Johan Wagenaarkade 1-10 bis

Fase project
Plannen maken

Geplande bouw
2023

Aan de Johan Wagenaarkade 1-10 bis heeft woningcorporatie Woonin 3 blokken duplexwoningen gesloopt en bouwt 3 nieuwe woonblokken.

Wat komt er?

Aan het Amsterdam-Rijnkanaal worden 20 woningen vervangen door 54 nieuwe sociale huurwoningen. Meer informatie over de woningen leest u op de website van Woonin.

Meer groen

Als er meer woningen komen willen we ook dat er meer groen komt. De straat voor de huidige woningen verdwijnt, waardoor het park groter en de openbare ruimte beter wordt. Het park is onderdeel van het Rondje Stadseiland, een route langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal.

Bestemmingsplan

Het nieuwbouwplan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het bouwen stelde de raad op 10 maart 2022 vast. Er is in hoger beroep gegaan tegen het bestemmingsplan en het besluit om de weg te verwijderen. Hierdoor is de start van de bouw vertraagd.

Knip en aanpassing rijroutes

Door het bouwplan verdwijnt een stuk weg op de Johan Wagenaarkade. Daar komt de nieuwbouw en meer groen. Om de doorgaande verkeersdrukte in de wijk te beperken maken we een knip onder de Dafne Schippersbrug. Auto’s kunnen dan niet meer onder de brug door rijden. Daarom passen we ook de rijroutes in de wijk aan. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel onder de brug door. Deze werkzaamheden doen we op 3 maart 2023.

Lees meer over de knip onder de Dafne Schippersbrug en de nieuwe rijroutes

Planning
WanneerWat
Maart 2023Knip bouwen en rijrroutes aanpassen
Voorjaar 2023Start bouw
Najaar 2024Woningen klaar
Eind 2024Inrichten parkzone

Wat is er al gebeurd?

  • Maart 2018: gemeente stelst startdocument (pdf, 2,8 MB) vast
  • Mei 2018: bijeenkomst voor de buurt Halve Maan Zuid
  • Najaar 2018: 3 bijeenkomsten met bewoners
  • Voorjaar 2019: bijeenkomst over aanpassingen verkeerssituatie
  • Zomer 2020: reageren op bouwenvelop
  • Februari 2021: wij stelden bouwenvelop vast. Hierin staan de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp. Bekijk de bouwenvelop, reactienota en raadsbrief
  • Maart 2022: raad stelde bestemmingsplan vast

Hulp en contact Johan Wagenaarkade 1-10