Hart van De Meern

compilatie beelden De Meern

Bewoners, ondernemers en ontwikkelaar willen een levendig en vitaal dorpshart voor De Meern. Het belangrijkste doel is dat het dorpshart van De Meern een autoluwe, gezellige en levendige ontmoetingsplek wordt voor iedereen.

Hiervoor zijn er verschillende projecten in het Hart van De Meern:

Opnieuw inrichten Castellumlaan

We richten de Castellumlaan opnieuw in. Ook vervangen we het riool. Samen met de buurt kijken we hoe de Castellumlaan eruit gaat zien.

Lees meer over het opnieuw inrichten van de Castellumlaan

Hart van De Meern Noord

Bouwplannen Castellumplein

Er komen 57 eengezinswoningen op het grasveld en 11 appartementen. Op de begane grond van het appartementencomplex is plek voor commerciële voorzieningen aan het Castellumplein.

Planning bouw tussen Castellumlaan en Oosterlengte
WanneerWat
Voorjaar 2023nieuwe buurt klaar

Als alle bouw- en inrichtingswerkzaamheden klaar zijn, komt er weer groen en ruimte om te spelen en om honden uit te laten. De ontwikkelaar plaatst er, onder andere, nieuwe speeltoestellen. Zo gauw de bouwwerkzaamheden en de veiligheid het toelaten, komt er een tijdelijk voetpad langs de begraafplaats naar de nieuwe straat ‘Donderwolk’ bij de Zandweg.

Informatie over de woningen

De grond van het terrein tussen de Castellumlaan en de Oosterlengte is eigendom van de projectontwikkelaar Bon-Groep. De Bon-Groep bouwt hier nieuwe woningen.

Lees meer op woneninhartvandemeern.nl

Ondergrondse containers

We zoeken naar een geschikte plek voor ondergrondse containers. Dit is lastig, bijvoorbeeld doordat er onder de Castellumlaan veel kabels en leidingen lopen.

Maatregelen tegen overlast verkeer

We kregen veel meldingen van bewoners over ongewenst rijgedrag en verkeersonveiligheid in het Hart van De Meern-Noord. We nemen binnenkort enkele maatregelen om dit tegen te gaan.

  • We plaatsen paaltjes en zwerfkeien op de stoep en groenstrook van de Rolwolk.
  • We plaatsen paaltjes op de toegang naar de Donderwolk vanaf de Zandweg. 

Hart van De Meern Zuid

Zuidoostelijk deel

In het Hart van de Meern willen we betaalbare woningen bouwen en de levendigheid en het groen verbeteren. Het gaat om de plek waar eerder de C1000/Jumbo zat, en het parkeerterrein tot aan de busbaan.

Planning

Planning ontwikkeling zuidoostelijk deel
WanneerWat
4 oktober 2023Inloopbijeenkomst
Eind 2023Aangepast Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Begin 2024Bespreken aanpassingen met de buurt

Meedenken

U kunt uw hun wensen en ideeën voor het gebied delen tijdens een inloopbijeenkomst op 4 oktober. Daarna passen het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (pdf, 6,9 MB) uit 2015 aan. Begin 2024 bespreken we die opnieuw met de bewoners.

  • Datum: woensdag 4 oktober
  • Tijd: 19.00-21.30 uur
  • Locatie: Verenigingsgebouw De Zandweg, Zandweg 148, De Meern

Geef uw mening

We zien u graag op de inloopbijeenkomst. Kunt u niet komen en wilt u toch uw mening geven? Bel ons op 14 030 of stuur een e-mail naar leidscherijngroeit@utrecht.nl.

Waar ligt het project?

  • Aan de noordkant loopt de grens tot de dorpstuin en de busbaan langs de Rijkstraatweg.
  • Aan de westkant ligt de Meerndijk.
  • Het parkeerterrein ligt achter de gebouwen aan de Meerndijk.
  • Aan de zuidkant van het gebied stond eerder de C1000/Jumbo.

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern