Bouwprojecten High Five: nieuwbouw voor studenten

Status project

In voorbereiding

Waarschijnlijk klaar in

2022-2024

Samen met  Stichting Studentenhuisvesting de Universiteit Utrecht onderzoeken we of het mogelijk is om 800 tot 900 studentenwoningen te bouwen in het Utrecht Science Park: ‘High Five’.

Wat komt er?

In ‘High Five’ komen zelfstandige studentenkamers en studentenkamers met gedeelde voorzieningen. De Stichting Studenten Huisvesting wil deze studentenwoningen bouwen aan de Cambridgelaan. Dit gebouw zou tussen de studentencomplexen Johanna en Cambridgelaan komen te staan.

De nieuwbouw bestaat uit 2 torens, waarvan het onderste deel aan elkaar vastzit. Onderin komen voorzieningen zoals horeca en studieruimten. De torens worden ongeveer 74 meter hoog. Omdat dit het vijfde studentencomplex op het Utrecht Science Park is, heet het de ‘High Five’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectmanager via telefoonnummer 14 030 of uspenrijnsweerd@utrecht.nl.

Meedenken

De voorwaarden voor het plan staan in de bouwenvelop. In de bouwenvelop staan de wensen en eisen van het bouwen van een nieuw studentencomplex.

Deze wensen en eisen zijn:

  • Ongeveer 900 zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen met studentenwoningen voor mindervaliden.
  • Voorzieningen voor High Five en directe omgeving: dit zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zoals horeca en studieruimten. Studenten van High Five en omgeving kunnen hier gebruik van maken.
  • Mobiliteit en parkeren: parkeerplekken voor fietsers en een goede bereikbaarheid voor voetgangers.
  • Energie en duurzaamheid: duurzame woningen waarbij lokale hernieuwbare warmte-koudebronnen gebruikt worden voor het gebruik van het gebouw. Dit is uitgezocht door de SSH.
  • Gezond stedelijk leven: sociaal contact is belangrijk voor iedereen. In het gebouw en de buitenruimte van de High Five is daarom een goede balans gemaakt tussen wonen, studeren en ontspannen. Denk hierbij aan sport en gezonde en betaalbare horeca.

De bouwenvelop is samen met Jebber/SSH en de Universiteit Utrecht gemaakt.

Lees de bouwenvelop (pdf, 20 MB)

Van 10 tot en met 31 mei kan iedereen die dat wil hierop reageren. Het plan ligt ook op papier bij Wijkbureau Oost.

Reageren

Wilt u een reactie geven? Doe dit dan uiterlijk maandag 31 mei 2021:

Wij verzamelen alle reacties. Eventueel wordt het plan hierop aangepast. Hierna bepalen we de definitieve bouwenvelop.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Mei 2021inspraak op bouwenvelop
Midden 2021vaststelling definitieve bouwenvelop
Najaar 2021opstellen ontwerpbestemmingsplan
Eind 2021inspraakperiode ontwerpbestemmingsplan
Eind 2022start van de bouw
2024oplevering

Waar komt het project?

Het complex komt aan de Cambridgelaan tussen de studentencomplexen Johanna en Cambridgelaan.

Waar draagt dit project aan bij?

Dit project draagt bij aan ons doel om de woningmarkt in balans te brengen. Dit is in het kader van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl