Koningsweg 135: nieuwe plannen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Start 2023

De initiatiefnemers van Koningsweg 135 hebben een nieuw plan bedacht voor deze plek. Er komen 7 recreatiewoningen, 2 woonhuizen, een wandelpad, een vijver en parkeerplaatsen. Dit alles komt in de plaats van de kassen en een bedrijfswoning.

Wat is het plan?

 • De kassen met een oppervlakte van 7.500 m2 zijn al weg.
 • Een bedrijfswoning slopen en daarvoor in de plaats 2 nieuwe woningen bouwen.
 • Het terrein achter en tussen de woningen krijgt een groene inrichting die goed aansluiten bij het open landschap.
 • Achter de 2 woningen komen 7 vrij liggende recreatiewoningen.
 • Het terrein wordt ontsloten via de oprit van de Koningsweg 135.
 • Op het terrein worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor de gebruikers van de woningen.
 • Van de strook grond langs de Oud Wulverbroekwetering maakt de gemeente een openbaar wandelpad, een wandelbrug en brede groene oevers. Dit past binnen de bredere plannen voor Maarschalkerweerd en de plannen voor het Lunettenpark.

Bestemmingsplan

Om deze plannen mogelijk te maken stelden we een nieuw bestemmingsplan op. Dit plan is eind januari 2023 goedgekeurd.

Bekijk het bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

Om te kunnen bouwen vroeg de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aan bij ons. De omgevingsvergunning voor 1 vrijstaande woning en 7 recreatiewoningen zijn op 16 februari verleend. De bouw is gestart en de initiatiefnemer verwacht november/december dit jaar klaar te zijn met de bouwwerkzaamheden en zal dan ook de recreatiewoningen in de verhuur brengen.

De recreatiewoningen zijn uitsluitend bedoeld voor recreatie verhuur, permanente bewoning is niet toegestaan.

Kijk voor meer informatie op de website Waterlinie Lodges

Aanleg wandelpad, wandelbrug en natuurvriendelijke oever

Tussen het project Koningsweg 135 en Stadsjochies in ligt de Oud Wulverbroekwetering. Langs de wetering en het project Koningsweg 135 legt de gemeente een wandelpad, een wandelbrug en een brede natuurvriendelijke groene oever aan. Op dit moment werken we het ontwerp uit. Dit ontwerp delen wij na de zomer 2023 met de omgeving.

Eind 2023 zal het college van burgemeester en wethouders het ontwerp vaststellen. En zullen wij over gaan tot aanbesteding en vergunningaanvragen. Na het verlenen van de vergunning starten we met het aanleggen van het pad, oever en brug. Start werkzaamheden verwachten wij begin 2024.

Lees meer over het aanleggen van het pad, oever en brug

Op de hoogte blijven

Hebt u vragen of klachten over de werkzaamheden? Stel ze dan aan de initiatiefnemers via koningsweg135@gmail.com.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de bouw van 2 woonhuizen en 7 recreatiewoningen aan de Koningsweg 135? Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de planning? Stuur dan een e-mail naar de initiatiefnemers: koningsweg135@gmail.com.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
1e - 4e kwartaal 2023

Start bouw (recreatie)woningen

4e kwartaal 2023 
 • Omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van 2e woning
 • Opleveren (recreatie)woningen en start verhuur
 • Vaststelling ontwerp openbare inrichting pad oever brug en groene inrichting
 
1e kwartaal 2024Aanbesteding, vergunningentraject en opdrachtverlening uitvoering openbare inrichting
1e helft 2024Openbare inrichting zoals aanleg pad, natuurvriendelijke groene oever, groene inrichting en brug klaar

Wat is er al gedaan?

 • 16 februari 2023: omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van de 7 recreatiewoningen en 1 woning
 • Eind 2022: vaststellen bestemmingsplan door de gemeenteraad.
 • September 2022: het ontwerpbestemmingsplan is afgerond, het college legt het voor aan de gemeenteraad (bekijk de stukken).
 • Juni/juli 2022: u kon op het ontwerpbestemmingsplan reageren (zie utrecht.nl/bestemmingsplan).
 • Juli 2021: bekendmaken dat we werken aan een bestemmingsplan voor deze plek.
 • Juli 2021: informatieavond voor de buurt. De presentatie van de bijeenkomst is op te vragen bij de eigenaars via koningsweg135@gmail.com.
 • Februari 2020: intentiedocument is vastgesteld. Hierin staan de eisen en wensen van het plan.

Waar ligt het terrein?

Het terrein ligt aan de zuidkant van de Koningsweg, tussen de Lunetten. Zie ook hieronder op de plattegrond (pijl en een rode stip).

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur