Bouwprojecten Koningsweg 135: nieuwe plannen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2022-2023

De eigenaren van Koningsweg 135 hebben een nieuwe invulling bedacht voor deze plek.

Wat is het plan?

De kassen met een oppervlakte van 7.500 m2 zijn al gesloopt. Het plan is om ook een bedrijfswoning te slopen. Er komen 2 nieuwe woningen voor in de plaats. Het terrein achter de woningen krijgt een groene inrichting. Hier komen 7 vrijliggende recreatiewoningen die goed bij het open landschap passen. De eigenaren dragen een strook grond langs de Oud Wulverbroekwetering over aan de gemeente. Dan kunnen we hier een openbaar wandelpad en brede groene oevers maken. Dit past binnen de bredere plannen voor Maarschalkerweerd.

Wat gaan we doen?

We werken nu aan een bestemmingsplan dat de plannen hierboven mogelijk maakt. Er kan nu gereageerd worden op het ontwerpbestemmingsplan. Daarna worden de reacties verwerkt. Het college legt dan het definitieve bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Keurt de gemeenteraad het plan goed? Dan kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden en start de uitvoering van de plannen.

Op de hoogte blijven en reageren

Tot en met 21 juli kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan.

Bekijk het plan en geef uw mening

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Begin 2022Het ontwerpbestemmingsplan wordt afgerond en het college neemt een besluit erover.
1e kwartaal 2022U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken en erop reageren (zie utrecht.nl/bestemmingsplan).
Midden 2022

Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Midden 2022Indienen omgevingsvergunning door de eigenaar.
Najaar 2022

Start bouw woningen en recreatiewoningen. Aanleg openbaar wandelpad en groene oever.

Wat is er al gedaan?

Wat is er wanneer gedaan?
WanneerWat
Februari 2020

Intentiedocument is vastgesteld. Hierin staan de eisen en wensen van het plan.

Juli 2021Informatieavond voor de buurt. De presentatie van de bijeenkomst is op te vragen bij de eigenaars via koningsweg135@gmail.com
Juli 2021Bekendmaking dat we werken aan een bestemmingsplan voor deze plek.

Waar ligt het terrein?

Het terrein ligt aan de zuidkant van de Koningsweg, tussen de Lunetten. Zie ook hieronder op de plattegrond (pijl en een rode stip).

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar de eigenaars: koningsweg135@gmail.com

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Eva Oosters
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur