Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat: bouw woningen met groen

Fase project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
Onbekend

Bij de Kop Amsterdamsestraatweg en de Oude Daalstraat komen woningen en voorzieningen in een groene omgeving.

Wat komt er?

Er komt nieuwbouw op deze plek. De nieuwbouw moet voldoen aan deze 3 voorwaarden: 

 • De nieuwe woningen passen goed in de omgeving en de bebouwing van nu. 
 • De bomen die er nu staan blijven zo veel mogelijk staan en het groen is van goede kwaliteit. 
 • Het plan is financieel haalbaar. 

Eerst onderzoek mogelijkheden 

We maakten 6 modellen voor de mogelijke vorm en plek van de nieuwbouw. Voor de modellen zijn de volgende punten belangrijk: 

 • de voorwaarden 
 • de ontwikkelingen in de omgeving 
 • de wensen uit de buurt 

Van deze 6 modellen bleven er 2 over, die aan de voorwaarden voldoen. Deze presenteerden we in 2019 aan de gemeenteraad. De raad vroeg ons om deze 2 modellen verder uit te werken, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de ontwikkelingen in de omgeving en de wensen uit de buurt. En daarna 1 model te kiezen.  

In 2022 presenteerden we een voorkeursmodel aan de gemeenteraad. Hierna gaf de gemeenteraad aan graag de mogelijkheden voor bouwen op deze plek verder te willen onderzoeken. De raad vroeg om naast de 2 modellen uit 2019 nog een extra model uit te werken. Een model waarbij meer bomen kunnen blijven staan. Een architectenbureau werkt deze modellen verder uit.  

Als de modellen klaar zijn laten we ze aan de bewoners uit de buurt zien. Daarna verwerken we 1 model in het concept-startdocument. In het concept-startdocument staan algemene punten die we belangrijk vinden voor bebouwing, functies, parkeren en openbare ruimte en onderzoeksvragen voor de volgende fase. De raad beslist vervolgens over dit document.  

Andere ontwikkelingen omgeving

Eerder gaven we aan dat we mogelijk op de herinrichting van de Daalsetunnel moeten wachten voordat we door kunnen gaan met deze bouwontwikkeling. Dit is niet meer het geval.  

Ook keken we naar andere ontwikkelingen in de omgeving ('omgevingsscan'), zodat het plan hier goed op aansluit. Het gaat vooral om het verkeer in Utrecht Noordwest en het onderzoek naar het versmallen en groener maken van de Daalsetunnel. 

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voorjaar 2024Uitwerken 3 modellen
Zomer 2024Modellen aan de bewoners uit de buurt laten zien
Zomer 2024Voorkeursmodel uitwerken in het concept-startdocument
Najaar 2024Concept-startdocument naar de raad

 

Wat hebben we al gedaan?

 • Oktober 2023: een architectenbureau kreeg opdracht om de 3 modellen uit te werken.  
 • December 2022: de gemeenteraad besprak het concept-startdocument en omgevingsscan Kop ASW-Oude Daalstraat en vroeg om de modellen verder uit te werken. Bekijk de motie 'Houd vaart met het Daalsepark'
 • Juli 2022: we informeerden de gemeenteraad over de uitwerking van de motie Daalsetunnel 30 km/u en de stand van zaken van het project met een raadsbrief.
 • Juni 2022: we deelden een concept-startdocument met de participatiegroep (bewoners uit de buurt).  
 • 2019-2022: we praatten met mensen uit de buurt over hun ideeën en wensen voor de nieuwbouw.
 • 2019: we werkten 6 modellen uit in een modellenstudie (pdf, 5 MB).

Waar ligt het project?

De locatie ligt in Utrecht Noordwest en maakt deel uit van het programma van het Stationsgebied. Het plangebied De Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat ligt tussen Paardenveld, Daalsetunnel en Oude Daalstraat/Wolfstraat.

Hulp en contact Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat

Telefoon

14 030

E-mail

kopASW@utrecht.nl