Bouwprojecten Livingstonelaan 609: bouw studentenwoningen en onderwijsvoorziening

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2023/2024

Projectontwikkelaar VOF Livingstonelaan wil het gebouw aan de Livingstonelaan 609 slopen en op deze plek een nieuw gebouw met appartementen en onderwijsvoorzieningen bouwen. Samen met de projectontwikkelaar onderzoeken we onder welke voorwaarden de nieuwbouw mogelijk is.

Wat komt er?

Als het plan doorgaat komt op deze plek een gebouw met:

  • ongeveer 570 studentenwoningen
  • een mix van onderwijsvoorzieningen
  • een fietsenstalling
  • toevoegen en verbeteren groen wat beter aansluit op het park

Voorwaarden

Op 11 januari 2022 stelden we de voorwaarden (de 'programmatische uitgangspunten') voor de nieuwbouw vast. Op basis van deze voorwaarden werkt de projectontwikkelaar de plannen verder uit. De projectontwikkelaar betrekt hierbij omwonenden en andere belanghebbenden.

Het plan past niet in het bestemmingsplan. Om het plan toch mogelijk te maken, veranderen we het bestemmingsplan. Daarvoor bepalen we nu de uitgangspunten, eisen, voorwaarden en een stedenbouwkundige schetsplan. Dit noemen we ook wel een bouwenvelop.

Op de hoogte blijven

De eigenaar betrekt de omwonenden en belanghebbenden bij het proces en informeert hen over uitwerking van de plannen. Lees meer over het project op www.livingstonelaan609.nl. Daar kunt u ook de verslagen teruglezen van de informatiebijeenkomsten.

Hebt u vragen aan de projectontwikkelaar? E-mail het naar contact@livingstonelaan609.nl.

Hebt u vragen aan de gemeente over procedures, besluitvorming en planning? E-mail het naar www.livingstonelaan609.nl of bel naar 14 030.

Volg ontwikkelingen in de wijk

In Kanaleneiland zijn er nog meer ontwikkelingen. U kunt deze ontwikkelingen volgen door u bijvoorbeeld in te schrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht. Of door regelmatig de projectpagina’s van de bouw-, verkeers- en groenprojecten te bekijken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWatDoor wie
begin 2022-eind 2022  Opstellen en vaststellen eisen, uitgangspunten en voorwaarden (bouwenvelop). Bijvoorbeeld de vorm van de nieuwbouw, hoe het in de omgeving past en hoe het plan bijdraagt aan gezonde verstedelijkingGemeente en ontwikkelaar
eind 2022-eind 2023Plannen uitwerken, nieuw bestemmingsplan maken en vergunningen aanvragenGemeente en ontwikkelaar
begin 2024Sloop en nieuwbouwOntwikkelaar

Wat is er al gebeurd?

  • 24 mei 2022: de projectontwikkelaar organiseerde een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst heeft de projectontwikkelaar informatie gedeeld en opnieuw wensen, aandachtspunten en ideeën opgehaald. Het verslag kunt u teruglezen op de website van de eigenaar www.livingstonelaan609.nl
  • 10 maart 2022: projectontwikkelaar organiseerde een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst heeft de projectontwikkelaar wensen, aandachtspunten en ideeën opgehaald
  • 11 januari 2022: gemeente en ontwikkelaar stelden de voorwaarden (programmatische uitgangspunten)
  • 9 februari 2021: het college stelde het intentiedocument vast. Hierin staan afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar over het haalbaarheidsonderzoek en de onderzoeksvragen.

Hulp en contact Livingstonelaan 609

Telefoon

14 030

E-mail

livingstonelaan609@utrecht.nl