Isotopenweg: nieuw magazijn voor Centraal Museum en erfgoed en parkeerplaats voor vrachtwagens

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
2025-2026

Aan de Isotopenweg komt een nieuw depot voor het Centraal Museum. Het depot is een magazijn waar het museum kunst bewaart. Ook bewaren we er erfgoed. Dat zijn voorwerpen uit het verleden, bijvoorbeeld dingen die in de grond ontdekt hebben (archeologische vondsten). Ook maken we aan de Isotopenweg een nieuwe parkeerplaats voor vrachtwagens.

Wat komt er en waarom?

Magazijn voor Centraal Museum en voor erfgoed

De verzameling kunst van het Centraal Museum en de erfgoed-voorwerpen van gemeente en provincie liggen nu in het depot in het Werkspoorkwartier. Maar dit is vol en voldoet niet meer aan de eisen. De gemeente Utrecht is eigenaar van een groot deel van de verzameling van het Centraal Museum. En we zijn verplicht om archeologische voorwerpen die uit de bodem halen binnen de gemeente te bewaren. We willen deze verzamelingen goed bewaren voor de generaties die na ons komen. Daarom komt er een nieuw depot.

Ook het Universiteitsmuseum zal een deel van het nieuwe depot huren.

Parkeerplaats voor vrachtwagens

Tegenover de plek voor het depot is ook ruimte voor ongeveer 20 parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Daarvan krijgen er 2 een elektrische laadpaal. Later kunnen er meer laadpalen komen. Met deze parkeerplaats willen we overlast voorkomen in de openbare ruimte van Lage Weide en het Werkspoorkwartier. Vrachtwagens staan regelmatig geparkeerd op onveilige of onhandige plekken. Op de parkeerplaats kan ook een gebouw met een toilet komen.

Openbare ruimte en groen

In het plan is speciale aandacht voor groen en natuur. Een van de eisen is om 400 bomen te planten in het gebied. Want om het plan mogelijk te maken moeten er ongeveer 300 bomen verdwijnen van de plek waar ze nu staan. Er komen dus zo'n 100 extra bomen bij. We kiezen voor bepaalde soorten bloemen, planten en bomen. Zodat de leefwereld van verschillende dieren in het gebied beter wordt. En zodat het gebied beter is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Een deel van het groen maken we openbaar toegankelijk. Dat betekent dat mensen er een rondje kunnen wandelen of kunnen zitten.

Zo weinig mogelijk extra verkeer

Op dit moment is het voor bedrijven op Lage Weide moeilijk om hun bedrijfsruimte uit te breiden. Dat komt doordat de wegen in en om Lage Weide vooral tijdens de spits erg druk zijn. De gemeente werkt aan nieuwe voorwaarden om het gebied bereikbaar te houden. Bedrijven die willen uitbreiden moeten aan deze nieuwe voorwaarden voldoen. Ook de ontwikkeling van het depot en de vrachtwagenparkeerplaats moet eraan voldoen.

Wensen en eisen voor de locatie Isotopenweg bekijken

De gemeente heeft een document gemaakt met daarin de wensen en eisen voor het depot, de parkeerplaats voor vrachtwagens en de openbare ruimte. Dit document heet het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). De voorlopige versie van het SPvE lag van 19 juni tot 31 juli ter inzage.

Bekijk het SPvE-boekje met eisen en wensen voor depot, parkeerplaats voor vrachtwagens en openbare ruimte

Hoe verder?

We verzamelen de reacties op de voorlopige versie van het SPvE en we beantwoorden ze. Als het nodig is passen we het SPvE aan. De antwoorden en de dingen die we aanpassen zetten we in een document, de reactienota. 

Daarna leggen we het SPvE samen met de reactienota voor aan het college en aan de gemeenteraad voor een besluit. Als zij akkoord zijn, kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen. Die hebben we nodig voor de bouw van het depot, het verwijderen van de bomen en bouw van de parkeerplaats voor vrachtwagens. We verwachten dat de bouw van het depot in 2025 start. Daarna volgt de parkeerplaats voor vrachtwagens.  

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk West. Hebt u vragen over het project? Mail dan naar isotopenweg@utrecht.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin 2024Raad beslist over SPvE
Voorjaar 2024Aanvraag omgevingsvergunning bouwen voor depot (u kunt reageren)
Zomer 2024Verlenen kapvergunning (u kunt bezwaar maken)
Begin 2025Start bouw
Eind 2026Depot en parkeerplaats voor vrachtwagens klaar
2e helft 2027Openbare ruimte klaar

Wat is er al gebeurd?

  • Juni 2023: concept SPvE lag ter inzage
  • Mei 2021: het college heeft het startdocument SPvE Isotopenweg vastgesteld
  • 19 februari 2020: het college heeft de Isotopenweg aangewezen als geschikte plek voor een nieuw depot en vrachtwagenparkeerplaats

Hulp en contact

Telefoon

140 030

E-mail

isotopenweg@utrecht.nl