Heradreef-Fortunadreef: bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2023

Het plan is om appartementen te bouwen op het pleintje aan de Heradreef/Fortunadreef. Hier was eerst altijd plek voor horeca. Dit was een logische plek, omdat de ingang van winkelcentrum Overkapel aan dit plein lag. Het winkelcentrum is nu verbouwd en de ingang zit aan een andere straat. Het plein is nu dus leeg. De eigenaar van de grond wil er appartementen bouwen.

Wat komt er en waarom?

In totaal komen er 9 appartementen van ongeveer 60m2. De appartementen komen in 1 woongebouw. Dit gebouw moet mooi passen bij de rest van de omgeving. Daarom komt er een stuk gras omheen, net als bij de woningen die eromheen liggen. Hierdoor wordt de omgeving ook groener.

Dit plan draagt bij aan de doelen die we hebben voor Overvecht. Utrecht groeit, dus er zijn meer woningen nodig in de stad. Dit geldt ook voor Overvecht. In Overvecht zien we dit als kans om de wijk te verbeteren. Een betere mix aan woningen is een onderdeel van deze plannen. Middenhuur appartementen zijn een waardevolle toevoeging aan dit gedeelte van de stad. Op deze manier kunnen Overvechters die niet in een sociale huurwoning mogen wonen, toch in Overvecht blijven.

Bouwenvelop

We hebben samen met de eigenaar van de grond een bouwenvelop gemaakt. Hierin staat waar de ontwikkelaar straks aan moet voldoen. In de bouwenvelop staat bijvoorbeeld hoeveel groen er komt, waar bewoners hun auto of fiets kunnen parkeren, en hoe hoog het gebouw mag zijn.

Bekijk de bouwenvelop (pdf, 2.4 MB)

Hoe verder?

Bewoners konden tot 30 september reageren op de bouwenvelop. Op dit moment verwerken we de reacties. Daarna stelt het college van B en W de bouwenvelop vast.

Het nieuwbouwplan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. De ontwikkelaar werkt het ontwerp van de omgeving rond het gebouw verder uit. De publiekrechtelijke procedure, de omgevingsvergunning voor het bouwen en het ontwerp van de omgeving rond het gebouw kunt u begin 2023 inzien.

Op de hoogte blijven en meedenken

We houden bewoners tijdens het hele project op de hoogte.  Wilt u graag op de hoogte blijven? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk Overvecht.

In april 2022 was er een inloopavond. Veel omwonenden waren geïnteresseerd in de plannen en waren aanwezig. Tijdens de inloopavond konden omwonenden hun zorgen uiten en problemen bespreekbaar maken. De meeste bewoners vinden het een goed idee dat er woningen komen. Omwonenden vinden het belangrijk dat de gemeente aandacht heeft voor veiligheid en parkeren in de omgeving. En dat er van tevoren goed wordt gecommuniceerd over het bouwproject.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2022Bouwenvelop vrijgeven voor inspraak
Oktober 2022Vastellen Bouwenvelop door college van B en W.
November 2022Definitief Ontwerp en toetsing/goedkeuring Gemeente
December 2022

Aanvraag omgevingsvergunning en start procedure

Buitenplanse afwijking bestemmingsplan

Juni 2023Definitief besluit college van B en W op Buitenplanse afwijking bestemmingsplan en vergunningverlening
September 2023Planning bouwwerkzaamheden communiceren en start uitvoering bouw

Wat is er al gedaan?

  • April 2022: participatiebijeenkomst geweest
  • Oktober 2022: intentiedocument vastgesteld

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur