Archimedeskwartier: nieuwbouw

Status project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
Start 2026

Op de Archimedeslaan 16 zijn plannen voor grootschalige nieuwbouw. Er komen woningen, groen en voorzieningen. De naam van de nieuwe buurt is Archimedeskwartier.

Wat komt er?

De gemeente wil deze plek samen met de ontwikkelaars ombouwen tot een levendig gebied met:

  • ongeveer 1.600 woningen
  • een supermarkt
  • een café, lunchroom en een gezondheidscentrum met zorgfuncties zoals een huisarts en fysiotherapeut
  • groen en water

Het Archimedeskwartier wordt een nieuw stukje Utrecht met woningen, studentenwoningen, groen, een supermarkt, horeca en andere voorzieningen. Een plek voor nieuwe bewoners en voor bewoners uit de buurt.

Wensen en eisen voor het plan

De gemeente en ontwikkelaar werken nu samen aan de wensen en eisen voor het plan. Daarin staat aan welke voorwaarden het project moet voldoen en of het project haalbaar is. Het gaat hier dan over de maatschappelijke, technische en financiële haalbaarheid.

Sloop gebouw

De projectontwikkelaar wil het gebouw slopen nadat er overeenstemming is over de plannen. Voor de sloop krijgen omwonenden van de projectontwikkelaar informatie over de sloopplannen. Het goed voorbereiden van de sloop kost ook tijd. Dit komt omdat het de bedoeling is dat het materiaal opnieuw gebruikt wordt.

Op de hoogte blijven en reageren

Op de hoogte blijven

Als er ontwikkelingen zijn, dan houden we u graag op de hoogte via de nieuwsbrief. Wilt u persoonlijk een uitnodiging ontvangen als er een bijeenkomst is? Stuur dan een e-mail naar uspenrijnsweerd@utrecht.nl

De ontwikkelaar heeft een website gemaakt voor dit project waar u zich ook kunt abonneren op een nieuwsbrief: Archimedeskwartier - Nieuwbouw in Utrecht

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eerste helft 2025Wensen en eisen voor het plan (SPvE) maken, bespreken met de buurt en het plan vaststellen
2026Beginnen met de bouw, oplevering in fases

Wat is er al gedaan?

  • Op 11 september 2023 organiseerde de ontwikkelaar een locatiebezoek met rondleiding voor geïnteresseerden met een toelichting op de plannen.
  • In september 2022 was er informatieavond om mensen te informeren en over de plannen voor het Archimedeskwartier. Deelnemers konden ook vragen stellen en hun mening geven. Lees meer over de informatieavond op de website van de ontwikkelaar: het verslag en de presentatie.
  • Sinds 2020 wordt het gebouw gebruikt voor oefeningen door onder meer politie, brandweer en het leger. Tot die tijd woonden er studenten tijdelijk in het gebouw.
  • Eind 2018 was er een informatiebijeenkomst voor de mensen die in de buurt wonen.

Waar ligt het precies?

Het Archimedeskwartier ligt in de buurt Rijnsweerd in de wijk Oost en grenst aan de snelwegen A27 en A28. Ernaast ligt het kantorenpark Rijnsweerd en het Utrecht Science Park (USP). Beide grenzen aan de oostelijke rand van de gemeente Utrecht. Nu staat hier nog het gebouw waar vroeger de lerarenopleiding Hogeschool Utrecht in zat.

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl