Koningsweg 135: nieuwe plannen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Start 2023

De eigenaren van Koningsweg 135 hebben een nieuwe invulling bedacht voor deze plek.

Wat is het plan?

De kassen met een oppervlakte van 7.500 m2 zijn al gesloopt. Het plan is om ook een bedrijfswoning te slopen. Er komen 2 nieuwe woningen voor in de plaats. Het terrein achter de woningen krijgt een groene inrichting. Hier komen 7 vrijliggende recreatiewoningen die goed bij het open landschap passen. De eigenaren dragen een strook grond langs de Oud Wulverbroekwetering over aan de gemeente. Dan kunnen we hier een openbaar wandelpad en brede groene oevers maken. Dit past binnen de bredere plannen voor Maarschalkerweerd.

Wat gaan we doen?

Om deze plannen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan goedgekeurd.

Bekijk het bestemmingsplan

De initiatiefnemer werkt de komende tijd de plannen verder uit en vraagt een omgevingsvergunning aan. Wij werken het ontwerp voor de aanleg van het wandelpad, de wandelbrug en de brede natuurvriendelijke groene oever verder uit. Na verlening van de vergunning kan de uitvoering van start gaan. We verwachten dat deze ontwikkeling eind 2023 klaar is.

 

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Begin 2023Indienen omgevingsvergunning door de eigenaar.
2023

Start bouw woningen en recreatiewoningen. Aanleg openbaar wandelpad en groene oever.

Wat is er al gedaan?

Wat is er wanneer gedaan?
WanneerWat
Februari 2020

Intentiedocument is vastgesteld. Hierin staan de eisen en wensen van het plan.

Juli 2021Informatieavond voor de buurt. De presentatie van de bijeenkomst is op te vragen bij de eigenaars via koningsweg135@gmail.com
Juli 2021Bekendmaking dat we werken aan een bestemmingsplan voor deze plek.
juni/juli 2022U kon op het ontwerpbestemmingsplan reageren (zie utrecht.nl/bestemmingsplan).
September 2022Het ontwerpbestemmingsplan is afgerond,het college legt het voor aan de gemeenteraad (bekijk de stukken).
Eind 2022

Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Waar ligt het terrein?

Het terrein ligt aan de zuidkant van de Koningsweg, tussen de Lunetten. Zie ook hieronder op de plattegrond (pijl en een rode stip).

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar de eigenaars: koningsweg135@gmail.com

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur