Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat: bouw woningen met groen

Bij de Kop Amsterdamsestraatweg en de Oude Daalstraat komen er woningen en voorzieningen in een groene omgeving.

Wat komt er?

We maken plannen en onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze plek. De nieuwbouw moet voldoen aan deze 3 voorwaarden:

  • de nieuwe woningen passen goed in de omgeving en de bebouwing van nu
  • er komen ongeveer 50 tot 60 woningen
  • nieuwe bewoners krijgen geen parkeervergunning, wel kunnen ze gebruikmaken van deelfietsen en deelauto’s
  • de bestaande bomen blijven zo veel mogelijk staan en het groen is van goede kwaliteit
  • het plan is financieel haalbaar

Voorwaarden en ideeën nieuwbouw

We hebben de voorwaarden en ideeën voor de nieuwbouw uitgewerkt. Eerder maakten we 6 modellen voor de mogelijke vorm en plek van de nieuwbouw. In de voorwaarden en ideeën werkten we 1 model uit. Dit model heeft een buurttuin richting de Oude Daalstraat en bebouwing langs de Daalsesingel en Daalsetunnel.

Andere ontwikkelingen omgeving

Ook keken we naar andere ontwikkelingen in de omgeving ('omgevingsscan'), zodat het plan hier goed op aansluit. Het gaat vooral om het verkeer in Utrecht Noordwest en het onderzoek naar het versmallen en groener maken van de Daalsetunnel.

Onderzoek Daalsetunnel

De gemeenteraad heeft ook gevraagd of we de Daalsetunnel anders kunnen inrichten. En of dat tegelijk kan met de bouw van de woningen aan de Kop Amsterdamsestraatweg. De gemeenteraad wil de maximumsnelheid op de Daalsetunnel verlagen naar 30 kilometer per uur. En meer groen toevoegen. Op dit moment is er nog geen geld om de Daalsetunnel opnieuw in te richten. Ook rijdt er nu nog teveel verkeer.

Bekijk voorwaarden en ideeën voor het plan, andere ontwikkeling in de omgeving en de raadbrief

Planning

De gemeenteraad neemt waarschijnlijk eind 2022 een besluit over het vervolg.

Wat hebben we al gedaan?

Waar ligt het project?

De locatie ligt in Utrecht Noordwest en maakt deel uit van het programma van het Stationsgebied. Het plangebied De Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat ligt tussen Paardenveld, Daalsetunnel en Oude Daalstraat/Wolfstraat.

Hulp en contact Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat

Telefoon

14 030

E-mail

kopASW@utrecht.nl