Herstel walmuur Drift bij Janskerkhof

We herstellen de muur die in het water staat (hoge walmuur) aan de Drift bij Janskerkhof. Het gaat om de muur aan de kant van de Janskerk.

Planning werkzaamheden
September 2024-februari 2025

Fase project
In uitvoering

Wat gaan we doen?

De muur in het water is in slechte staat, deze gaan we herstellen. We:

  • herstellen de fundering onder water
  • herstellen de muur in het water.

We werken vooral vanaf drijvende platforms (pontons) op het water. Materiaal gaat zoveel mogelijk met boten naar de Drift.

Bereikbaarheid

Auto’s, fietsers en voetgangers

De straat en het Janskerkhof blijven bereikbaar voor auto’s, fietsers en voetgangers. Een deel van de straat, bij de reling langs het water, zetten we af met hekken. Daar kunt u geen fiets parkeren tijdens de werkzaamheden. Er komen tijdelijke parkeervakken voor fietsen.

Boten

U kunt tijdens de werkzaamheden niet met een boot varen vanaf de Nieuwegracht naar de Plompetorengracht en andersom. Omdat we de komende jaren steeds een ander stuk van de muur herstellen, is de vaarweg lange tijd gesloten.

Schade, aansprakelijkheid en nadeelcompensatie

Hebt u schade aan uw werfkelder of pand en kunt u bewijzen dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor uw schade.

Aansprakelijk stellen gemeente, schade melden

Bent u ondernemer en hebt u winst- of inkomstenverlies door de uitvoering van werkzaamheden door de gemeente? Denk hierbij aan werkzaamheden aan de weg en werven of (verkeers-)besluiten (zoals het afsluiten van wegen). In sommige gevallen kunt u een deel van de schade vergoed krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie aanvragen

Schade, aansprakelijkheid en nadeelcompensatie

Hebt u schade aan uw werfkelder of pand en kunt u bewijzen dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor uw schade.

Aansprakelijk stellen gemeente, schade melden

Bent u ondernemer en hebt u winst- of inkomstenverlies door de uitvoering van werkzaamheden door de gemeente? Denk hierbij aan werkzaamheden aan de weg en werven of (verkeers-)besluiten (zoals het afsluiten van wegen). In sommige gevallen kunt u een deel van de schade vergoed krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie aanvragen

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur