Jan van Galenstraat en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Zomer 2025

Op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg willen we nieuwe woningen bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit 1964 en zijn verouderd en toe aan vervanging. Opknappen van deze gebouwen bleek niet rendabel en duurzaam.

Wat komt er?

  • 97 woningen, waarvan 71 betaalbare woningen.
  • Een parkeergarage onder de gebouwen. Met een fietsenstalling die de bewoners samen delen.
  • Een supermarkt (bruto-vloeroppervlakte ongeveer 1.270 m²). De ingang voor het bevoorraden van de supermarkt komt aan de Kardinaal de Jongweg.
  • 5 dagwinkels (samen 696 m² bruto-vloeroppervlakte).
  • Een maatschappelijke voorziening, zoals een gezondheidscentrum (454 m2 bruto-vloeroppervlakte).
  • Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

In het concept-SPvE staan onze eisen en wensen voor het gebied. U kon hierop reageren van 11 december 2023 tot en met 5 februari 2024.

Bekijk het SPvE Jan van Galenstraat

Waarschijnlijk biedt het college eind 2024 het concept-SPvE en de reacties ter vaststelling aan de raad aan.

Waar helpt dit project aan mee?

Utrecht is in ontwikkeling. De stad groeit naar ongeveer 430.000 inwoners rond 2040. Dit zal het aanzien en het gebruik van de stad sterk veranderen. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 staat dat we deze groei opvangen door geschikte woningen te bouwen in de stad. En door in te zetten op meer aandacht voor groen, werken, mobiliteit en voorzieningen.

Ook zetten we in op een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Menging van verschillende woonvormen (zoals huur-koop, prijsklassen) is hierbij belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen meegroeien met de groei en verandering van de stad.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Zomer 2024Onderzoek haalbaarheid van het plan
Herfst 2024Voorbereiden besluitvorming SPvE en Reactienota
Eind 2024Besluitvorming SPvE en Reactienota
Begin 2025Opstellen omgevingsplan
Zomer 2025Inspraakperiode  omgevingsplan
Eind 2025Besluitvorming omgevingsplan

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl