Kögllaan 26 en Voorveldse Polder: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Na 2024

We willen nieuwe woningen laten bouwen op de locatie van scouting Derde Utrechtse Groep aan de Kögllaan 26. De scouting zou daarvoor moeten verhuizen naar de Voorveldse Polder. Op die plek zit nu een gemeentelijke opslaglocatie die dan verplaatst moet worden.

Wat komt er en waarom?

Projectontwikkelaar Explorius wil woningen bouwen aan de Kögllaan. Voor de scouting geeft dat een kans om een nieuw gebouw te bouwen in de Voorveldse Polder op de plek waar nu een gemeentelijke opslag zit. Een scoutinggroep past ten slotte beter in een park dan een opslaglocatie van de gemeente.   

Nieuwbouw Kögllaan 26

Aan de Kögllaan komen verschillende type woningen. Het voorgenomen plan gaat om 173 wooneenheden waarvan ongeveer:

  • 46 sociale huur appartementen
  • 15 middenhuur appartementen
  • 132 onzelfstandige studentenwoningen ('studentenkamers')

Nieuwbouw scouting in Voorveldse Polder

Scoutinggroep Derde Utrechtse Groep krijgt een nieuwe locatie op de huidige opslaglocatie van de gemeente. Het gaat om de locatie in de Voorveldse Polder. Dit gebeurt samen met de scouting, en ook in overleg met het bestuur van Park Voorveldse Polder. Zo kan de scouting een nieuw gebouw bouwen dat voldoet aan de eisen en wensen van nu.

Nieuwe gemeentelijke opslaglocatie

De gemeentelijke opslaglocatie in Park Voorveldse Polder moeten we verplaatsen. Hiervoor is nog geen nieuwe locatie bekend. We kijken of andere gemeentelijke opslaglocaties kunnen worden uitgebreid, of dat een nieuwe locatie nodig is.

Intentiedocument vastgesteld

Het college van B en W heeft het intentiedocument Kögllaan 26 en Voorveldse Polder vastgesteld in april 2020.

Planning

De bouw van de woningen start niet eerder dan 2023. We onderzoeken eerst hoe we het initiatief mogelijk kunnen maken om Kögllaan 26 en Voorveldse Polder opnieuw te ontwikkelen. Wij doen dit samen met de projectontwikkelaar Explorius, woningcorporatie en studentenhuisvester. Met scouting Derde Utrechtse Groep maken we afspraken over hun verhuizing.

Lees meer over het project Kögllaan en Voorveldse Polder in de raadsbrief

Samenwerkingsafspraken vastleggen

De afspraken voor de samenwerking tussen partijen leggen we eerst vast in een ontwikkelovereenkomst. Daarna werken we de ideeën voor de nieuwbouw aan de Kögllaan en in de Voorveldse Polder verder uit. Wij nemen onder andere de volgende stappen:

  • stedenbouwkundige plannen zoals SPvE’s en/of een bouwenvelop
  • planologische procedures zoals een bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning

Hulp en contact Kögllaan en Voorveldse Polder

Telefoon

14 030

E-mail

kogllaan@utrecht.nl