Bouwprojecten High Five: nieuwbouw voor studenten

Status project

Plannen maken

Waarschijnlijk klaar in

2022-2024

De Stichting Studenten Huisvesting bouwt studentenwoningen aan de Cambridgelaan. Het complex heet 'High Five'.

Wat komt er?

Dit is het vijfde studentencomplex op het Utrecht Science Park en daarom heet het de High Five. In High Five komen zelfstandige studentenkamers en studentenkamers met gedeelde voorzieningen. De Stichting Studenten Huisvesting wil de studentenwoningen bouwen aan de Cambridgelaan, tussen  de studentencomplexen Johanna en Cambridgelaan. De nieuwbouw bestaat uit:

  • 2 torens, waarvan het onderste deel aan elkaar vastzit
  • onderin in de torens komen voorzieningen zoals horeca en studieruimten
  • de torens worden ongeveer 74 meter hoog

Voorwaarden plan High Five

We hebben de voorwaarden bepaald. Deze voorwaarden staan in de zogeheten 'bouwenvelop'. Hierin staan onder andere de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp. De voorwaarden zijn de basis voor het bestemmingsplan.

Vaststelling bouwenvelop

U kon de bouwenvelop, met hierin de voorwaarden, tot en met 31 mei 2021 bekijken en hierop reageren. De reacties zijn in de reactienota verwerkt. Het college stelde op 6 juli 2021 de bouwenvelop High Five, Cambridgelaan vast. Nu kan de bestemmingsplanprocedure van start.

Bekijk de voorwaarden (bouwenvelop), reactienota en raadsbrief over High Five, Cambridgelaan

Bestemmingsplan

Het nieuwbouwplan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Hiervoor maken we een nieuw bestemmingsplan. Voordat de bouw begint, vraagt de Stichting Studentenhuisvesting een omgevingsvergunning aan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2021Opstellen ontwerpbestemmingsplan
Eind 2021Bekijken en reageren op ontwerpbestemmingsplan
Eind 2022Begin bouw
2024Oplevering

Waar komt het project?

Het complex komt aan de Cambridgelaan tussen de studentencomplexen Johanna en Cambridgelaan.

Waar draagt dit project aan bij?

Dit project draagt bij aan ons doel om de woningmarkt in balans te brengen, in dit geval door te zorgen voor meer studentenwoningen. Lees meer hierover op Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Ook draagt dit project bij aan betere voorzieningen en de leefbaarheid op het Utrecht Science Park.

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl