Bouwprojecten Koningsweg 135: nieuwe plannen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2022-2023

De eigenaars van Koningsweg 135 hebben een nieuwe invulling bedacht voor deze plek.

Wat is het plan?

De kassen met een oppervlakte van 7.500 m2 zijn al gesloopt. Het plan is om ook 1 bedrijfswoning te slopen. Er komen 2 woningen. Het achterterrein krijgt een groene inrichting met 7 vrij liggende recreatiewoningen die goed bij het open landschap passen. De eigenaars dragen een strook grond langs de Oud Wulvenbroekse Wetering over aan ons als gemeente zodat we hier een openbaar wandelpad en brede groene oevers kunnen maken. Dit alles past binnen de bredere plannen voor Maarschalkerweerd. De plek ligt in het toekomstig Lunettenpark.

Wat gaan we doen?

We werken nu aan een bestemmingsplan dat de plannen hierboven mogelijk maakt. Is het bestemmingsplan af? Dan leggen we het voor aan het college van burgemeester en wethouders. Heeft het college een besluit genomen over het plan? Dan kunt u het daarna 6 weken bekijken en hier een reactie op geven.

Wij verwachten dat u het ontwerpbestemmingsplan begin 2022 kunt bekijken. Dit maken we bekend op utrecht.nl/bestemmingsplan. Na de reactieperiode moet de gemeenteraad het bestemmingsplan goedkeuren. Daarna wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en gestart met de uitvoering van de plannen.  

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Begin 2022Het ontwerpbestemmingsplan wordt afgerond en het college neemt een besluit erover.
1e kwartaal 2022U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken en erop reageren (zie utrecht.nl/bestemmingsplan).
Midden 2022

Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Midden 2022Indienen omgevingsvergunning door de eigenaar.
Najaar 2022

Start bouw woningen en recreatiewoningen. Aanleg openbaar wandelpad en groene oever.

Wat is er al gedaan?

Wat is er wanneer gedaan?
WanneerWat
Februari 2020

Intentiedocument is vastgesteld. Hierin staan de eisen en wensen van het plan.

Juli 2021Informatieavond voor de buurt. De presentatie van de bijeenkomst is op te vragen bij de eigenaars via koningsweg135@gmail.com
Juli 2021Bekendmaking dat we werken aan een bestemmingsplan voor deze plek.

Waar ligt het terrein?

Het terrein ligt aan de zuidkant van de Koningsweg, tussen de Lunetten. Zie ook hieronder op de plattegrond (pijl en een rode stip).

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar de eigenaars: koningsweg135@gmail.com

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur