Livingstonelaan 609: bouw studentenwoningen en onderwijsvoorziening

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
vanaf 2024/2025

De Livingstonelaan krijgt nieuwbouw. Projectontwikkelaar VOF Livingstonelaan wil deze plek opnieuw ontwikkelen tot een mooie plek om te wonen en leven. Ook komen er verschillende onderwijsvoorzieningen. Het gebouw dat er nu staat wordt gesloopt.

Wat komt er?

Het plan is om de bestaande gebouwen te slopen. Er komt daarna:

  • ongeveer 570 nieuwe studentenwoningen 
  • onderwijsvoorzieningen en ontmoetingsruimtes op de begane grond van het gebouw
  • fietsenstalling 
  • meer groen in het openbaar gebied, het groen sluit aan op het park

Eisen, wensen en voorwaarden voor het plan (bouwenvelop)

In de bouwenvelop staan onze eisen voor het bouwplan. Bijvoorbeeld over wat het bouwbedrijf mag bouwen en hoe hoog. De bouwenvelop gebruiken we bij het maken van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. Dat is nodig om het plan mogelijk te maken.

Bekijk de definitieve versie van de bouwenvelop

Onderzoek naar aantal uren zon

Op de website www.livingstonelaan609.nl kunt u het onderzoek naar aantal uren zon (bezonning) bekijken. De website is van VOF Livingstonelaan, de eigenaar van de locatie.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Nu de bouwenvelop definief is, bekijken we opnieuw het bestemmings- en omgevingsplan en vragen we de omgevingsvergunning aan. We verwachten dat u het ontwerp van het bestemmings- en omgevingsplan begin 2024 kunt bekijken en hierop kunt reageren. De gemeenteraad stelt na de zomer van 2024 het bestemmings- en omgevingsplan vast. De sloop en nieuwbouw kan dan starten vanaf begin 2025.

Op de hoogte blijven en reageren

De eigenaar betrekt de omwonenden en belanghebbenden bij het proces en informeert hen over uitwerking van de plannen. Op www.livingstonelaan609.nl kunt u de verslagen teruglezen van de informatiebijeenkomsten.

Vragen

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2 februari 2023informatiebijeenkomst
24 oktober 2023college beslist over bouwenvelop
2023plannen uitwerken, nieuw bestemmingsplan maken en vergunningen aanvragen
Eerste 3 maanden van 2024nieuw bestemmingsplan klaar
Eerste 3 maanden van 2025sloop en nieuwbouw

Wat is er al gebeurd?

  • Oktober 2023: de bouwenvelop is vastgesteld door het college op 24 oktober 2023.
  • 24 mei 2022: de projectontwikkelaar organiseerde een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst heeft de projectontwikkelaar informatie gedeeld en opnieuw wensen, aandachtspunten en ideeën opgehaald. Het verslag kunt u teruglezen op de website van de eigenaar www.livingstonelaan609.nl.
  • 10 maart 2022: projectontwikkelaar organiseerde een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst heeft de projectontwikkelaar wensen, aandachtspunten en ideeën opgehaald
  • 11 januari 2022: gemeente en ontwikkelaar stelden de voorwaarden (programmatische uitgangspunten)
  • 9 februari 2021: het college stelde het intentiedocument vast. Hierin staan afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar over het haalbaarheidsonderzoek en de onderzoeksvragen.

Hulp en contact Livingstonelaan 609

Telefoon

14 030

E-mail

livingstonelaan609@utrecht.nl