Kögllaan 26 en Voorveldse Polder: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Na 2024

We willen nieuwe woningen laten bouwen op de locatie van scouting Derde Utrechtse Groep aan de Kögllaan 26. De scouting zou daarvoor moeten verhuizen naar de Voorveldse Polder. Op die plek zit nu een gemeentelijke opslag die dan verplaatst moet worden.

Wat komt er en waarom?

Projectontwikkelaar Explorius wil woningen bouwen aan de Kögllaan. De scouting krijgt dan een nieuw gebouw in de Voorveldse Polder op de plek waar nu een gemeentelijke opslag zit.

Nieuwbouw Kögllaan 26

Aan de Kögllaan komen verschillende soorten woningen. Het plan gaat om 72 woningen:

 • 47 sociale huur-appartementen.
 • 14 middenhuur-appartementen.
 • 11 studentenhuizen, met in totaal 132 studentenkamers.

Ook komt er een ruimte voor maatschappelijke of commerciële doelen.

Nieuwbouw scouting in Voorveldse Polder

Scoutinggroep Derde Utrechtse Groep krijgt een nieuw gebouw op de plek van een opslag van de gemeente in de Voorveldse Polder. Dit gebeurt samen met de scouting, en ook in overleg met het bestuur van Park Voorveldse Polder. Zo krijgt de scouting een nieuw gebouw dat voldoet aan de eisen en wensen van nu.

Nieuwe gemeentelijke opslaglocatie

De gemeentelijke opslag in Park Voorveldse Polder moeten we verplaatsen. Hiervoor is nog geen nieuwe plek bekend. We kijken of we andere gemeentelijke opslagplekken kunnen uitbreiden. Of dat een nieuwe plek nodig is.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voorjaar 2023Reageren op document met eisen en wensen voor de nieuwbouw
Najaar 2023Besluit gemeenteraad over document met eisen en wensen voor de nieuwbouw
Najaar 2023Reageren op Bestemmingsplan (regels voor het gebied)
Begin 2024Besluit gemeenteraad over Bestemmingsplan

De planning kan nog veranderen.

Wat is er al gebeurd?

 • 20 maart 2023: Inloopavond voor omwonenden. Dit is de start voor het maken van het document met eisen en wensen voor de nieuwbouw aan de Kögllaan en Manegelaan.

Tijdens de inloopavond van 20 maart 2023 stelden bewoners en gebruikers vragen en deelden zij hun zorgen.

Gebruikers volkstuinen

 • De gebruikers van de volkstuinen maken zich zorgen over mogelijke schaduw van de nieuwe gebouwen.
 • Ook hebben ze zorgen over de toegang tot de volkstuinen.

Bewoners Veemarktterrein

 • Bewoners van het Veemarktterrein maken zich zorgen over een veilige fietsroute voor scholieren naar de scholen aan de overkant van het spoor. Omdat er meer auto’s parkeren in  de Kögllaan, waar de fietsroute loopt.

Bewoners Sartreweg

 • Deze bewoners willen de hoek tussen de Kögllaan en de Sartreweg graag vrijhouden. En ook geen bouwkeet in het groen van deze hoek.
 • Ze zijn ook bezorgd op de schaduw van de nieuwbouw op het eerste woonblok aan de Sartreweg (Blok Y).

Bewoners Prof. Fischerlaan

 • Deze bewoners vinden het belangrijk dat het groen blijft, vooral de grote bomen. Moet er toch gekapt worden? Dan willen ze dat we nieuwe grotere bomen planten. Bomen kappen om ruimte te maken voor parkeerplaatsen vinden ze geen goed idee.
 • De bewoners willen liever donkere dan witte bakstenen.
 • Ze zijn bang dat er meer verkeer komt, terwijl het al zo druk is op de Kardinaal de Jongweg.
 • Ze vinden het veel woningen op een klein stukje grond. Ze zien liever dat we een deel van de volkstuinen gebruiken voor nieuwbouw.
 • Ze hebben zorgen over mogelijke geluidsoverlast.

Leger des Heils

 • Het Leger des Heils maakt zich zorgen dat er gedeald gaat worden in het hofje tussen de studentenwoningen en hun gebouw.

Op de avond gaven we zoveel mogelijk antwoord op deze vragen. We nemen deze aandachtspunten mee bij de verdere invulling van de plannen voor de nieuwbouw.

 • 5 juli 2021: Eerste (digitale) informatiebijeenkomst voor omwonenden. We hebben op deze bijeenkomst de eerste aandachtspunten en wensen besproken.
 • April 2020: Vaststelling intentiedocument Kögllaan 26 en Voorveldse Polder. Zie de raadsbrief.

Hulp en contact Kögllaan en Voorveldse Polder

Telefoon

14 030

E-mail

kogllaan@utrecht.nl