Ivoordreef: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
1e kwartaal 2025

De Ivoordreef in Overvecht gaat veranderen. De oude flat van Bo-Ex is in 2022 gesloopt. Op deze plek komen nieuwe woningen, een parkeergarage, een plein met speelvoorzieningen, een speelplek aan de Klipspringerdreef en een sportveldje.

Wat komt er?

 • Ongeveer 160 sociale huurappartementen voor Bo-Ex. Aan de Einsteindreef komen 2 appartementencomplexen met 9 verdiepingen.
 • Ongeveer 75 middeldure huurappartementen. Tussen de 2 flats van Bo-Ex aan de Einsteindreef komt een gebouw met 5 verdiepingen.
 • Ongeveer 75 koop eengezinswoningen. De woningen bestaan uit 3 verdiepingen met een plat dak en krijgen een tuin.
 • Er blijft ruimte voor de Jeruëlkapel van de Evangelische Broeder Gemeente.
 • In het midden van de bouwblokken komt een groot plein dat waar woningen omheen staan. Een plek waar geen auto’s komen, net als in de straatjes naar het plein. Op het plein is ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten.
 • Op de hoek van de Kasaidreef en de Oranjerivierdreef komt een nieuw sportveld.
 • De toekomstige bewoners van de Ivoordreef parkeren in een parkeergebouw van 5 verdiepingen. Dit gebouw biedt plek aan ongeveer 170 auto’s en krijgt groene gevels. Zo hoeven de auto’s niet in het openbaar gebied te parkeren.
 • Het nieuwe plein wordt het hart van de buurt. Niet alleen voor toekomstige bewoners, maar juist ook voor de buurtbewoners die om de nieuwbouw heen wonen. Een fijne plek waar kinderen veilig kunnen spelen en bewoners een praatje met elkaar kunnen maken.

Zo ziet het er straks uit

Aan de Ivoordreef stond eerst een flat met een grote parkeerplaats. Bij de nieuwbouw komt er een parkeergarage van 5 verdiepingen. Daardoor is er straks meer ruimte voor meer gebouwen en meer groen. Hieronder krijgt u een beeld van hoe de Ivoordreef er eerst uitzag en uit komt te zien.

 

Bouwenvelop met voorwaarden

Bo-Ex heeft samen met ERA Contour en Amvest de plannen voor de nieuwbouw verder uitgewerkt. De gemeente heeft de voorwaarden bepaald voor de plannen. Deze voorwaarden staan in de zogeheten 'bouwenvelop'. Hierin staan onder andere de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwenvelop Ivoordreef vastgesteld.

Bekijk de bouwenvelop (pdf, 22,6 MB)

Kap 5 zieke iepen

In juli 2023 kappen we 5 zieke bomen bij de Ivoordreef. Het zijn helaas grote bomen van 50 jaar oud. De bomen hebben iepziekte. Ook halen we 1 boom weg die is omgevallen tijdens storm Poly.
Voor de omgevallen boom en de 5 zieke bomen planten we 6 nieuwe bomen terug. En er komen 83 nieuwe bomen bij. Die komen naast de bomen die nu nog op de Ivoordreef staan.

Op de hoogte blijven

Wilt u meer informatie over dit project? Of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk dan op www.ivoordreef.nl. Hier vindt u ook informatie over de verkoop van de koopwoningen, de uitgebreide planning en de laatste stand van zaken.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
3e kwartaal 2024Start bouwrijp maken
1e kwartaal 2025Start bouw
2027Oplevering woningen en appartementen

Wat is er al gebeurd?

 • December 2022: gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast
 • Mei/juni 2022: u kon reageren op het bestemmingsplan
 • Eind 2021/2022: sloop flat
 • December 2021: bouwenvelop vastgesteld

Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Wijkwethouder

Rachel Streefland
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

Maandag: 11.00 – 17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur