Kloosterweide: bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Er is een plan om in het gebied aan de Kloosterweide/Hindersteinlaan woningen te bouwen. Het gaat om het gebied rond het oude klooster, nu woon-zorgvoorziening Villa Spes Nostra.

Wat is het plan?

Kloosterweide B.V. is eigenaar en ontwikkelaar van het gebied rondom Villa Spes Nostra. Zij willen in het gebied appartementen bouwen, voornamelijk voor ouderen. In het westelijke deel, in het bosje aan de Hindersteinlaan moeten ongeveer 40 sociale huurappartementen komen. Aan de oostkant, grenzend aan woonwijk De Tol, komen 40 middenhuurappartementen en 48 koopappartementen in de vrije sector. Beide gebouwen bestaan uit 4 woonlagen en een half onder de grond gelegen parkeerkelder.

Het vroegere klooster is van een andere eigenaar, en wordt gebruikt door woonzorgcentrum Villa Spes Nostra. Er wonen dementerende ouderen. Kloosterweide B.V. wil 24 appartementen bij bouwen voor Villa Spes Nostra. Ook is het plan dat de kloostertuin met fruitboomgaard openbaar toegankelijk wordt. Hoe precies is nog niet duidelijk

Kijk voor meer informatie op de website van de ontwikkelaar

Wat is al gebeurd?

  • We hebben onderzocht hoe de gebouwen goed in de omgeving passen waarbij we zoveel mogelijk groen houden. Op 6 februari 2024 heeft het college van B & W een richting bepaald voor de verdere uitwerking van een concept-bouwenvelop. Hierin staan de uitgangspunten voor de nieuwe woningen. Via een raadsbrief is de raad hierover ge├»nformeerd.
  • Op 14 december 2021 organiseerden we samen met de ontwikkelaar een informatiebijeenkomst.
  • In september 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders het plan vast. Dit plan heet het intentiedocument. Dit betekent dat Kloosterweide B.V. hun plan verder mag onderzoeken en uitwerken.

Wat is het vervolg?

De concept-bouwenvelop, met uitgangspunten voor de nieuwe woningen, werken we nu verder uit. Als het concept klaar is, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. Na verwerking van de ontvangen reacties stelt het college de bouwenvelop vast. Hierin houden we zo veel mogelijk rekeing met de ontvangen reacties.

Hulp en contact Leidsche Rijn groeit

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl