Hart van De Meern

compilatie beelden De Meern

Bewoners, ondernemers en ontwikkelaar willen een levendig en vitaal dorpshart voor De Meern. Het belangrijkste doel is dat het dorpshart van De Meern een autoluwe, gezellige en levendige ontmoetingsplek wordt voor iedereen.

Hiervoor zijn er verschillende projecten in het Hart van De Meern:

Opnieuw inrichten Castellumlaan

We richten de Castellumlaan opnieuw in. Ook vervangen we het riool. Samen met de buurt kijken we hoe de Castellumlaan eruit gaat zien.

Lees meer over het opnieuw inrichten van de Castellumlaan

Hart van De Meern Noord

Bouwplannen Castellumplein

Er komen 57 eengezinswoningen op het grasveld en 11 appartementen. Op de begane grond van het appartementencomplex is plek voor commerciële voorzieningen aan het Castellumplein.

Planning bouw tussen Castellumlaan en Oosterlengte
WanneerWat
Voorjaar 2023nieuwe buurt klaar

Als alle bouw- en inrichtingswerkzaamheden klaar zijn, komt er weer groen en ruimte om te spelen en om honden uit te laten. De ontwikkelaar plaatst er, onder andere, nieuwe speeltoestellen. Zo gauw de bouwwerkzaamheden en de veiligheid het toelaten, komt er een tijdelijk voetpad langs de begraafplaats naar de nieuwe straat ‘Donderwolk’ bij de Zandweg.

Informatie over de woningen

De grond van het terrein tussen de Castellumlaan en de Oosterlengte is eigendom van de projectontwikkelaar Bon-Groep. De Bon-Groep bouwt hier nieuwe woningen.

Lees meer op woneninhartvandemeern.nl

Ondergrondse containers

We zoeken naar een geschikte plek voor ondergrondse containers. Dit is lastig, bijvoorbeeld doordat er onder de Castellumlaan veel kabels en leidingen lopen.

Maatregelen tegen overlast verkeer

We kregen veel meldingen van bewoners over ongewenst rijgedrag en verkeersonveiligheid in het Hart van De Meern-Noord. We nemen binnenkort enkele maatregelen om dit tegen te gaan.

 • We plaatsen paaltjes en zwerfkeien op de stoep en groenstrook van de Rolwolk.
 • We plaatsen paaltjes op de toegang naar de Donderwolk vanaf de Zandweg. 

Hart van De Meern Zuid

Zuidoostelijk deel

In het Hart van de Meern willen we betaalbare woningen bouwen en de levendigheid en het groen verbeteren. Het gaat om de plek waar eerder de C1000/Jumbo zat, en het parkeerterrein tot aan de busbaan.

Vernieuwen plannen

In 2015 heeft de gemeenteraad een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor dit gebied vastgesteld. Inmiddels sluit dat programma niet meer aan bij de wensen en ambities die er nu zijn. In verschillende documenten, zoals de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, worden andere keuzes gemaakt. Daarom maken we nu een update van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen.

Luchtfoto van het gebied met bestaande bebouwing en de parkeerplaats.

Kaartje van het Hart van de Meern met rechtsonder het plangebied. Langs de Meerndijk en de Rijksstraatweg is met paars ingetekend dat daar gemengde functies en woningen komen. Daarachter is een gebied geel gearceerd om wonen en parkeren aan te geven.

 • Aan de noordkant loopt de grens tot de dorpstuin en de busbaan langs de Rijkstraatweg.
 • Aan de westkant ligt de Meerndijk met bebouwing.
 • Het parkeerterrein en de jongerenontmoetingsplek liggen achter de gebouwen aan de Meerndijk.
 • Aan de zuidkant van het gebied stond eerder de C1000/Jumbo.

Inloopbijeenkomst 4 oktober 2023

Op woensdag 4 oktober hielden we een inloopbijeenkomst. Medewerkers van de gemeente gingen in gesprek met omwonenden en hebben uitgelegd wat de plannen nu zijn en hoe het hierna verdergaat.

Bewoners deelden hun wensen en ideeën voor dit gebied.

 • De aanwezigen gaven aan blij te zijn met het dorpse karakter van dit deel van het Hart van de Meern. Ze willen dat graag behouden.
 • Veel bezoekers willen graag dat er woningen komen. Bijvoorbeeld een appartementengebouw van maximaal 4 lagen hoog, voor starters of juist voor senioren.
 • Ook is er behoefte aan veel groen in het gebied. De dorpstuin valt bij de meeste mensen in de smaak.
 • Bezoekers willen graag dat het gebied levendiger wordt, bijvoorbeeld door winkels of horeca om een kop koffie te kunnen drinken.
 • Sommige mensen willen dat er een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum komt. De parkeerplaats wordt nu gebruikt voor onder andere de kermis en andere feesten. Veel mensen willen dat daar ruimte voor blijft.
 • Omwonenden maken zich zorgen over het verkeer en parkeren in de buurt. Ze willen dat het verkeer veiliger wordt en dat er genoeg parkeerplaatsen overblijven.

Samen met de uitgangspunten uit de Ruimtelijke Strategie 2040 vormen deze wensen en ideeën de basis voor de update van het Stedenbouwbouwkundig Programma van Eisen. Met die update gaat de gemeente verschillende mogelijkheden voor het gebied uitwerken. In de eerste maanden van 2024 bespreken we die varianten met de buurt.

Dit is een ingekorte versie van het verslag van de avond. Wilt u het complete verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar leidscherijngroeit@utrecht.nl.

Planning

Planning ontwikkeling zuidoostelijk deel
WanneerWat
Begin 2024Aangepast Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Midden 2024Bespreken aanpassingen met de buurt

Wat is er al gebeurd?

 • 4 oktober 2023: inloopbijeenkomst

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern