Bouwprojecten Ivoordreef: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Start bouw laatste kwartaal 2022

De Ivoordreef in Overvecht gaat veranderen. In het 1e kwartaal van 2022 start de sloop van de bestaande flat van Bo-Ex aan de Ivoordreef. Op die plek komen nieuwe woningen, een parkeergarage, een plein met speelvoorzieningen, een speelplek aan de Klipspringerdreef en een sportveldje.

Wat komt er?

  • Ongeveer 160 sociale huurappartementen voor Bo-Ex. Aan de Einsteindreef komen 2 appartementencomplexen met 9 verdiepingen.
  • Ongeveer 75 middeldure huurappartementen. Tussen de 2 flats van Bo-Ex aan de Einsteindreef komt een gebouw met 5 verdiepingen.
  • Ongeveer 75 koop eengezinswoningen. De woningen bestaan uit 3 verdiepingen met een plat dak en krijgen een tuin.
  • Er blijft ruimte voor de Jeruëlkapel van de Evangelische Broeder Gemeente.
  • In het midden van de bouwblokken komt een groot plein dat waar woningen omheen staan. Een plek waar geen auto’s komen, net als in de straatjes naar het plein. Op het plein is ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten.
  • Op de hoek van de Kasaidreef en de Oranjerivierdreef komt een nieuw sportveld.
  • De toekomstige bewoners van de Ivoordreef parkeren in een parkeergebouw van 5 verdiepingen. Dit gebouw biedt plek aan ongeveer 170 auto’s en krijgt groene gevels. Zo hoeven de auto’s niet in het openbaar gebied te parkeren.
  • Het nieuwe plein wordt het hart van de buurt. Niet alleen voor toekomstige bewoners, maar juist ook voor de buurtbewoners die om de nieuwbouw heen wonen. Een fijne plek waar kinderen veilig kunnen spelen en bewoners een praatje met elkaar kunnen maken.

Bouwenvelop met voorwaarden

Bo-Ex heeft samen met ERA Contour en Amvest de plannen voor de nieuwbouw verder uitgewerkt. De gemeente heeft de voorwaarden bepaald voor de plannen. Deze voorwaarden staan in de zogeheten 'bouwenvelop'. Hierin staan onder andere de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwenvelop Ivoordreef vastgesteld.

Bekijk de bouwenvelop (pdf, 22,6 MB)

De vervolgstap is nu het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan. We verwachten dat dit in maart/april ter inzage komt te liggen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk dan op www.ivoordreef-utrecht.nl. Hier vindt u ook de uitgebreide planning en de laatste stand van zaken.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
December 2021Vaststelling bouwenvelop
1e kwartaal 2022Start sloop flat
Maart/april 2022Bestemmingsplan ligt ter inzage
Halverwege 2023Start bouw appartementen
Laatste kwartaal 2023 Start bouw eengezinswoningen
2e kwartaal 2025Oplevering woningen en appartementen

Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Wijkwethouder

Rachel Streefland
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag