Johan Wagenaarkade 1-10 bis

Fase project
Plannen maken

Geplande bouw
2023

Woningcorporatie Mitros heeft 3 blokken duplexwoningen gesloopt en bouwt 3 nieuwe woonblokken.

Wat komt er?

Aan het Amsterdam-Rijnkanaal worden 20 woningen vervangen door 54 nieuwe sociale huurwoningen. Meer informatie over de woningen leest u op de website van Mitros.

Meer groen

Als er meer woningen komen willen we ook dat er meer groen komt. De straat voor de huidige woningen verdwijnt, waardoor het park groter en de openbare ruimte beter wordt. Het park is onderdeel van het Rondje Stadseiland, een route langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal.

Randvoorwaarden

De gemeente heeft de randvoorwaarden bepaald. Deze randvoorwaarden staat vast in de voorlopige bouwenvelop Johan Wagenaarkade. Hierin staan de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp. De bouwenvelop is de basis voor het bestemmingsplan. Voor de zomervakantie kon u de voorlopige bouwenvelop inzien en hierop reageren.

Vaststelling Bouwenvelop

Het college heeft op 9 februari 2021 ingestemd met de bouwenvelop Johan Wagenaarkade 1-10 bis. Met het vaststellen van de bouwenvelop heeft het college een besluit genomen over de ruimtelijke randvoorwaarden voor deze ontwikkeling. Op basis hiervan wordt de bestemmingsplanprocedure gestart.

Bekijk de bouwenvelop, reactienota en raadsbrief

Bestemmingsplan

Het nieuwbouwplan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het bouwen zijn op 10 maart 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is in hoger beroep gegaan tegen het bestemmingsplan en het onttrekkingsbesluit. Hierdoor is de start van de bouw vertraagd.

Planning
WanneerWat
Voorjaar 2023Start bouw
Najaar 2024Woningen klaar
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
Maart 2018Vaststellen startdocument (pdf, 2,8 MB) door college van B en W
Mei 2018Bijeenkomst voor de buurt Halve Maan Zuid
Najaar 20183 bijeenkomsten met klankbordgroepen
Voorjaar 2019Bijeenkomst over aanpassingen verkeerssituatie
Zomer 2020Bouwenvelop ter inzage
Februari 2021

Bouwenvelop vastgesteld door college van B en W

Maart 2022Bestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad

Hulp en contact Johan Wagenaarkade 1-10