Archimedeskwartier: nieuwbouw

Status project
In voorbereiding

Geplande bouw
2024 - 2029

Op de Archimedeslaan 16 zijn plannen voor grootschalige nieuwbouw. Er komen woningen, groen en voorzieningen.

Wat komt er?

De gemeente wil deze plek samen met de ontwikkelaars ombouwen tot een levendig gebied met:

  • ongeveer 1.600 woningen
  • een supermarkt
  • een café, lunchroom en een gezondheidscentrum met zorgfuncties zoals een huisarts en fysiotherapeut
  • groen en water

Lees meer over de plannen (pdf, 4,7 MB)

Het Archimedeskwartier wordt een nieuw stukje Utrecht met woningen, studentenwoningen, groen, een supermarkt, horeca en andere voorzieningen. Een plek voor nieuwe bewoners en voor bewoners uit de buurt.

Wensen en eisen voor het plan

De gemeente en ontwikkelaar werken nu samen aan de wensen en eisen voor het plan. Daarin staat aan welke voorwaarden het project moet voldoen en of het project haalbaar is. Het gaat hier dan over de maatschappelijke, technische en financiële haalbaarheid.

Sloop gebouw

De projectontwikkelaar wil het gebouw slopen nadat er overeenstemming is over de plannen. Voor de sloop krijgen omwonenden van de projectontwikkelaar informatie over de sloopplannen. Het goed voorbereiden van de sloop kost ook tijd. Dit komt omdat het de bedoeling is dat het materiaal opnieuw gebruikt wordt.

Op de hoogte blijven en reageren

Op de hoogte blijven

Als er ontwikkelingen zijn, dan houden we u graag op de hoogte via de nieuwsbrief. Wilt u persoonlijk een uitnodiging ontvangen als er een bijeenkomst is? Stuur dan een e-mail naar uspenrijnsweerd@utrecht.nl

Voorlopige planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2023Wensen en eisen voor het plan (SPvE) maken, bespreken met de buurt en het plan vaststellen
2024Omgevingsplan maken, hierop laten reageren en het omgevingsplan voorleggen aan de raad om het vast te stellen
2024Beginnen met de bouw
2024-2029Uitvoeren van het bouwproject

Wat is er al gedaan?

Eind 2018 was er een informatiebijeenkomst voor de mensen die in de buurt wonen.

In 2020 is het gebouw na tijdelijke bewoning door studenten leeg opgeleverd.

Waar ligt het precies?

Het Archimedeskwartier ligt in de buurt Rijnsweerd in de wijk Oost en grenst aan de snelwegen A27 en A28. Ernaast ligt het kantorenpark Rijnsweerd en het Utrecht Science Park (USP). Beide grenzen aan de oostelijke rand van de gemeente Utrecht. Nu staat hier het eerdere gebouw van de lerarenopleiding Hogeschool Utrecht.

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl