlakte (vrije sector) (50%).
 • 1 woning is bedoeld als woon/werk-woning (atelier).
 • Groen binnenterrein.

Vervolg

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 16 juni 2022 vastgesteld. Begin 2024 is de omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Dit betekent dat er een vergunning is voor het bouwplan. De sloopwerkzaamheden beginnen in het tweede kwartaal van 2024. De bouw duurt ongeveer anderhalf jaar.  

Planning
WanneerWat
Tweede kwartaal 2024Start sloopwerkzaamheden
Tweede helft 2024Start bouw
Eind 2025Bouw gereed

Wat is er al gebeurd?

 • 2 april 2024: omgevingsvergunning verleend en onherroepelijk
 • 16 juni 2022: bestemmingsplan vastgesteld door de raad
 • Februari 2022: vaststellen ontwerpbestemmingsplan door college
 • Oktober 2021 - februari 2022: verwerken reacties op het ontwerpbestemmingsplan
 • 7 juli 2020: informatiebijeenkomst omwonenden.
 • 14 oktober 2020: digitale videobijeenkomst met mogelijkheid geven reactie op concept bouwenvelop.
 • 16 november 2020: einde reactieperiode concept bouwenvelop.
 • Januari – mei 2021: concept bouwenvelop aanpassen na binnengekomen reacties.
 • Juli 2021: vaststellen bouwenvelop met wijzigingen door college.
 • September 2021: start inspraakperiode ontwerpbestemmingsplan (tot en met 28 oktober 2021).
 • December 2019: vaststellen intentiedocument door college.

 

Hulp en contact Gansstraat

Telefoon

14 030

E-mail

gansstraat143@utrecht.nl