Livingstonelaan 609: bouw studentenwoningen en onderwijsvoorziening

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
vanaf 2024

De Livingstonelaan krijgt nieuwbouw. Projectontwikkelaar VOF Livingstonelaan wil deze plek opnieuw ontwikkelen tot een mooie plek om te wonen en leven. Ook komen er verschillende onderwijsvoorzieningen. Het gebouw dat er nu staat wordt gesloopt.

Wat komt er?

Het plan is om de bestaande gebouwen te slopen. Er komt daarna:

  • ongeveer 570 nieuwe studentenwoningen 
  • onderwijsvoorzieningen en ontmoetingsruimtes op de begane grond van het gebouw
  • fietsenstalling 
  • meer groen in het openbaar gebied, het groen sluit aan op het park

Voorlopige eisen, wensen en voorwaarden voor het plan (bouwenvelop)

In de bouwenvelop staan de eisen van de gemeente voor het bouwplan. Bijvoorbeeld over wat het bouwbedrijf mag bouwen en hoe hoog. De bouwenvelop gebruiken we bij het maken van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. Dat is nodig om het plan mogelijk te maken.

Bekijk de voorlopige versie van de bouwenvelop (pdf, 4 MB)

De concept-bouwenvelop lag van 20 januari tot en met 17 februari 2023 ter inzage. U kon tot en met 17 februari reageren op de concept-bouwenvelop. Op dit moment zijn we bezig met het beantwoorden van alle reacties. In een reactienota verwerken we alle reacties en de antwoorden op de reacties. De reactienota bieden we samen met de bouwenvelop aan het college van B&W aan voor besluitvorming. Naar verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2023.  

Onderzoek naar aantal uren zon

Op de website www.livingstonelaan609.nl kunt u het onderzoek naar aantal uren zon (bezonning) bekijken. De website is van VOF Livingstonelaan, de eigenaar van de locatie.

Op de hoogte blijven en reageren

De eigenaar betrekt de omwonenden en belanghebbenden bij het proces en informeert hen over uitwerking van de plannen. Op www.livingstonelaan609.nl kunt u de verslagen teruglezen van de informatiebijeenkomsten.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Als het college de bouwenvelop goedkeurt, passen we daarna het bestemmingsplan aan. Het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u dan bekijken en u kunt erop reageren.
Het bouwbedrijf vraagt een omgevingsvergunning aan. Ook die aanvraag kunt u bekijken en u kunt erop reageren.

Vragen

Hebt u vragen aan de projectontwikkelaar? Stuur een e-mail naar contact@livingstonelaan609.nl.
Hebt u vragen aan de gemeente over het proces en de planning? Stuur een e-mail naar livingstonelaan609@utrecht.nl of bel naar 14 030.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2 februari 2023Informatiebijeenkomst
voorjaar 2023College beslist over bouwenvelop
2023Plannen uitwerken, nieuw bestemmingsplan maken en vergunningen aanvragen
Eind 2023-begin 2024Nieuw bestemmingsplan klaar
2024-2025Sloop en nieuwbouw

Wat is er al gebeurd?

  • 24 mei 2022: de projectontwikkelaar organiseerde een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst heeft de projectontwikkelaar informatie gedeeld en opnieuw wensen, aandachtspunten en ideeën opgehaald. Het verslag kunt u teruglezen op de website van de eigenaar www.livingstonelaan609.nl.
  • 10 maart 2022: projectontwikkelaar organiseerde een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst heeft de projectontwikkelaar wensen, aandachtspunten en ideeën opgehaald
  • 11 januari 2022: gemeente en ontwikkelaar stelden de voorwaarden (programmatische uitgangspunten)
  • 9 februari 2021: het college stelde het intentiedocument vast. Hierin staan afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar over het haalbaarheidsonderzoek en de onderzoeksvragen.

Hulp en contact Livingstonelaan 609

Telefoon

14 030

E-mail

livingstonelaan609@utrecht.nl